Kraks Vejviser 1949 Gade og Husregister

Vejviserens 1. Bind indeholder. Afd. 1: Kort over København — II: Gade-Register og , Hus-Register — Ill: Person-Register — IV: Provins-Register

2. Bind indeholder. Emneliste til begge Bind Afd. V: Real-Register — VII: Fag-Register for Danmark - VIII: Udlandet

Afdeling II

3

V

A. Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. Beboere,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han naar denne er mindst 35.000 Kr. samt bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes.

Oplysninger om Gadernes Beliggenhed, om Gadenavnes Klasse A eller B) i Henhold til Lov om

Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Bygningsfredning af 12; Marts 1918.

Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gentofte, Herlev, Holte, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Springforbi, Søborg og Vedbæk. ' t ' Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, \ \ En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side. Grænsen for Hun-Registrets Omraade er vist paa Side 57. i '

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skon.

Made with FlippingBook flipbook maker