Kraks Vejviser 1942 personregister

Animated publication

I

Afdeling III . Person-Register for København. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer (se Kortet nedenfor;. Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

50

r,u

F o r k o r t e l s e r o g T e g n , der forekommer I Person-Registret.

Akts. ATV.

Forkortelser i Gadenavne.

Telefoncentraler ($ ).

= Aktieselskab.

Am

= Amager. - Bagsværd. - Bellevue. - Byen. - Central. - Damsø. - Dragøi-. - Bella,

A.

= ■ Allé.

- Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Ba Be

Am Amager. Boul. - Boulevard.

- Bopæl.

Bp. Co.

B yu

G.

Gade.

- Compagni.

GI.

Gammel.

b . y

- Dannebrogsmand.

DM.

c

grd gaard eller gaards.

- efter.

e. f.

Da Dr Ev Fa Fr Ge Ha He Hj Ho Hv Hø Ka Ly Næ Or Pa Ru

Kan. - Kanal.

- for.

L

mie.

- fungerende. - forhenværende. - Fortjenstmedaljen.

fg- fh.

N-

- Eva.

Nordre eller Nørre.

Pas.

- Fasan.

Passage.

FM. Forr. Frm.

- Frederiksdal.

PI. S- st. st.

Plads.

- Forretning.

Sønder eller Søndre.

- Gentofte.

- Indregistreret Firma. - Kommandør af Dannebrog.

Go eller Gh - Gothåb.

Sankt. Store. Stræde.

K.

- Hareskovby.

- kongelig.

kgl.

- Helrap.

Str.

Kmh. Kmjkr.

- Kammerherre. - Kammerjunker. - konstitueret.

Torv.

- Hjortekær.

T. V. V- 0 -

- Holte.

Vej.

kst. MA.

- Hvidovre. - Hørsholm. - Islebro. - Kastrap. - Lyngby. - Magle.

Vester eller Vestre. Øster eller Østre.

- Medlem af Akademiet for

de skønne Kunster.

- Medlem afBorgerrepræsenIs

MB.

Postdistrikter.

tationen.

— Bagsværd. - Brønshøj.

Bags. Brh.

- Medlem af det kongelige

MDS.

danskeSelskab forFædreMa

No eller N - Nora.

Chl. eller Oharlottl. - Charlottenlund.

landets Historie.

- Nærum. - Ordrup.

- Dragør.

Drg.

- Medlem af Folketinget. - Medaljen for Druknedes - Medlem af Frederiksberg •Kommunalbestyrelse. - Medaljen for ædel Daad. ; Redning.

MF.

- København F.

[Fl

MfDR.

- Palæ.

Gen.

- Gentofte. - Hellerup. - Herlev.

- Rungsted. - Ryvang. - Rødovre. - Skodsborg.

Hel. eller Hell.

MFK.

Ry eller Ryv.

Heri.

Hit.

- Holte.

MfæD. MGSK.

- København K .

m

- Medlemaf Grosserer-SocieSk

Su

- Sundby. - Søborg.

Kas.

Kastrap.

tetets Komité.

Sø eller Søb. Ta eller Tg

Kip. eller Klpbg.

- Klampenborg.

- Medlem af Industriraadet. - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget.

MI.

- Taga. - Tria.

Ly- Lyngby.

MI&A.

Tr

st. Mby

- St.-Magleby. - KøbenhavnN. - København NY. - RungstedKyst,. - København S. - Nærum.

ML.

- Trørød. - Valby. - Vedbæk. - Vester.

m S3

MSH.

- Medlem af Sø- og HandelsTrø

Va eller Vb

retten.

Nær.

Vdb

MVS.

- Medlem af Videnskabernes

Ru. Kyst

Ve eller V

Selskab.

Yr

- Yrsa. - Øbro.

m

Postkonto - Post-Girokonto.

Skodsb.

Øb eller 0

- Skodsborg. - Springforbi.

ps. R.

- pensioneret.

Sprf. Søb.

- Fælles-Nummer for flere Lednin-

- Ridder af Dannebrog. - Ridder af Elefanten. - Storkors af Dannebrog.

- Søborg.

R.E. SK.

ger.

- København V. - Vanløse, - København

IS

SKmd.

- Storkommandør af DanneVan. eller Yanl.

Vby

brog.

