Kraks Vejviser 1960 gaderegister

I - 4-32

Forkortelser og tegn

Etager.

= Aktieselskab.

Akts.

kø og [Skb] og

== Skodsborg. == Springforbi.

[Skdsb]

= Andelsselskab med b eBb

= Bagbygning.

A.m .b.A.

S i og [Sprf] SS og [SV]

grænset ansvar.

be

= B eletage.

= København SV.

= Aktieselskab.

«

= Entresol eller mezzanin.

A/S Bp. Co. DM.

= Søborg.

S og [Sø]

Hh

= Havehus. = Kæ lder.

= Bopæ l.

ra og [V] • = København V.

= Compagni.

k

= København Valby.

[VEJ Og [Val] ESI og [Van]

= Dannebrogsmand.

Mb

= Mellembygning.

= Vanløse. = Vedbæk. = Virum .

= efter.

e.

s

= Stue.

[Vdb] [Vir]

f.

= for.

Sb

= Sidebygning.

= fungerende.

1 el. I = 1. sal. * el. I I = 2. sal.

fg- fh.

= København 0 .

1 o g [0 ]

= forhenvæ rende.

= F ortjen stm ed aljen i Sølv. = F o rtjen tm ed aljen i Guld.

FM .

FM 1. F orr. F rbg. frm . H.A.

= Forretning.

F orkortelser i Gadenavne.

= Frederiksberg.

A.

= A llé.

= Ind registreret firm a.

Am.

= Amager.

= Handelshøjskolens afBoul. = Boulevard. gangsprøve. G. = Gade.

= H andelshøjskolens diplomGI.

H.D.

= Gammel.

prøve.

grd.

= gård eller gårds.

= Interessentskab

I/S

K an. = K anal.

= Kommandør af Dannebrog. = Komm andør af Dannebrog

K .

LI. N -

= L ille.

T elefoncentraler

K 1.

=» Nordre eller Nørre.

a f 1. grad.

Pas.

= Passage.

(OM = omegnen). AM = Amager.

Kbhvn.

= København.

PI.

= Plads.

kgl.

= kongelig.

S -

= Sønder eller Søndre.

AS = Asta. B E = B ella.

= K amm erherre. = K amm erjunker

Krah.

Sdr. Skt.

= Sønder = Sankt. = Store. = Stræde.

Km jk r.

B vu = B ellevu e (OM).

K/S kst. MB.

= K omm anditselskab

St.

B Y = B yen. C = C entral. DA = Damsø. DR = D ragør. EV = Eva. FA = Fasan. GE = G entofte. GO = Gothåb. HE = Helrup.

= konstitueret.

S tr.

= Medlem af borgerrepræ T.

= Torv.

sentationen. '

V .

= V e j.

M F.

= Medlem af folketinget. = M edaljen for druknedes

V - 0 -

— Vester eller Vestre. = Øster eller Østre.

M fDR.

redning.

M FK .

= Medlem af Frederiksberg

P ostd istrikte r.

komm unalbestyrelse.

M fæD.

Hø og [Bags]

= Bagsvæ rd. = B allerup . = B røn shø j.

= M edaljen for ædel dåd. = M edaljen Ingenio et årti.

= Hilda.

H I

[Ball]

M I & A.

HO = Holte.

Postkonto = Post-girokonto.

1® og [Br] ES og [Chl] SS og [Drg] i og [F] HI og [Ge]

HØ = Hørsholm .

= Charlottenlund.

pens.

= pensioneret.

LU = Luna. MA = Magle.

= D ragør.

= Ridder af Dannebrog. = Ridder af Dannebrog

R .

= København F.

R '.

MI

= M inerva.

af 1. grad.

= Gentofte. = G lostrup. = H ellerup.

NO = Nora. OR = Ordrup. PA — Palæ . RU = Rungsted. R Y = R y vang. SK = Skodsborg. SU = Sundby.

= Ridder af E lefanten. = Selvejend e institution. = Storkors af Dannebrog.

[Glo]

R E .

SS og [Hel] E ! og [Heri]

S/I

= H erlev. = Holte.

SK .

SKm d.

= Storkommandør af DanneSS og [Ho]

brog.

I1S og [Hv]

= Hvidovre. = Hørsholm

= under.

[Hørsh]

u. V . [ ]

= ved eller von.

E og [K]

= K øbenhavn K .

*= Indeh aver eventuelt med031 og [Ka] indehaver af det i paren[Kip] tesen næ vnte indregistreE3 og [Ly]

= Kastrup.

SØ = Søborg. TA =* Taga.

= Klampenborg.

i H a v n e -R e g

= Lyngby.

TR = T ria.

i® og [St Ma] og

rede firm a. - P ostd istrikt -

Trø = Trørød (OM).

[St Mby]

= St. M agleby. = København N. = København NV.

træ ffetid .

VA = V alby.

= M atrik el-n r., ejendom svæ rE og [N]

Vdb = V edbæk (OM).

( )

di og grundværdi. E je r

E3 og [NV]

VE = V ester. ÆG = Æ gir. ØB = Øbro.

i H u s -R e g .

= Nærum.

(ikke bopæ l i ejendom ES og [Nær]

13 og [Ru Ky] og

men).

= Rungsted Kyst. = København S.

= E je r (bopæl i ejendom [Ru Kyst]

= Fæ lles-numm er for

*

B og [S]

flere ledninger.

men).

i H n s -R e g .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online