Kraks vejviser 1923 Handelsregister

ADRESSEBOG OG HANDELSKALENDER FOR DANMARK

1923 154. AARGANG • KRAK 61. AARGANG

2. B IND : H A N D E L SK A LE N D ER

KRAK KRAKS FORLAG N Y T O R V 17, K JØ B E N H A V N .

Trykt hos 0. C Olsen & Co.

Made with FlippingBook - Online magazine maker