Valby.

u. V. O

- under.

Vdb.

- Vedbæk.

- ved eller von.

- København 0 .

M

- Indehaver eventuelt Med- indehaver af det i Paren­ tesen nævnte indregistre­ rede Firma. — Træffetid.

Aaab—Aaga

Person-Register for København

i l f - 787

AagaardDMunck DirektørFrdbg.Al lél3A 1E Eva 2898 L F Enkef. Rysenstg. I2 E D By 1083y - I Enkef. Hollands A . 61 [s] J) Am. 8737x - Jenny Enkef. Solgaarden 23 Hl D Ry 3523y - A K Forretnf. Marstalsg.251Hl 1 Øb 7667 - D Frue Amfælledv. 9S (g] ® Am. I680x - E Frue PeterBangs V . 1552 (ø J) Da. 4861 - Ida Frue N-Frihavnsg. 9' Hl § Øb 1495 - Karla Frue Stavangerg. 31 Hl D 0 2105 - G Fuldm. Rughavev. I 1 Valby D Vb. 771x - Otto Gross. Vesterport E § By 7030 Bp. Østbaneg.33Hl H 0 6133 - & Frederiksen Guldsmedem. St.PedersStr. 2 6 ® D By 7157 - L M Guldsmed Valby Langg. 211 Valbv »V b .5 0 9 4 x - V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) Grambyv. 5 Rødovre Valby |t Rø 1013 - P Ingeniør Bernstorffsv.l54Hell. Jl^H ell. 2106 & Hell. 900 Bp. Høeghsmindeparken 81Hell. I Hell. 6638 - Paul Ingeniør Gross. (Bach&Bonne’sEftf.) Malmøg. 12« Hl | C 12521 - Poul Ingeniørassist. Maglemosev. 71Chl. - Annine Frøken Kommunelærerinde Strandboulevarden 165Hl Jl 0 7037v - A P L Kommunelærer Tibirkeg.212E) ®N 6797 - IdaFrøken KommnnelærerindeSortedams- doss. 63A4 Hl D N 2203y - Julie Kommunelærerinde Cand.phil. Trane- gaardsv. 62 Hell. JP Hell. 2488y ■ L M N Komlærer Blcgdv 844 Hl J) Tr. 810 - PN Kriminalassist. Artillv.60lslJiAm.3057 - H F Kulhdl. Vognmand Jægersborg Allé 20' Charlottl. f Or. 499 & Or. 2430 - Børge Købmand F F UlriksG. 17 HI ® Ry 2081 - Viggo Købmd. Nærumv. 313Nær. Jl Næ 65 - O C Læge Dr. med. R. V-Boul. 13 E ®C. 11078 Bp. Solvænget 18 H! f Ry. 2662 - Hjalmar Malerm. Borthigsg. 123 Hl ® Ry 1672 - P Manufakturhdl. Roskildev. 368 Rødovre Valby JPRødovre 190 -P o u l Manufakturhdl. P e d e rH jo rtsV .il* Valby H Va. 160 - Brødr. Metalvfb.Kaalnndsg. 6 E JlEv.986 - O F Murerm. Kontor Amager Boulevard 182 [S] J) C. 3702&10079 (9-17Lørdag 9-14) Bp. Vesterbrog. 169 A E J) Ve. 8685 - Th. Murerm. Hollænderdybet 142g] ® Am. 21.39 - Emilie Musiklærerinde II. Schneeklotbs V. 6' IH f Go 9782 - V Musiklinde Strandv.266Chl. Jl Or.1678 - Ferd. Th. M Organist 11 Schneekloths V. 6' m 11 Go 9782 - H Overassist. i Post- og Telegrafv. Gjen- toftpg. 75 Gjentolte Jl Gjent. 1336 - R G Overassist. v. K T A S . Havebo 3 Valby ® Vb. 317y - M Overlinde Fred. d. 6. A. 24 (H Jl Go.725v - N A Overmontør Aarhus PI. 4S Hl 106008 - A W Overpolitibetj. Vældegrdv. Liepske Hus Gen. J) Ge 298 - L M Prokurist i Privatb. N J Fjords A. 63 E 1 No 3741 v - P R Prokurist Hoffmeyersv. 43IH 1 Da 842 - Radio NielsHemmingscnsG.20E JlPa.1146 & Pa 8219 - JKadiofabr. (Aagaard Radio) Herredsv. 54 Gjentofte 1 Sø. 1965 - I S Repræs-Strandv. 266 Chl. 1 Or. 1678 - J R Repiæs. Strandv. 4H2 Hl 1 Ry 2754 - Peder Sekretær Njalsg. 892 (SI Jl Am. 465 - Bjørn Skibs- & Maskinkonsulent Clas- sensg. 19 B3H11 Cent. 11450 - E Smedem. Kaalundsg. 6SE - G Smedem. I C Lembrechts A llé 29 Hvid­ ovre Valby - Poula FrueSæbehdl. Bentzonsv. 33 El 1 Go 8142 - P DTandlæge PuggaardsgÆ'E JJByl721v - Ejnar Tapetserer & Dekoratør Svende- bjergv. 38 Hvidovre Valby 1 Hvidovre 432 - A S Tømrerm. Heilsg. 21 E 1 V 7799 - H F Vognmand Christiansv. l s Chl. J Or. 2431

