Kraks Vejviser 1974 realregister

Realregistre Landets og kommunernes styre og administra­ tion, erhvervenes organisationer, penge- og kre­ ditinstitutter, foreninger m. v.

Stikord til realregistrene (gule blade) Realregister for København og omegn (hoved­ stadsområdet) herunder landsomfattende foreninger med hjemsted i provinsen Realregistre for 13 amter Realregistre for 255 kommuner (uden for hoved­ stadsområdet)

Købstads- og sognekommunerne med henvisning til primærkommunerne

Realregister for udlandet

Realregistre for Færøerne og Grønland findes på grønne blade i 1. bind

Danmarkskort med amts- og kommunegrænser findes foran i dette bind

KRAK

Vejledning i registrets brug findes på næste side

Made with FlippingBook flipbook maker