Kraks Vejviser 1961 navneregister

V E J V I S E R E N S 1. bind indeholder:

2. bind indeholder:

A fd .

i: K o rt o v e r K b h v n .

A fd . V : Em n eliste til begge bind

o g o m e gn

-

V I: Real-R eg ister

II: G a d e-R e g iste r o g

» V I I : Fag-R egister

H u s-R eg ister

• VIII: F irm a -o g A k tie -

-

III: N avn e-R e g iste r

selskabs-R egister

A F D E L I N G I I I

-

IV : P ro vin s-R eg ister

I X : U d la n d e t

NAVNE -REGISTER for København og omegn

(Grænsen mellem Navne-Registrets og Provins-Registrets område er vist på planen side 1249, „Navne-Registrets område4*).

Virksomheder indenfor handel, håndværk, industri, søfart, bankvæsen, forsikring og andre erhverv samt privatpersoner i København, Frederiksberg, Gentofte og i Københavns omegn under ét med angivelse af den fuldstændige adresse: navn, stilling, titler, danske ordensdekorationer, bopæl (gade og husnummer) og postdistrikt. I registret er optaget ca. 120.000 privat­ personer. Optagelserne omfatter såvel telefonabonnenter som andre, der efter redaktio­ nens skøn har interesse for en videre kreds. Anmodning om evt. supplerende optagelse bedes rettet skriftligt til Kraks Vejviser, Nytorv 17, København K. Barberer, frugthandlere, viktualiehandlere og en del andre lokale forretninger, hvis adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse registre, men er udeladt i Navne-Registret. I Tilføjelser og rettelser (på gule blade efter Emnelisten, afd. V foran i 2. bind) er op­ taget et antal flytninger og nyoptagelser m. m., som er kommet til vejviserens kund­ skab efter Navne-Registrets trykning.

Vejledning i brugen af Navne-Registret findes på næste side.

Institutioner og foreninger m. m. findes i afd. VI, Real-Register (foran I 2. bind). Institutioner, forretninger og private personer udenfor København, se afd. IV, Provins- Register,

Forkortelser og tegn, se siden umiddelbart foran den grønne karton til afd. II (sidste side i afd. I)

Made with