Aabo v. C R Petersen Revision & Bogføring Taasingeg. 50 (HDRyv. 1275u - Trævarefabr. v. L V Nielsen Smalleg. 44 El f Fa. 1567 Aaboe H Sekr. Cand. jur. Lundingsg. I l 4 M Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 181E 1 By 5890v AaboulevardensApotekAaboul.70Hl|l C 9500 - Budcentral v. Edvard Sandberg Vesselsg. 7 El D C. 11455 - Farve-& Tapetlager vedRud. MeyerAabou- levard 18 El 1 N 1266 - Flaskehandel v. B Hoffmann Vibev. 11 Hyl S Tg. 345 - Fødeklinik v. Yrsa Lundø Jul. Thomsens G. 22 E D No 2515 & No 7898 - gamle Bureau v. Edith Nielsen Griffen- feldtsg. 37 C [§0 J) N 2442 - Møbellg. v. J Madsen Aaboul. 4 Hl ® No 5458 - Tandteknik ved SvendNielsen Aaboul. 27 E | No 9041 - Vaflelbageri v. A Kropp Rantzausg. 44 Hl H N 5221 Aabrlnk H V Giarm. Amagerbroer. 14 [si JO Am. 3041 Bp. Lerfosg. 3S is) 1 Am. 285 Aabroe Arne Holm Købmand Roskildev. 29 Valby $ Va. 4320 Abron A fh. Postm. Skovgrdv. 19 Chl. ® Or 5659 Aaby [Se endv. Aabye] - Gunnar Civiling. Øbrog. 1564H1$ Øb5163y - Ida Enke e. Ingeniør Borgmester God- skesens PI. 9S El J) heml. Nr. - K Preben Kommunelærer Ellegrdv.33Gen. - 1 Viceinspektrice Hans Tavsens G. 5S Hl 1 N 1254y Aabye [Se endv. Aaby] - Rud. Boghdl. Frm. Øbrog. 110 M § C 1257 - Vilh. Boghdl. (Rud. AabyelKanslerg.183!® - J S F Civiling.Ellevadsv.33 Chl. 1 O r2735 - C Enke e. Aptkr.Øbrog. 394Hl |! Øb 2467x - Ellen Enkefrue Bakkegrd. A. 103 E D Ev 2698 - T Enkef. Tubv. 58 Hel. Jl He 5036v - Dagmar fh. ForstanderindeColbjørnsensg. 34 E | V 2769 y - Margr. Frue Byledet 14A Gen. $ Ge 1750 - Karen Frøken Svinget 14s[S] D Am. 6149x - Ovidia Frøken Kristianiag. 82Hl - F Fuldm. i Statsanst. f. Livsfors. Cand.jur. Svinget 122 @1 JOAm. 1703x - Oscar Installatør N J Fjords A. I4 E - Karen Journalist Forf. Skovgrdg.19 HI D Øb 8352 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 34E - Einar Kontorchef Falkonervænget 333 E J) No 7240 - J Kunstmaler Gothersg. 1432 B J By 456 - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 106GB D N 3855 Bp. N J Fjords Allé 33E - Rud. Papirposefabr.Boghdl. Østerbrog. 110 Hl J) C. 1257 Bp. Zinnsg. 34 H - Lorenzo Transi.Søvejenl5IIolteJ)Ho.411 Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 E D Palæ 878x Aadam J Chr. Gulvheklædningsforr. Rosen­ ørns Allé 41 E D N 5349 - Radioforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19 E J Eva 1750 Aaderup N A Overass. Amfælledv. 7' m Aae H j.fli. Byraadssekr. Cand.jur. R. Korfuv. 61 ® |) Am 257 lx Aaen P .1 Postkontrollør Carl Blochs A . 6 Søb Aaens Møbelfabrik ved Lars HansenBorupsA. 154 El AaesTh. fh. Maskinm.FM. Holmbladsg.763® - ETeatermal.l.wStrandv.6D3H el.|He4807 Aafred L Mekaniker Sundkrogsg. 17 Hl Jl Ryv. 4005 Aagaard Harald Afdelchef Læssøesg. I l 1E] No. 4364 x F Assist. Bispeparken 422|NV]f!Tal359x - C Assrdør Carl Johans G. 5SHl J Øb 371 - Hans Bagerm. Jembanev. 29 Lyngby f) Lyngby 2065 - Olfred Bankfuldm. Norsv.6B2E S! Ev3056 - S O Cyklehdl. VerasAllé 24 Vanl.Jl Damsø 220 & Damsø 1590

