Kraks Vejviser pdfa1898

1898.

Oprettet 1870.

Telefon Nr. 585.

Telefon Nr. 585.

Filial: STOCKHOLM.

Filial KRISTIANIA.

8 ( / f o

* * t f ' 0 N A L r

I n d e h a v e r e :

P. Hofman-Bang «g E. Boutard, P. ofman-Bang «g E. Boutard, Civilingeniører. Medlemmer af Dansk Ingeniørforening.

V® ^

Patenter udtages og opretholdes i hele Verden. Kopier af Patent- Beskrivelser ogTegninger, indregistrering af Vare­

Oversættelser udføres fra og til Dansk, Tydsk, Fransk,

Engelsk etc. etc.

mærker i Ind- og Udlandet, etc. etc.

Specialitet:

Konsultation i Patentsager. Iste Klasses Referencer.

Tekniske Oversættelser.

Kemisk tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø.

Etableret 1869.

Telefon IVr. 2759.

Specialitet: det i 29 Aar saa anerkj endte og verdens­

berømte diætetiske Middel:

H e l s o - Su n d h e d s s a l t .

Made with FlippingBook flipbook maker