Kraks Vejviser 1964 gaderegister

V E J V I S E R E N S I N D H O L D 1. BIND: Afd. I: Kort over Kbhvn. og omegn - ||: Gade-Register og 2. BIND:

Afd. V: Emneliste

VI: Real-Register - VII: Fag-Register - V III: Firma-Register - IX: Udlandet

Hus-Register - III: Navne-Register - IV: Provins-Register

A F D E L I N G II

GADE- og HUS-REGISTER

for København og omegn

København, Frederiksberg, Gentofte, Bagsværd, Dragør, Glostrup by (med dele af Brøndbyerne), Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rungsted Kyst, Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Store Magleby, Søborg, Vedbæk og Virum, jfr. kortskitsen side 17.

A. Gade-Register

Gader, veje og pladser med angivelse af kommune (for Kbhvns kommunes vedkommende kvarter), postdistrikt, rodekontor, sogn, valgkreds, politikreds og socialkontor.

B. Hus-Register

Ca. 5600 gader m. v. med oplysninger om ejendomme og beboere. Ca. 300 gadeskitser over vigtigere gader og disses nærmeste omegn. Oplys­ ninger om visse gadenavnes oprindelse. Korthenvisninger til afd. I Kort over København og omegn. Offentlige og private ejendomme med oplysning om bygningsfredning, i Kø­ benhavn og på Frederiksberg tillige om matrikelnr. (kvarterets navn ses i Gade-Registret), ejendomsværdi (E), grundværdi (G) og ejer. Ca. 400.000 beboere (erhvervsvirksomheder, institutioner, privatpersoner (husstande) med oplysning om navn, fag eller stilling, telefon. Optagelserne omfatter såvel telefonabonnenter som andre, der skønnes at have interesse for en videre kreds. Anmodning om supplerende optagelse kan indgives skriftligt til Kraks Vejviser, Nytorv 17, K.

Vejledning i registrets brug findes på næste side.

Made with FlippingBook Online newsletter