Kraks vejviser 1959 handelsvejviser

KRAKS

KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET LÆSESALEN Kultorvet 2 1175 København K

V E J V I S E R 1959

190. A rgang • kraks 97. årgang

2 KRAKS HANDELSKALENDER FOR DANMARK

EMNELISTE REALREGISTER FIRMAREGISTER FAGREGISTER UD LANDET

I

KRAKS LEGAT

KRAK

NYTORV 17 K Ø B E N H A V N K T E LE FO N C. 308 \

ttøSENHAV?«® HOVEDBIItfLiOTEKET L Æ S E S A L S K I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker