Kraks Vejviser 1942 personregister

I

Afdeling III . Person-Register for København. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer (se Kortet nedenfor;. Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

50

r,u

Made with FlippingBook - Online catalogs