Kraks Vejviser 1995 A-K

Hvem leverer hvad? "Jeg ved, hvad jeg vil have leveret. Men jeg ved ikke hvem, der kan gøre det." I bind l finder du leverandører, kundeemner og konkurrenter. Her er landets 60.000 største virksomheder opdelt på 2.500 faggrupper og underopdelt geografisk. Et ideelt opslagsværk, når f.eks. den rette leverandør skal findes, eller når man skal danne sig et hurtigt brancheoverblik. • 60.000 virksomheder • Fagopdelt • Geografisk opdelt • Leverandørsøgning • Kundeemnesøgning • Markedsovervågning Bruges af de ansvarlige for indkøb, salg og marketing. Seniorindkøber Arne Færch Olesen, Grundfos A/S

CHRISTENSEN MOGENS Ingeniør- og Handcbfirma AZ5 Søndervangen 47

3460 Birkerød 045 82 31 30 Q 45 82 13 14

I MOGENS CHRISTENSEN INGENIØR- OG HANDELSFIRMA AIS TELEFON 45 8231 30 Tætninger til alle formål ★ Afstrygere ★ Stangtætninger

★ Cylindertætninger ★ Olietætningsringe

★ V-ringe ★ O-ringe

★ Glideringe ★ Støtteringe ★ Skiver

(kobber - fiber - gummi)

★ Formdele og plader ★ Kalrez ★ Rnr lfWr

Erhvervsvirksomheder i Danmark "Jeg ved, hvem jeg vil handle med. Men jeg vil vide mere om dem." Salgschef Lars Jacobsen, PFA Pension

\

GN Elmi as

Kirkebjerg Allé 90 2605 Brøndby Hf. 43 43 42 11 Fax 43 63 18 41 Telex 33423 elmi dk Giro 718-9915 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 200 - 499 Indehaver: GN Store Nord Direktion: Mm. direktør Emst Jo ­ han Hede fø/fob.-Indkøbschef Ib Bede Poul sen Salg: Underdirektør Henning Ve- sterstrøm Marketing/reklame: Market ngchef Niels Adler-Nissen, underdirektør Henning Ves terslrøm jØK'onorrU^cZrn.. ’ Økonomidirektør Christian Rode Produktion: Produktionsdirektør Eksport: Eksportchef John Jørgen ­ sen hiformatik/edb: Edb-chef Aage Si ­ monsen Se Fag: Data- og teletommunika- ti onsudstyr 172 CMI Elmi Dan Holmer Andersen

on, drift

I bind 2 finder du landets 60.000 største virksom ­ heder i alfabetisk orden med alle nødvendige

Kø-

grundoplysninger samlet på ét sted. Et ideelt opslagsværk, når man skol danne sig et hurtigt overblik over en potentiel kunde eller bare checke kundens tele­ fonnummer eller adresse.

c

• Navn, adresse, telefon og fax • Produkter og services • Antal ansatte • Indehaver

• Direktion og ledende medarbejdere indenfor salg, marketing, indkøb, økonomi, edb og produktion

i

Bruges af alle medarbejdere, når de skal i kontakt med andre virksomheder.

l

KØBENHAVNS RÅDHUSBIBLIOTEK

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker