Kraks Vejviser 1976 Gaderegister

Gaderegister og Husregister for København og omegn Gader, veje, pladser, ejendomme, ejere, lejere Område se kortskitsen side 1.

Gaderegister postdistrikt, sogn, valgkreds, politikreds, kommune; for Københavns kommune tillige kvarter, rodekontor, social­ kontor, sygesikringskontor Husregister 8.700 gader m.v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf 7.300 gader m.v. tillige med oplysninger om ejendomme, beboere og visse gadenavnes oprindelse 300 kortskitser over vigtigere gader med nærmeste omegn Ejendomme bygningsfredning; i København og Frederiksberg matri- kelnr., ejendomsværdi, grundværdi, ejere

500.000 virksomheder, institutioner, private husstande navn, branche eller stilling, telefon

Omfatter alle telefonabonnenter

▲ A ▲ KRAK

Kort over København og omegn findes foran Indledning til Gaderegistret findes på siderne 2—6 Vejledning i Husregistrets brug findes på næste side

Made with FlippingBook Online newsletter