Kraks Vejviser 1952 personregister

Person-Regisler for København Hartvig-Hansen K Aa Ing. Brønsh. Kirkev. 33 Brh. £ Be 4270 Hartvig-Møller A Frøken I E Okisens G. 13' El £ Øb 2162 y - B Frk. Jomsbv. 413Hel. £ He 3015 - Bertha Kont.fuldm. i finm. frk. Rosenv. Hovedv. 381El £ T r 191x - Hans Rektor R. Nyhavn 633E £ P a 6 3 9 4 u Hartvig-Olsen Mog. Driftsing. cand. polyt. Ellinorsv. 33 Chl. £ Or 3826 - A Fabr. (Hedegaard & Hartvig-Olsen) Søborghus A. 8 Sob. - T C Overassist. Æbeløg. 271 El Hartwig [Se endv. Hartvig] - John Afd.chef transi. Kildeager 132Brh. £ Y r 600 - Max fh. Direktør Saga sv. 10s E £Ve2336x - E Disp. IJ. D. Rungsted v. 29 Ru. Kyst £ Ru 835 - Kurt Ing. Frborgv. I B 3 [NV] ®T a 9060 - Ernest Lrsagf. Rosenbgg. 7 Bl £ 0 3612 Bp. Fuglsang A. 111 Brh. Hartvigsen B V Afd.gartn. v. landbohejsk. Steenstrups A. 11* E £ No 2261 x - Julius Cigarfb. Randersg. 76 El £ Ry 6683 Bp. Frsundsv. 1652Brh. £ Be 3649y - V Ekspdsekr. Klingseyv. 16 Van. £ Da 914u - Gurli Gross. Hornemansg. 1 A1 El £ Rv 3406 x - S E Ing. Holcks PI. 33Brh. £ Be 516 - Vald. Maskininsp. Johnstrups A llé9} E £ N 2048y - O Pastor emer. Parkv. 18 Illt. £ Fr.7157 - KarenTransIatr.Solgrd.251El £ Ry 2462u L Værkf. Holcks PI. 33 Brh. £ Be. 516 Hartvigson P Civiling. entrepr. Trondhjg. 13 ~ £ Øb 3264 Hartving E Fabr. TAsingcg. 424 El £ Rv 1972 v Hartyani Z Fabr. Dæmningen 19 Vby £ Va 8624 Hartz Georg Assist. Søllerodg. 43* (Hl - A Cigarh. GI. Jernbanev. 413 Vby £ Va 638x - Carl P Direktør Jacobsens A. 8 Hel. £ He 5104 - Einer Direktør „Laagegydehus* Laage- gydevej pr. Kokkedal £ Horsholm 53 - Jen s Chr. Direktør Brams Sidev.l Chl. £ Or 3632 Finn Disp. Sverrigsv. 14 Ly £ I Ij 218 - Harry Forretnf. Krabbesholmv. 311Brh B e 4422 - Elsa Frue Jægersborg A. 27B 3 Chl. £ Or 3679 -Chr. Fuldm. kass. Vby Lang g. 2662Vby - E Gross. (Hartz & Jøns) Rådhv. 61 Chl. f Or 1187 V Gross. agent.forr. Rømersg. 11 E £ C 3611 & 6632 Bp.Parkovsv.l2Gen.£Ge2324 - & Jøns Gross. Farverg. 17 E £ Cent. 3912 & By 3877 - M a r i u s H a r t z A/S Gross. fabrikation en gros en detail Vimmelsk. 45 E £ ★ C 1340 fabrikation: Amager Strandv. 1 2 4 £ ^ Su 8080 - C Hovedkassererske Dagv. 10 Hel. £ He 1676 - & Alhede, kemisk Fabrik Gadestævnet 13 Vby £ liv 931 - Laur. Knnstmal. Sverrigsv. 14 Ly £H j.2 l8 - K M Legetøjsh. frue (Magasin Egil) Isafjordsg. 10229 £ Am 9275y - Børge Overass. Alhambrav. 14s E - P Translatør Ø-Sogade 96® El £ Øb. 3577 Hartz Pickles Indehaver H Lindemann Kødbyen Halmt. 25 E £ Ev 767 & Ev.1173 Hartz-Nielsen H Bankfuldm.Emdr.Vængel80 El £ Ry 4439u Hartzberg H P Prokurist Maglemosev. 57 Chl. £ He 2864 Hartzner Henrik Kont.chef Herthav. 23 Chl.® Or 3676 Hartø Tage Disp. Snerlcv. 3 Ly. £ Ly 1260 - J Frue Snrrlev. 3 Ly. £ Ly 1260 Harup Børge Dir. f. Kreditk.f. Husejerne i Kbhvn. lrsagf.R. PeterBangs V. 1094 IB £ Da 4302

