Kraks Vejviser 1948 gaderegister ny udgave

i Vejviserens 1. Bind indeholder. Afd. 1: Kort over København - II: Gade-Rejnster op Hus Register - III: Person-Register - IV: Provins-Register

V. Bind indeholder. Emneliste til begge Bind Afd. V: Feal-Register — VII: Pag-Reglster for Danmark - VIII: Udlandet

Afdeling II

Gade-Register^Hus-Register for København. A. Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. E jendomm e , offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. Beboere ,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-N r. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Oplysninger om Gadernes Beliggenhed, om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning a f Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk.

Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 57.

En nærmere ,Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker^efter'Redaktionens Sken,

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online