Kraks Vejviser 1997 L-Å

Ny energi til dansk erhvervsliv

• Aktuel oversigt over standardløsninger på energibesparende projekter, som kan bruges i mange virk ­ somheder. Ring efter oversig ­ ten, der løbende opdateres med nye projekter.

• Ny tilskudsordning til ansæt ­ telse af intern energimedarbejder i virksomheden. Ring efter folderen og læs mere om mulighederne.

KØBtNMAVNb RÅDHUSBI BUOTBt X

Alle publikationer kan bestilles på tlf. 33 92 67 15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker