Kraks Vejviser 1958 gaderegister

1 1 - 6 7 3

Lyø vej—Læssøesgade

Hus-Register (København og Omegn)

s »Petersen Sille, Frk. S G0.5198Y 4 Hansen Prude, Fmd. ffGo.6201 BlankenstPiner A, Fmd. |Go.3581Y 12 (46am - E89,000 G25.100) (Frrihg. Kommune) 2 Christiansen Irwin E, Vognmd. I Fa.6117 Jørgensen E, Frue 8 Fa.481U a Vedersø P, Postb. 8 Go.3581X 4 Pedersen O Astor, Assist. ff Go.499X Bb Belysningsvæsenets Værksteds­ bygn., 8 Go.2281 . 20 (46a - E l,280,000 - G378.900) Scania-Vabie A/S Maskinfabr. 8 & Fa.6701 Scaniadam Akte. 8 ★ Fa.7888 Ford Salgslokale, 8 ★ Fa.7888 Arb. koop. Marketenderi, i

4.6A.B (88 - E573.000 - G73.000) (Ejd.selsk. Lærdalsg. 4-6) 4s Sørensen H Mag. scient. Ai Tragårdh Jan Tegner 8 As.4838 6 A 1 Jørgensen Mog. Civiling. 8 As.4990 Groes-Petersen Anna Frue 8 As.4868 2 Christensen HV, Vicev. 8 Am.2031U ’ Nielsen Bent Cand. lur. 8 Am.517 Nielsen Bent Insp. I As.5170 6 Bs Friberg Gustav Direktør 1 Christensen Aa. fh. Direktør 8 As 4235 Horsnæs F, Assist. 8 As.5646 2 Bogh JO Civiling. i As.4334 Olsen Else. Frue 8 As.4756 3 Jacobsen Ax., Kt.ass. 8 As.4906 8,10 (87 - E86,000 - G86.000) (Kbhvns Kommune) Stolborg Edv. G Fabr. Kunstsm. 8 Su.5606 14 (86 - E65.000 - G45.000) (Vognfabr. Jul. H Tilling) Tillin g’s Karosserifabrik i ★ Am.6200 Lærkebakken ® Fra Engsvinget til Mosesvinget K O R T 6 A2 1 (1838 - E52.000 - G15,500) ♦ Christoffersen Edith, Frue 8 Be.20 2 (1837) »Hammer Henry, Finmek. 8 Be.9787 4 (1871 - E80.000 - G14.700) »Balle Aa. Hotelej: 8 Re.2540 10 (1890 - E62.000 - G14.700) »Bæksted B Frue Kont.chef ff Be.4358 »Bæksted A Museumskons. ff Be.4358 12 (1905) »Hansen NM, Mekan. f Be.4867 14 (3315) »Kjæ r Arn. Kont.fuldm. I Be.4564 Lærkevej, Glostrup KORT 21 Dl Petterson D, Faktor 8 96 32 53 Lærkevel [ nv ] Fra 43 Frederikssundsv. til Glentev. (skitse Ørnev. og Freder.ikssnnds>v.) K O R T 6 C4 1 (=■ Frederikssundsv. 41) Albeck PH Fabr. II Æg.1292 Relina Skotø.isfb. 8 Ta.902 11 (169 - E275.000 - G77.300) (Ejdselsk. Matr. Nr. 169 Dtteralev A/S) Nordisk Blacking Oomp. tekn.- kem. Fabr. A/S f ★ C.5092 k C.12687 13,15 (= Ørnev. 45-49) 17 (531 - E60.000 - G39.000) (Fabr. Laurids Jensen) Jensen Laurids & Co’s Fabrik Smedem. 8 ★ 2410 2 (14eb - E280.000 - G94.500) (= Frederikssundsv. 43) (Fabr. Orla Bentzen) 1 Nielsen E, Ctiauf 8 Ta.2206U 2 Johansen S, OverpoLbetj. S Ta.8177 3 Nilsson V, Resi aur. ff Æg.637Y 4 Andersen T H . Frue ff Ta.l36X Olsen Thora, Dameskr.inde ff Ta.4596U 4.6 (117 - E182.000 - G43.600) (Kørelærer 11V Heinstrup) 4s Christensen IT. Trykkeriarb. ff Æ g.5374 1 Petersen Anna, Systue ffTa.4999Y Kongshaeli P, Museumsbetj. ff Ta.4403X 6s Mikkelsen Chr. Kloakm. 8 Æg.2260 1 Sørensen Fr., Gas- & Vandm. 8 Ta .4436V 4 Jensen A, Frue ff Ta.2956 8,106 = Musvågev. 3-7) 81 Jensen Rigm. M, Sm.brødsf. ff Æg.6492 1 Pedersen Aa.. Jord- & bet.arb. 8 Æg.3897Y Petersen EC, Stentrk. 8 Æg.4134 s Larsen K IV . Assist. ff Æg.2759Y 4 Jensen CH , Skotøjsarb. I! Æg.637V Klitskov N, Enkef. ff Ta.4596Y 10i Langner R, Vognmand ffTa.5465 Jensen' H , Mejerist ffÆg.5674U > Larsen N, Overmaalekontr. ff Ta.4268V Larsen Ove. Cigarsorterer 8 Æg.4528 Ipsen O Stange Insp. 8 Ta .8348 s Nielsen Karl F, Chauf. |Ta.961V Rheinltinder B, Frue ff Æg.3659 12-16 ( = Ørnev. 46,48) 12s Danielsen Karl Kass. 8 Æg.1266 1 Simonsgaard K Frue 8 Æg.594 Madsen Arne Møbelh. S Ta.l923U

