Kraks vejviser 1965 gaderegister

V E J V I S E R E N S 1. bind (HANDELSKALENDER FOR DANMARK) indeholder:

2. bind (NAVNEBOG FOR DANMARK)

3. bind (ADRESSEBOG FOR KØBENHAVN

indeholder:

OG OMEGN) indeholder:

Afd.: Emneliste

Afd. V: Navne-Register for København

Afd. VII: Kort over København

til alle tre bind - 1: Real-Register - II: Fag-Register - III: Firma-Register - IV: Udlandet:

og omegn

og omegn:

- VI: Provins-Register:

Oversigtskort og

Byregistre Real-Registre Forretninger Privat-Adresser

36 detailkort

- VIII: Gade-Register for

København og omegn Hus-Register for København og omegn

Ambassader m. m.

Finland, Norge og Sverige

Kommunefortegnelse

A F D E L I N G V III

G A D E - og

HUS - R E G I ST E R

for København og omegn København, Frederiksberg, Gentofte, Bagsværd, Ballerup, Dragør, Glostrup by (med dele af Brøndbyerne), Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampen- borg, Lyngby, Nærum, Rungsted Kyst, Rødovre, Skodsborg, Skovlunde, Springforbi, Store Magleby, Søborg, Vedbæk og Virum, jfr. kortskitsen side 5065. A. Gade-Register Gader, veje og pladser med angivelse af kommune (for Kbhvns kommunes vedkommende kvarter), postdistrikt, rodekontor, sogn, valgkreds, politikreds og socialkontor. B. Hus-Register Ca. 5700 gader m. v. med oplysninger om ejendomme og beboere. Ca. 300 gadeskitser over vigtigere gader og disses nærmeste omegn. Oplys­ ninger om visse gadenavnes oprindelse. Korthenvisninger til afd. VII Kort over København og omegn. Offentlige og private ejendomme med oplysning om bygningsfredning, i Kø­ benhavn og på Frederiksberg tillige om matrikelnr. (kvarterets navn ses i Gade-Registret), ejendomsværdi (E), grundværdi (G) og ejer. Ca. 400.000 beboere (erhvervsvirksomheder, institutioner, privatpersoner (husstande) med oplysning om navn, fag eller stilling, telefon. Optagelserne omfatter såvel telefonabonnenter som andre, der skønnes at have interesse for en videre kreds. Anmodning om supplerende optagelse kan indgives skriftligt til Kraks Vejviser, Nytorv 17, K.

i

Vejledning i registrets brug findes på næste side.

Made with FlippingBook Online newsletter