Aaabav.JHansenTransportforr.Godthaabsv. 12E | C. 11788 Aaabach Kompagni v. Magnus Haahr Giarm. Godthaabsv. 187 El jj Gh. 4350 Aaager A Murerm.Finsensv. 8 A 2® lF a .l6 9 6 Aa-alf, Akts., Bredg. 69 Kl D Cent. 6772 Aaals-Parket-Gulve Akts.,Dansk Parket In­ dustri Jarmersg. 2 BO Jl ★ B y 2205 Aa-Autoexpres Buldog v. F F Jensen Rov- singsg. 90 22 D Ta 7971 Aaba & Alfa Bud- & Biltransp. v. U Hedlund Linnésg. 33 E 1 C. 3355,11555 & 14800 Aabac ved S F Garly Flytte- & Vognmands- forr. Abel Cathrines G. 1 S) J) ★ C . 8812 - Glassliberi v. E Heilmann-Rasmussen Ha- derslevg. 24 BO1 Ev 6283 - Radio v. J E Bøg Kapelv. 57 Hl J) N o8692 Aabacol v. C Rasmussen' Desinfektionskomp. Westend 23 E 1 Ev. 1104 A.A.B.A.F. ved Holger JensenKrystalg. 10K1 f Palæ 4706 Aabak A C Gross. Frm. Amaliev.20 E ® ^C . 3106 & 15484 Aabakkens Desinfektionsanstalt v. A Schm eltz-Jørgensen Helleskrænten 16 Søb. f Sø 1945 Aabal Isoleringsforr. v. Ludvig Petersen Oeh- lenschlægersg. 9 E Jp V e 4854 Aabald Foto v. A Rejnemark Dronn.Tværg. 51 B D Pa 957v - E Vognmand Peder HvidtfeldtsStr. 8 B 1 C 1594 Aabart E Pianostm. Korsg. 51El U No 5332 Aabavn Gunner Murerm. Istedg. 973 E 1 Ev. 4418 - Julius Murerm. Vbrog. 1284 E 1 Ev. 6323 Aabech Alexius ArkitektHimmerlandsv. 231 El D Go591u - Preben Bogholder Vanløse A . 45 B2 El £1 Da3719y Aabeck L eif Scharbau Pr.-Løjtn. Himmer- landsv. 23’ El Aabel Laura Husgerningskontor Odenseg.242 m |l Øb 888 Aabel [Se endv. Obel] - H P elektr. Install. Strandg. 5B4 B 1 Am. 5759 - G T Organist Livjægerg.333 Hl D Øb P95v - J P T Repr. Livjægerg. 333 Hl D Øb 895v Aabenraa Assistance Afd. v. A Mølvig Budcentral Aabenraa 29 E ® C. 2121 & Pa 5476 - Auto-Assistance v. Arne Garly Monterg. 7 B f -jkC 14445 - Røgeri v. H Iversen Aabenraa 4 1 | By 4202 - Skilte- & Rammefabrik ved H Jørgensen „ Aabenraa 13 B 1 Bv 4011 Aberg EW Sekr. .TulieSødringsV. 6 Chl. 1 H e. 4940 Aaberg K Gross. Rørholmsg. 141E 1 Pa4324 - C J Maskinmester Mylius Eiichsens Allé ! 43 Hell. D Søb. 579 1 - Karl F A Pianostm. Fensmarkg. 434 El 1 No 5697 j - Aug. Tømrerm. Hostrupsv. 10SE |1 N7476 Aaberg-Madsen Erik Revisor Lundegrdv. 13 Hel. | He 5517 Bp. Rebekkav. 7 Cs Hel. Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Bredg. 65B D By 8674 Aabid Akts., Udlejningsforr. NyVesterg. 1 B | Cent. 7007 Aabling-ThomsenHugo Gross.Thorvaldscnsv. ! 8S E | No8394 | Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil i Poulsen Strandv. 6 B (øl U Ryv. 2846 | Aabo Amagerbros nye Gas-& Vandmesterforr. vedL Clausen Amagerfælledv.17 (S) J) Am. 5790 - Budexpres v. Chr. Thygesen Dybensg. 6 B $ Palæ 1543 & Palæ 4354 - Inventarsnedkeri v. Th. Andersen Smedeg. | 19 E0 D No 7171 | - Kakkelovnskomp. v .K Christiansen H øj- i landsvangen 44 Brh. J) Bella 1097 - Møbelforr. v. E Fischer Sallirgv. 411E § j Da. 2034x - v.IlA Svane Pakkassefabr. Savværk GI. ! Køge Landev. 104 Valby J Vb. 2756

