Kraks Vejviser 1963 navneregister

V E J V I S E R E N S I N D H O L D 1. BIND: Afd. I: Kort over Kbhvn. og omegn - II: Gade-Register og 2. BIND:

Afd. V: Emneliste - VI: Real-Register - VII: Fag-Register - VIII: Firma-Register

Hus-Register - III: Navne-Register - IV: Provins-Register

AFDELING III

IX: Udlandet

N A V N E - R E G I S T E R for København og omegn

København, Frederiksberg, Gentofte, Bagsvæ rd, Dragør, Glostrup by (med dele af Brøndbyerne), Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rungsted Kyst, Rødovre, Skod sborg, Springforbi, Store Magleby, Søborg, Vedbæ k og Virum, jfr. kortskitsen side 1249 . Erhvervsvirksomheder med adresse og telefon. V isse lokale handlende og håndværkere er ikke medtaget her; de kan findes i afd. V II Fag-Register. Ca. 120.000 privatpersoner med stilling, titler, danske ordensdekorationer, adresse, postdistrikt og telefon. Optage lserne omfatter såvel telefonabon­ nenter som andre, der skønnes at have interesse for en videre kreds. A n ­ modning om supplerende optagelse kan indgives skriftligt til Kraks Vejviser, Nytorv 17 , K.

Institutioner, foreninger o. I. findes i afd. V I Real-Register.

Vejledning i registrets brug findes på næste side.

Made with