s Bremer H, ff Ta.4436X s Madsen L, Pian.inde gTa.9568 Christiansen i. Rørlæg, ff Ta.l923X 4 Gade Anton Gravør ff Ta.28730 Jacobsen P Nygaard Afd.ledar ff Ta.8223 14s Belander G. Spec.arb. § Æg.5674V 1 Møller lians, Tømr. |Ta.l9 23Y Lassen Gust. Overass. ff Æg.587 8 Pedersen I Hedemann, Tlf.inde S Æg.6080 Andersen Aa. Ilolmegaard Vognmd. ffTa.6841Y 4 Johan nesson R. Kontroltlf.inde frue ff Ta.5549X Christiansen E, Typogr, ff Ta.4596X 16s Glæsner Xenia Prio, Frue 8 Ta.4999 Johansen Joh., Maskinrep. ff Ta .8329V 1 LLnck P Arkitekt ffÆg.2638 1 Gravøsen Ferd., Kørel. ff Ta.1613 L æ rk e v e j, V iru m K O R T 16 E 8 3 Hansen E Skouboe Tømrerm. | 84 84 42 5 Kjersgaard Pli. Overass. ff 846864 9 Levin Aa. H Oversignalm. ff 85 09 57 11 Strandskov A, Vognmest. ff 84 86 22 4 Jeppesen F Afd.chef ff 84 64 11 6 Thaarup C Pastor emer. ff 84 72 15 8 Lange llenr. Boghold. 14 Andersen G Gottschalck Afd in g . I 84 82 27 16 ICehler O Frugtavlskons. 8 84 8133 18 Hansen Wagn Disp. 8 84 75 28 Læssøesgade (ED (Officer, f. 1811 d. 1850). F ra Sor­ tedam Doss. til Blegdamsv. (se dan­ nes og Ryésg. skitser) K O R T 5 A 1 (2129 - E340.000 - G52.100) (Kunstmalerinde II Møller æ Kunstmaler Th. Mølleri As Jensen C, Vicev. ff Lu.1161 1 Forman H Komm .lærer gNo.2129Y Steffensen E, Skrædder J| No.2129U a Anholt P Petersen Fabr. ffheml.nr. Hounisen Irene, Fysioterapeut ff Lu .4311 Leidecker Carl Journalist fi N0.3268V a Munch-Larsen K H , Rejseinep. ff N0.7728X Jacobsen Ax. Godseksp. 8 No/5125 4 Sclilanbusch Erna L Lektor & Schlanbusch. Max Lektor S N0.3268Y K jæ r Hugo, Detailh. ff Lu.817 s Nørlit Poiil R Komm.lærer ff No.7812 Møller T Kunstmal. 8 Lu.4839 B i Adrian E Bygn.kons. ff No..8375 a Hippe O Enkefrue ff No.3156Y Hippe M Overterer frk. ffNo.3156Y- Sba Andersen H, Assist. 8 No.2129X 3 (423 - E l 10,000 - G30.200) (Fruerne E Schrøder og N Nen- kirch) a Neuldrch AG Direktør ff Lu.2558 & No.2338Y A i Sørensen Frank B, Salgschauf. 3 Lu.2194Y 5 (311 - E l 10,000-G 29 ,700) (Civiling. OW Boserup og told­ klar. Kurt Nielsen) KKjæ ldgaard Asg. Skiltemal. ff Ln 511 1 »Boserup Otto Winther Civiling. Kjeldsen KM. Frue S N<>6335 s Ifversen Povl Chefred. i Lu.991 4 Nielsen Ax. W Portier | NoJ69LX As Kjaldgaard Asg Skiltemal. ff No.26911.1 7 (= Ryésg. 8.10) s Madsen E Valentin. Tekn. f N0.1599X Wiinholdt C Støbegodsh. 8 Lu.4968 I Andreasen H Møller, Vognopsyns- md. ff No.2301U Rybere H llusej ff Lu.2048 a Nielsen NJ, Install. ff No.7786 Hemmingsen FV, Frue ff Lu.5692 a Boas Johann Sekr. I! No.7823 Madsen V, Frugth I! L 11 .1312 4 Nielsen Bertha Fnis ff No.7639 Petersen Elisab., Kontorist 3 No.2301V 9 (275 - E325.000 - G94.300) (= Ryésg. 5) (Fru Agnes Petersen) s Kousgaard S Skovby, Rulle 9 N0.4364V i NUdstad B, Dameskr.inde ffNo.4953 a Jørgensen A, Enkefrue | No.40481 • Jacobsen A, Køkkenchef I N 0 .IIIX I I (696 - E120.000 - G33.300)