III — 1334

Hart—Haru

Hartmund J Fuldm. V-Paradisv. 42 Holte I) Holte 704 - Vilh. Fuldm. Kongevejen 157 H lt.£Ho469 Hartnack .1 Kapt.løjtu. kmjkr. dr. phil. Lundsg. 73 El £ Øb 387iu - N L Oberstinde Fortunv. 39* (Hil. £ Or 4589 Hartner H Lrsagf.kapt. R. Kompagnistr. 34 E £C6739 Bp. GI. Kongev. 98 E £ V 3676 Hartoft Henry Disp. Skt. MarkusA. 53 E ‘ N7708 Godseksp. v. statsb. N-Frihavnsg. 52 ffl Øb 10000 J BHosp.insp. Carl Nielsens A. Øre- sundsliosp. El £ Ry 462 - Orla Prok. Laurav. 283 Vby £ Va 3910v - Wm. Repr. Ved Sønderport 183[SJ £ Am 3973 - Aa. Skiltefb. Strandv. 1893Hel. £ He6046 - Aase Tegner Laurav. 283 Vby £ Va 391 Ov Hartoft-Nielsen E Civiling. Frydendalsv. 21 E £ Ev 7753 Bj). Lindevai.gen 27 Ly. £ F r 8446 Hårtog Jac. Gross. Bispebjerg Parkallé37E?l £ Ta 8280 Hartogsohn J Direktør Fuglsang A. 92* Brh. f Be 6822 Vieedir. i Nationalb. cand. polit. Godthbvænget 23 flC £ Go 6731 Hartrup Erik Gross.Virginiav 3(E£^G o9535 Bp. Elmelundev. 53Brb. ® Be 2375 Hartset Svenn Kobmd. (Voldfcvarterets Kolo­ nialmagasin) Høj vangen 9 Sol). £ Sø 2135 Hart8horn E Frue Frimestcrv. 254I nv I £ T a 7526 v Hartsteen A Ekspd.sekr. Hareskovv. 84 Brh. £ Be. 1410 Harttung M riviling. Jen s Kofods G. I 1E £ Pa 7302 & Pa 8880 Bp. Kristianiag. 205 El £ Øb 7099 - Sonja Frk. Overg. n. V. l l s E £ Am 8788 Hartung Karen Kjeldskov Frue Heeghsmin- deparken 6®Hel. £ He 2491x K M Kommlinde Birkedommerv. 302I nv 1 Hans Tomrerm. Strandv.849 Sprf. £ Bvu. 321 Bp. Strandv 220 Skdsb.£ Sk 53 Hartung-Nielsen C JournalistIIøvodstonsv.24 Vby £ Hv 2421 Hartvang Niels Civiling. Hiort Lorenzens G. 24 El £ No 4606 Hartved A L Repræsentant Bakkegrd. A. 32 E £ Ve 1775x Hartvel Bogtryk Tagensv. 83E ED £ Ta 7173 - Kai Bogtrk. (Hartvel Bogtryk) Helgo- landsg. 213 E £ Ve 2503 Hartwell Nfelse n L Direktør Fuglefængerv. 73|W ]£Ta 239lu Hartwich Tonny Marryot Hovedagt. Selma Lagerlofs A. 33 Søb. £ So 3196 Hartvig (jSe endv. Hartwig] - Aage Dampmøller gross. Holbergsg. 62 E ~ By 4705 tto Desinf. Ambrog. 229 IS] £ Su 2323 - O Direktor Havretoften 10 Ly. £ H j 466 Alma Enke e. gross. Mynstersv. 132 E - Gerda Enkef. Madvigs A. 83 E £ Ve 364x - O Fjerkræh. Gross. Istedg. 61 E £ V 212x - SigneFruoBramslykkev.19 Vby £ Val612v - M Gross. Rubinsteinsv. 302gv] £ Va 3490y - J KommUnde Stigrdv. 3 H el.£ He 6403 - Adolph Konsul gross. R. Palæg. 4 E £ By 5245 Bp. Hans Jensens V. 11 Hcll. £ Ilell. 2711 - E Kontrolør i skattev.HattensensAllé 8*111 f Go 8703 nna C Lottcrikoll. Frederieiag. 12* E - W O P Navig.Iærer Jagtv. 208® El £ Øb 2092x - Erik Overass. H.D. Lyngbyv. 2222 Hel. £ He 3373 - Gottlieb Overretssagf. Abel Cathrines G. 31* E £ Ve 274v - Max Pelsvarer en gr. Dronn.Tværg.l7E £ Pa 7205 Bp. Søbredden 35* Gen. £ Ge489ii Kai Prok. Landsdommerv.304(H3 £Ta3933i> - Karl Repræsentant Skytteg.8 El £ No 20R Ludv. Repræsentant Grants A. 45 Hel. | Sø 1710 - T Sekr. Hybcnv. 83 Ly. £ F r 8635

