Kraks Vejviser pdfa1887

3 S. C. W. KNUDSEN, Nørregade Nr. 35, D a m p - Y o g n f a b r i k , g r u n d la g t 1 8 3 5 , forhen Nyhers 2 og Raadhusstræde 6, anbefaler B a r n e v o g n e , L e g e v o g n e , V e l o c i p e d e r , 0 u k k e v o g n e,

1887.

B a r n e s t o l e , S y g e v o g n e , F e l t - & K l a p s t o l e .

E M I L F E L U M B ’8 IP i a n o f o r t e - IF a f o r i l c , G r u n d la g t 1899 . Vestergade 20, leverer lETHiTSTCKEEII a E j IR/ og opretstaaende d p i - a j s t o e i r ,

af nyeste og bedste Konstruktion, alle med hel Jern­ ramme, Imod fuldstændig Garanti til enhver Tid for Soliditet, moderate bestemte Priser. gffupereret "gfrisforfegneCfe (endes paa forlangende. PRISBELØNNINGER:

Paris 1878, Hædersdiplom,

Kjohenharn 1879,

Medaille; Malmø 1881.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online