8 (= Amagert. 7) 10 (= Amagert. 9)

s Ovesen J Antikvth. 8 B y .7003 e Pressehuset I/S 8 ★ M i.1305 Tbeiiadc 11, Direktør ff ★ Mi.1305 Nielsen Per Wihnann, Pressefot. 8 ★ Mi. 1305 12 (= Amagert. 11) Landsforen, af Detaillister i Sportsvarebranchen f ^ C .14758 Jesoo A/S Slipsfabr. & Jessen HO, Gross. | Pa.4301 14 ( = Amagert. 13) s Jørgensen B Tobaksh. 8 By.5597X Larsen Edith Modeh. 8 By.1490 2 Kierkegaard H Gross. 8 Pa.9014 16,18 (26 - E120.000 - G103,800) (Frk. Gerda Clausen m. 11.) 1 Kokkedal Boligindustri A/S, Kbhvns kt. 8 By. 1863 I 69 Trojel G Frue Modeli. 8 Pa.8755X 18s Hansen Harald Skotøjsh. 8 By.5325 • Høybye Poul Antikvth. SPa.87551 20 (= Amagert. 19) 22,24 (= Amagert .21) 26 (29 - E225.000 - G I 19,700) (A/S Julius Kopp) S Rousseil R Bogtr. 8 ★ By.662 > Skandinavisk Reproduktionsanst. 1 C.4708 & Pa.2496 28 ( = Amagert. 25) 1 Rammefabrikken Danmark Akts. 8 C.1517 30 (30 - E120.000 - G96.400) (A/S Juiius Kopp) Jensen E Møller Bagerm. ffPa.8827 Petersen Karl Snedkerm. ,f By.4675 32,34 ( = Amagert. 29) Bohse Morten Gross. 8 Mi.185 Davum Akts. 8 ★ C.14506 Nielsen W Gammeltoft Tobaksh. 8 By .4918 Ricklefs H R & Co. Gross. 8 C.14516 Petersen Ax. Robsham Guldsm. J By.304Y Svendsen E Antikvth. 8 Pa.3249 Sørensen Axel & Enhard Gross. 8 ★ Mi.3750 Sørensen Johs. Gross. Pelsvarer en gr. Frm. 8 C.10533 36 (32A - E120.000 - G79.600) (Enkefru Karen Kjersgaard) s,i Kjersgaard SG Glas- & Porce- lænshdl. Frm. | By.3858 1 Wendt Eigil Kunstmal. 2 Mørck Marie-Louise Transi. 8 Pa 7892 Bak Niels Transi. 8 Pa.3604 . Nilsson M, Frk. f Pa.7306 t Ilahn Leif, Vognmd. 8 Pa.767 Lægeforeningens Boliger. KO R T 6 G4 & 6 G3 (se hhv. u. Østerbrog. 57 og Østerbrog. 166-190 Og Sionsg.) L æ rd alsg ad e O Fra HK) Amagerbrog. (se dennes skitse) KO RT 4 E 3 1 (= Amagerbros. 102) 1 Christensen CS. Muler 8 Su.7964X 4 Melin-Nielsen Vern., Tømrerm. 8 Sn.7964Y 3 (58 l - E l00,000 -G40,000) (Bogbinderin. H Møller) 4 Porsmose A fh. Togf. 8 Am.9967V » 1 Nielsen .) Snedkerm.,| Am.3937 Deigaard Jobs. Brous Snedkerm. 8 Am.3937 5.7 (104 - E360.000 - G74.000) ( =Slietlandsg. 6 ) (Baptislmenigheden i Kbhvn.) K ø b n e r h u s 5 Hotel Sønderport v. Anna Groes- Petersen 8 Su.708 < Hansen G Ingeniør 8 Su.2270 4 Købnerkirkens kont. S Am.5319 7K Baptist menighedens Børnehave, 8 Su.3108 Torstensson S, Kirkebetj. i Su.3108 1 Mobeck E Overl.inde 8 Su.2175 •2 Valbæk L. Oldfrue frk 8 Su.3108 a Andersen K ay G larm. 1 Wiimpelmann Kn. Aa. Præst 8 Am.5319 11 (93q) (Kbhvns komm.) 2 Hedegaard AP, 8 As.474 2 (58c - E105.000 - G33.000) s »Ebert-Jensen W, Husej. & Efoert- Jensen K Møbelh. frue 8 Am .720 2 Nielsen Ellen, Frue 8 Su.514X Bertelsen H Tandtekn. i Su.7263 •Jensen H P Oliemøller l'Am.2031X Østergaard C, Spejlbel. 8 Su.6610 4 Biroh O Fabr. ffAm.9943X Flanke Kn.. Maskinm. 8Am.2031Y 8b.s Jensen’s J Eftf. v. Chr. Øater- gaard SpejLbel. 8 Su.5365

