Kraks Vejviser pdfa1903

fr~ Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg m. m. 1903 .

KRAK: 41de Aarg.

134te Aargang.

Udgivet a f OVE KRAK .

K o n t o r : L in n é sg ad e 22 aabent K l. 9 — 3. Telefon 5205.

Kjøbenhavn. Tryk t hos O. C. Olsen & Co.

Made with FlippingBook Learn more on our blog