Kraks Vejviser 1983 Firmaregistrering

KRAKS VEJVISER Grundlagt 1770 - 214. årgang

1770

udgiver Hans Holck den første Vejviser for København.

i s e s i s s s ISOS m s s 1983

overtager stadskonduktør, kaptajn Thorvald Krak Vejviseren.

indtræder hans søn, dr. Ove Krak i den daglige ledelse.

udvides Vejviseren til at omfatte hele Danmark.

afgår Ove Krak ved døden og testamenterer Vejviseren og forlagets øvrige publikationer til en selvejende Institution Kraks Legat. Af legatets midler uddeles årlige beløb sær­ ligt til »at gavne og støtte personer, institutioner eller fore­ tagender, der - hvadenten de leveellervirke i Danmarkeller udlandet - i deres virksomhed efter legatbestyrelsen skøn virke til bedste for dansk handel og industri«.

KRAK

udkom den 121. udgave af Vejviseren under navnet Krak.

Made with FlippingBook Online newsletter