Kraks Vejviser 1968 Navnebog

Thorvald Krak 1

Hans Hoick 1726-1783

EX LIBRIS

VEJ

S

VEJVISERENS

1770 udgiver Hans Hoick den først 1862 overtager stadskonduktør, kap 1898 indtræder hans søn dr. Ove K 1905 udvides Vejviseren til at omfe 1923 afgår Ove Krak ved døden oc forlagets øvrige publikationei Kraks Legat 1968 udkom den 106. udgave af V

KØBENHAVNS RAADHUS- BIBLIOTEK EH

1770 - 1 9 9.

ARGANG

GRUNDLAGT

4Å4 KRAK

NYTORV 17 • 1450 KØBENHAVN K • TELEFON (01) 12 03 08

Made with FlippingBook - Online catalogs