Kraks Vejviser 1943 Provinsregister

HELE LANDET

BUTIKKER, HOTELLER, RESTAURANTER og CAFÉ E R foruden paa FÆRGER, RUTEBAADE, STØRRE POSTKONTORER, BIBLIOTEKER samt hos mange LÆGER og TANDLÆGER er VEJVISER fremlagt til S BRUG for Publikum

D anm arks

10,000

største

G R A T I KRAKS

Forretn inger

averterer A a r efter A ar i K rak s

MAN

Vejviser.

GENNEM VEJVISERENS FAG-REGISTER

Made with FlippingBook - Online catalogs