Kraks Vejviser pdfa1895

1895. Telefon Nr. ' 585. Filial: STOCKHOLM.

Oprettet 1870.

Telefon Nr. 585.

Filial: KRISTIANIA.

Indehaver: P. Hofman-Bang, Civ.-ingr., ci . i Medlem af dansk Ingeniørforening.

v f

tf RAADHUSSTRÆDE

Oversættelser udfores Ira og til Dansk, Tydsk, Fransk,

Patenter

udtages og opretholdes i hele Verden. Kopier af Patent- Beskrivelser og Tegninger. Indregistrering af Vare­

Engelsk etc. etc.

mærker i Ind- og Udlandet, etc. etc.

Specialitet:

Tekniske Oversætelser.

Konsultation i Patentsager. P

P

O RAADHUSSTRÆDE

3

Iste Klasses Referencer.

Kemisk-tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø.

Etableret 1869.

Telefon Ir . 2?5?

Specialitet: det i 26 Aar saa anerkjendte og verdens­

berømte diætetiske Middel:

He l s o - S u n d h e d s s a l t

1

Made with