Kraks Vejviser 1995 gaderegister A-K

Hvem leverer hvad? "Jeg ved, hvad jeg vil have leveret. Men jeg ved ikke hvem, der kan gøre de t." I bind i finder du leverandører, kundeemner og konkurrenter. Her er landets 60.000 største virksomheder opdelt på 2.500 faggrupper og A underopdelt geografisk. Et ideelt opslagsværk, når f.eks. den rette leverandør skal findes, eller når man skal danne sig et hurtigt brancheoverblik. • 6 0 .0 0 0 virksomheder • Leverandørsøgning • Fagopdelt • Kundeemnesøgning • Geografisk opdelt •Markedsovervågning Bruges a f de ansvarlige for indkøb, salg og marketing. Seniorindkøber Arne Færch Olesen, Grundfos A /S

CHRISTENSEN MOGENS Ingeniør- og Handelsfirma A/S Sondervangen 47

3460 Birkerod TT 45 82 31 30 i 45 82 13 14

Filial /fe

MOGENS CHRISTENSEN IN G E N IØ R - OG H A N D E LS FIR M A AJS TELEFON 45 82 31 30 Tætninger til alle formål ★ Afstrygere ★ Stangtætninger ★ Cylindertætninger ★ Olietætningsringe

Noval Valmu Tlf. 42 !

OPP| Fltvar

★ V-ringe ★ O-ringe

i Glideringe ★ Støtteringe ★ Skiver

(kobber - fiber - gummi)

★ Formdele og plader ★ Kalrez ★ Bor

©

Erhvervsvirksomheder i Danmark 'Jeg ved, hvem jeg vil handle med. Men jeg vil vide mere om dem." Salgschef Lars Jacobsen, PFA Pension zz

GN Ømi as

\

Kirkebjerg Allé 90 2605 Brøndby Tlf. 43 43 42 11 Fax 43 63 18 41 Telex 33423 elmi dk Giro 718-9915 Bankforbindelse: D en Danske Bank Antalansatte: 20 0 - 4 9 9 Indehaver: GN Store Nord Direktion: Adm. direktør EmstJo­ han Hede Indkøb: Indkøbschef Ib Beck Poul­ sen Salg: Underdirektør Henning Ve­ sterstrøm Marketing/reklame: Marketingchef Niels Adler-Nissen, underdirektør Henning Vesterstrøm Økonomifedm.: Økonomidirektor Christian Rode Produktion: Produktionsdirektor Dan Holmer Andersen Eksport EksportchefJohn Jørgen­ sen fnformatik/edb: Edb-chef Aage Si­ monsen Se Fag: Data- og tdekommunika- tionsudstyr 172 Elmi

on, drift

I bind 2 finder du landets 60.000 største virksom­ heder i alfabetisk orden med alle nødvendige

Kø-

grundoplysninger samlet på ét sted. Et ideelt opslagsværk, når man skal danne sig et hurtigt overblik over en potentiel kunde eller bare checke kundens tele­ fonnummer eller adresse.

Direktion og ledende medarbejdere indenfor salg, marketing, indkøb, økonom i, edb og produktion

• Navn, adresse, telefon og fax • Produkter og services • Antal ansatte • Indehaver

Bruges a f alle medarbejdere, når de skal i kontakt med andre virksomheder.

KØBENHAVNS rådhusbibuotek ( A a l Od- 4/

Made with FlippingBook HTML5