Kraks Vejviser 1950 gaderegister ny udgave

Vejviserens 1. B in d indeholder.

2, B in d indeholder: Afd. i: Kort over København Emneliste tU begge Bind — II: Gade-Register o# t Hna-Register Afd. V: Real-Registor

Afdeling II

— VII: Fag-Register for — VIII : Udlandet

- III: Person-Register — IV : Provins-Register

-RegisterogHus-Register for København. A, Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København , Frederiksberg, Hellerup og om liggende V illabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Sogn (Kirke), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. , ' '. ' N N

I ■' L j

r ”

B, Hus-Register. . 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn.

\

' '

, Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre.

>

Beboere,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidørø Oplysnipg om : M a trik e l-N r. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). E jendom sskyldvurdering (E) naar dejane er mindst. 35.000 Kr. samt •' - . , ' v , , 1

’ '

1

,!

/

Grundværdi (G). (

,

,^

'

,,

, 1 E je r angivet ved *, naar; han xbor i Ejendommen, ellers anført i Parentes, yt > k 1 ’ ' y > , . . '• 1 Gadeskitser , Oplysninger opi Gadernes Beliggenhed, om Gadenavnes Oprindelse og o m ^ F red n in g a f , • F y gn in g er (i Klasse A eller B) i Henhold til tov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918 ‘ ^ , 1 . »i ^ r j - 1 ✓ > 1. •' i ' r *•'- . » • , , i <* - ( K+1 V . < (•! V) 1 • ‘ ‘ , » i * ■ ' ‘ . 1 - u " l ; i‘ J »s'4 > ' v; s ^ ^ t „ ' ' , .

t , .„ v % V

»f. . ,

* r 1

J

<

>1

%

i

v

i ‘

ji

j 1 f

'S

f '

'•'"il'

^

(

,

I f f Grænsen for Hus*Regis(rets Omrattde er/vist paå Side 57,. • * * . " '* . }jl < ' ) ' ' \ , i»v i, , >i

,* 1% ‘ 'f\. *v . ,

En 'nærmere Yfejletøing i Brugen ai iGadisEttsgiiitef og

•N V U

m

;•

-V.v 4-‘kA-v'v

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker