Kraks Vejviser 1955 gaderegister

Vejviserens 1. B in d indeholder: Afd. I Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Register — IH: Person-Register — IV: Provins-Register

2. Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — Vil: Fag-Register — VIII: Udlandet

Gade-Register^Hus-Register for København og Omegn. (Grænsen for Has-Registrets Omraade er vist paa Side 57).

A. Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og i Københavns Omegn med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Sogn (Kirke), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Københavns Omegn. Ejendomme, offentlige og private, ordnet efter Gader og Husnumre. Beboere,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 40.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser , Oplysninger om Gadernes Beliggenhed, om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning a f Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Københavns Omegn er medtaget: Bagsværd, en Del af Brøndbyøster, Charlottenlund, Dragør, Gentofte, Glostrup By, Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Store Magleby, Søborg, Vedbæk og Virum,

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Sken.

Made with FlippingBook - Online catalogs