Nabo[gs Hyskenstr. X'ostery*

1 ( - Højbro PI. 4 og GI, Strand 28) (Fredet i Klasse B) 5 (24 - E128.500 - G128.500) (Fredet i Klasse B) (Moses Levy's Stiftelse) k l ’Actuel v. Irene Ahlefeldt-Laur- vig Kunsth. 8 Pa.39 ICjærgaard A Anlikvtli. 8 B y.5979 s I G,S Sport A/S 8 Mi.80 7 (23 - E120.000 - G62.900) (Fredet i Klasse B) (A/S C Olesen) s,e Hindsgaul Butiksmontøren A/S J) ★ 0.8898 & ★ C.6562 & 0-11062 » Hoffmeyer MS A/S ff B y.9065 & By.9410 Textilagenten A/S 8 Mi. 1617 & Mi. 1662 s Pontoppidan H, Frue 8 Pa.5944 Nielsen Palle, Disp. 8 Pa.5576 Knudsen MO Gross. 8 C.5896 Skipperkroen & Hansen Aa„ Restaur. i By.35758 1,2,3 Justesen’s Chr. Bogtrykkeri Akts. 8 C.9998 Møller Thor Bogtrk. Frm. 8 ★ Pa,7312 1 Vaskin A/S Friedberg Erik Gross. 8 C. 12295 & Mi.908 Schliitter CF Ing., lager & værkst. ff Ry.6766 2 Andersen S Sadelmager- & Tapet­ sererartikler en gros A Dot A/S 8 By .3730 . s Jørgensen Chr. Malerm, 8 By.2541U Wehnert O Maskinsæt. 8 Pa.4699 13 (20 - E l40,000 - G84,900) (Fredet, i Klasse B) k , s Gottschalch Erna Antikvth. 8 Pa.5183 priv. I By.7911 k , i Gottschalch Erik Antikvth. 8 By.2541V s Christiansen & Johansen Agt.forr. I« Pa.1337 & Pa.138? 2 Jedig Inger, Frue 8 By.4355 Kampler N Revisor 8 Pa.2452 15 (14 - E600.000 - G319.400) ( = GI. Strand 48) (Fredet i Klasse B) (Kunstforeningen) s Hfils Carl Tapetserer f B y.2345 1 Handler Hans Gross. 8 Pa.5533 2 Haagen-Mliller’s Otto Eft. v. Eva Lund Kunsth. SPa.7539 s Eriksen Hans Murerm. 8 By.1429 17 (19 - E95.000 - G46.600) (Fru P Koefoed og Prof. Eggert. Møller) s Jørgensen Anna, Frue i By.2068 Berndorff Rosa Antikvth. ’8 By.2068 1 Andresen B Tivoliej. 8 B y.9649 Bb ,8 Bendixen A Røgeri 8 Pa.3234 19 ( = Naboløs 1) K Hulter til Bulter v. Svend Ishøy 1 By .4262 I ( - GI. Strand 40) (Fredet i Klasse B)8 * * * * * * 15 11 (2 1 - E460,000 - G293.000) (Fredet' i Klasse H) KWange Sv. R Antikvth. 8 Pa.4409 s »Danielsen’s HP Eftf. v. A Rost- gaard Evald & Harry Kronquist Antikvth. 8 By.274

4 (= Amagert. 3) 6 (= Amagert. 5)

43-44

Oplysninger om Kommune, Sogn, Valgkreds etc. findes i Gade-Registret foran

43-44

Made with