Kraks vejviser 1986 Gaderegister A-K

4GODEKORT PAHÅNDEN Kraks kortbøger

Kraks Kort over 39 byer i Jylland. Lokaloplysninger til hver by. Ovefsigts- og centrumkort til de større byer. Kraks Kort over År­ hus Kommune Hele Århus kom­ mune. Oversigts- og centrumkort. Trafik­ kort. Praktiske oplys­ ninger. Bestilles hos Krak på tlf. 01-120308 eller hos Deres bog- og blad­ handler.

Kraks Kort over Kø­ benhavn og omegn 1986 Dækker hele Storkø­ benhavn og byerne Fredensborg, Frede­ rikssund, Helsingør, Hillerød, Køge, Ro­ skilde, Sjæ llandskort; udtageligt trafikkort. Kraks Kort over 29 byer på Øerne Lokaloplysninger til hver by. Oversigts- og centrumkort til de større byer.

▲ A ▲ KRAK

■ S I

****>»"""s.

■ ■

l i

iSS

Y

\ •x

■v

Made with FlippingBook Online newsletter