Kraks Vejviser 1961 gaderegister

1 - 4 - 16

Forkortelser og tegn

Akts.

= Aktieselskab.

[St Ma] og

Etager.

A.m.b.A.

= Andelsselskab med beBb

= St. Magleby. = København N. = København NV.

= Bagbygning.

[St Mby]

grænset ansvar.

= Beletage.

[N]

be

A/S Bp. Co. DM.

= Aktieselskab.

*

= Entresol eller mezzanin.

[NV]

= Bopæl.

[Nær]

= Havehus. = Kælder.

= Nærum.

Hh

= Compagni.

[Ru Ky] og

K

= Dannebrogsmand.

[Ru Kyst] = Rungsted Kyst.

= Mellembygning.

Mb

= efter.

e.

= Stue.

[S]

= København S.

S

= for.

f.

[Skb] og [Skdsb]

= Sidebygning.

Sb

= fungerende.

1 el. I = 1. sal. 2 el. II = 2. sal.

= Skodsborg. = Springforbi.

fg- fh.

= forhenværende.

[Sprf]

= Fortjenstmedaljen i Sølv. = Fortjentmedaljen i Guld.

FM.

= København SV.

[SV] [Sø]

= Søborg.

FM1. Forr. Frbg. frm. H.A.

= Forretning.

= København V.

[V]

= Frederiksberg.

= København Valby.

[Val] [Van]

= Indregistreret firma.

= Vanløse. = Vedbæk. = Virum.

= Handelshøjskolens af[Vdb]

Forkortelser i Gadenavne.

gangsprøve.

[Vir]

= Allé.

= Handelshøjskolens diplomA.

= København 0.

H.D.

[ 0 ]

Am.

= Amager.

prøve.

Boul. = Boulevard.

= Interessentskab.

I/S

= Gade.

G.

= Kommandør af Dannebrog. = Kommandør af Dannebrog

K.

= Gamle eller Gammel.

GI.

K1.

= gård eller gårds.

grd.

o f 1 tfr n fl a i J.« g i o U i

Telefoncentraler

ICen.* = Kclllcll.

= København.

Kbhvn.

= Lille.

LI. N -

= kongelig.

(OM AM AS BE Bvu

= omegnen). = Amager.

kgl.

= Nordre eller Nørre.

= Kammerherre. = Kammerjunker. = Kommanditselskab.

Kmh.

= Passage.

Pas.

Kmjkr.

= Asta. = Bella.

= Plads.

PI.

K/S kst. MB.

= Sønder eller Søndre.

S-

= konstitueret.

= Bellevue (OM).

= Sønder = Sankt. = Store. = Stræde.

= Medlem af borgerrepræSdr.

BY

= Byen.

Skt.

sentationen.

C

= Central.

St.

= Medlem af folketinget. = Medaljen for druknedes

MF.

DA = Damsø. DR = Dragør. EV = Eva. FA = Fasan. GE = Gentofte. GO = Gothåb. HE = Helrup.

Str.

MfDR.

T. V. V -

= Torv.

redning.

= Vej.

= Medlem af Frederiksberg

MFK.

= Vester eller Vestre. = Øster eller Østre.

kommunalbestyrelse.

0 -

= Medaljen for ædel dåd. = Medaljen Ingenio et årti.

MfæD.

M I & A.

Postkonto = Post-girokonto.

HI

= Hilda.

= pensioneret.

HO = Holte.

pens.

= Ridder af Dannebrog. = Ridder af Dannebrog

HØ = Hørsholm.

R.

LU = Luna. MA = Magle.

R1.

af 1. grad.

Postdistrikter.

= Ridder af Elefanten. = Selvejende institution. = Storkors af Dannebrog.

MI

RE.

= Minerva.

[Bags] [Ball]

= Bagsværd. = Ballerup.

NO = Nora. OR = Ordrup. PA = Palæ. RU = Rungsted. RY = Ryvang. SU = Sundby. SØ = Søborg.

S/I

SK.

[Brh] og

= Storkommandør af Danne[Br]

SKmd.

= Brønshøj.

brog.

[Chl] [Drg]

= Charlottenlund.

= under.

u. V . [ ]

= Dragør.

= ved eller von.

[F]

= København F.

= Indehaver eventuelt med[Ge] indehaver af det i paren[Glo] tesen nævnte indregistre[Hel]

= Gentofte. = Glostrup. = Hellerup.

i Navne-Rcg.

TA = Taga. TR = Tria.

rede firma. - Postdistrikt -

[Heri]

Trø = Trørød (OM).

= Herlev. = Holte.

træffetid.

VA = Valby.

[Ho]

= Matrikel-nr., ejendomsvær[Hv]

O

= Hvidovre. = Hørsholm

Vdb = Vedbæk (OM).

i Hus-Reg.

di og grundværdi. Ejer

[Hørsh]

VE = Vester. ÆG = Ægir. ØB = Øbro.

(ikke bopæl i ejendom[K]

= København K.

men).

= Kastrup.

[Ka]

*

= Ejer (bopæl i ejendom[Kip]

= Klampenborg.

= Fælles-nummer for

i Hus-Reg.

men).

= Lyngby.

[Ly]

flere ledninger.

Made with