Kraks Vejviser 1959 gaderegister

JLi^ ■jiruii# »i #i- ii i ni

v e j v i s e r e n s 1« bind indeholder! Afd. I; Kort over Kbhvn. og omegn *' II: Gade-Register og Hus-Register • III: Navne-Register * IV: Provins-Register

2. bind indeholder: Emneliste til begge bind Afd. V: Real-Register « VI: Firma-og Aktie­ selskabs-Register • VII: Fag-Register . VIII: Udlandet

A F D E L I N G II

GADE-og HUS-REGISTER for København og omegn (Grænsen for registrenes område er vist på planen side 33). A. Gade-Register. Gader, veje og pladser i København, Frederiksberg, Gentofte og i Københavns omegn med angivelse af postdistrikt, kvarter eller kommune, rodekontor, sogn (kirke), valgkreds, politikreds samt socialkontor. Af omegnen er optaget: Bagsværd, en del af Brøndbyerne, Dragør, Glostrup By, Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampen« borg, Lyngby, Nærum, Rungsted (postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skods­ borg, Springforbi, Store Magleby, Søborg, Vedbæk og Virum. B. Hus-Register. (samme område som anført under A). Ejendomme, offentlige og private, ordnet efter gader og husnumre. Beboere, forretninger, institutioner og privatpersoner, anført i hvert enkelt hus med navn, stilling og for telefonabonnenters vedkommende tillige med telefon. For ejendomme i København og på Frederiksberg findes endvidere oplysning omi Matrikel-nr. (kvarterets navn ses i Gade-Registret). Ejendomsværdien (E) (incl. grundværdi) når den er mindst 50.000 kr. samt grund­ værdien (G) anført særskilt. Ejer angivet ved *, når vedkommende bor i ejendommen, ellers anført I parentes. # Gadeskitser, 300 skitser over vigtigere gader med tilstødende gader og sidegader. Gadenavnenes oprindelse, historiske forklaringer og oplysninger om personer, efter hvem gader etc. har navh. Bygningsfredning (i klasse A eller B) i henhold til lov om bygningsfredning af 12. marts 1918. * En nærmere vejledning i brugen af Gade-Register og Hus-Register findes på næste side.

Optagelse 1 Kraks Vejviser sker efter redaktionens skøn.

Mk. . .

Made with