Hartmann PFabrikant Howitzv. 742 (0 - Knud W Fotogr. forr. Smalleg. 43B [0 £ Go 4055 Bp. Buen 203 IB £ Da 1337 - Christine Frue Borups A.1294 El £Go8348 - M Frue Schioldannsv.19 Charlottl. £O r. 82 - Nina Frue H C Ørsteds V. 22B2 E £ Ev 2754v - Ingeb. Frk. Peter Bargs V. 157'IB £D a 4837 - Erik Fuldm. Spaniensg.233 El £ Am. 9501 - Gerda Generalkonsulinde Svanemøllev. 17 El £ Ry 550 - Aa.Gross. Søborghus Park l s Søb. £Søl973 - G B Gross. (Hjalmar Hartmann & Co.) Lindegrdv. 20 Chl. £ Or 1907 - HJ a l mar Hartmann & Co.Gross. Højbro PI. 21 Bl £ ★ C 5544 & 11488 postkonto 20765 telegramadr. „Seedhartmann44 - H a r t m a n n ’s Handel s - Compagni A/S Højbro PI. 21 Kl £ ★ C 5544 Telegramadr.: „Hartmanneo". - Kjeld Husgern.kt. Holsteinsg. 8* El £ Øb 3666 & Øb 6214 - A V E Ing. St. Mølle V. 44« (S £ Su 1658 - Kr. P Ing. Rossinisv. R2HE £ Va 3975u - Alfr. fh. Isenkr. Hyldegrd. Tv:erv. 12 Chl - Poul Isenkr. Gl.Kongev. 94A E £Ve7455 Bp. Kjærstrupv. 602Vby - V Isenkr. Lyngbyv. 38s El £ Ryl789 Bp.. Havsgrdv. 4 Hel. £ He 3578y - Viola Isenkr. Callisensv. 5 IIel. £ He 3852 - F M Kt.chef i arb.- og socialmin. Annettev. 5 B S Chl. D Or 3049 - Kuffert Skjulhøj A .49 Van. £ ★ Da 6363 - H Kufferttb. (Hartmann Kuffert) Garder- hejv. 35 Gen. £ Gen 4350 - Ellen Lædervn. Peter Bangs V. 41 IB £ Go 1693y - Grethe Læge dr. med. frue Kastelsv. 105 ffl £ Øb7792 - Ida Læge frue Tesdorpfsv. 33B3 El ® Fa 2517 - Brødr. A/S Maskinfabr. KIampenborgv.203 Ly. || ★ Ly 5030 - K AH a r t m a n n Maskinfb.Sigurdsg.41El ® ★ C 1505S & 14745 Bp. Nierumv. 43 Nær. £ Næ 430 - Henry Orsagf. Østcrg. 6 IB £ C. 47 Bp. Kattesund 22 E £ By 4745 - E Pian.inde Heri. Trolles G. 8 E £Pa5166 - J P Plante- & Knolde-Import, A/S GJtorv 18 E £ ★ O 3435 - John Pressefot. Danmarksg. I B 4 E I Ev 3363 - V Prokurist Grøndalsvænge A. 72 E f|Go 8277y - Agnete Psykoanalytiker frue Nvelandsv. 773 00 |i Go 7932 - E D Bilgel Rcdaktionssekr.eand. phil. Tranegrdv. 86 Hel. |} He 2065 - Hans Restaur. Frdg. Allé 44 E £C .9072 & 8772 Bp. Mynstersv. 2®E £ Ve 3203 - E Skovsted Salgschef Ladcfyldv. 19 Vby f Hv2180 anny Sekr. Annettev. 5 B s Chl. - Erik Tandl. Hvidovrev.92 Vby £ Hv 777 Bp. Peter Bangs V. 265 Vby Jl Da 2671 - J E fh. Trafikkonti olørv. statsb. Peter Bangs V. 573 El H Go 6207 - M Trafikm. Kertemindeg. 11 El £ Øb 4538u - J P M Tømrerm. entreprenør kapt. Svalev. 18 Hel. £ He 3282 - Jø ig . Vinduesdek. Broholms A. 4A8 Chl. £ Or 3259u - Aa. Alrune v. 37 Hel. |j Go 6026 HartmannBornebusch Musikkonservatorium 0-Segade 96® El £ Øb5817 - H Musikpæd. Ø-Sogade 93® El Hartmann-Jørgen8en K Civiling. Vcstbanev. 15s Vby - Erik Køhmd. Strandv. 378 Vdb. I) Vdb 54 & Vdb 369 Hartmark Ernst F Viktualieh. Høffdingsv.29 Vby HVa 3334 & priv. £ Va 8438 Hartmeyer Hans Farverm. Vadgrdv. 22 Seborg $ Søb. 1790 - Esth. Musikpæd. frk. Andr. Bjorns G. 254 E £ Su 8190y

Made with FlippingBook flipbook maker