‘erson-Kegister for København

I I I - 7 8 8

Aaga— Aarø

Aagaard-NielsenO Radioforlull.JernbaneA.48 Van. | Da 75 & Da 164 Aagades Brødfabrik, Akts., Il ves«-. '27 B ® -KO.23C0 - Vulkanisering ved II K Sørensen Aagade 83 m | N 78ul Aage Povl Kommlærer Plantev. 393Sob. Aagerup’s F Eftf. ved A Rasmussen Blik' kenslagerm. Gas- & Vandm. Amagerbrog. 150 [s] J Am. 2267 - E Overdyrlæge Gjentofteg. 491Gen. ® Ge 3842 Aagesen Vagn Adjunkt Chr. Winthers V . 15 Si | Ev 4257 - Harry Bagerm. Woltersg. 1GS :ts) J) Am. 1747y - J N Bogholder u. Magist. Peter RangsV. 89- El | Gh. 5772 v - Elisabeth Biigel ( 'and. mag. Stockkolmsg. 5 3 1 m - Aage Kirchhoff Direktør Grønnev.611Hit. U Fr 7054 - Helga Hugbod Enke e. Departementschef Paludan Mullers V . 32 2 | Eva 3009 - Marie Enkefrue Nanscnsg. 21 B3B - H Forv. Fennevangen 20 Gen.J Ge. 2705 - E KirchhoffFrue Grønnev. 61l H it. ® Fr 7054 - Kamma Frue Stockholmsg.531Hl JØb.728 - MimmiFrue Havneg. 13B3 B Jl By 1511v - Johs. E Instrumentmagerst.Regneg.26 B | Palæ 2054 Bp. Frborgv. 154B1® - ’s Brødr. Kajakbyggeri Bodestr. Dragør - S Kommlærer Aurehøjv. 53Hel.J He. 1823 - C J Kirchhoff fh. Købmand Ægirsg. 574El - L V Købmand Brede Ly. J Ly. 357 - Vagn Landsretssagf. Fredli. Kan. 16 B Jl 0 2550,11550 & 15631 Bp. Phistersv. 12 Hel. | He 6345 - A Repræs. Tesdorpfsv. 64s El |J Fa. 1502 - H Skotøjshdl. Amagerbrog. 155 [S] f) Am. 2392 Bp. Amagerbrog.1204 [§] |) Am.5718 - LFrue Sæbeforr.Njalsg.55s [§] Jl Am.l051y - & Oo. Akts.,Tæpper en gros Amagcrt.29B D Pa. 5120 - Ida. Frue Vævelærcrinde Kanslerg. 3(0] D 0 8743 Aagren K G Docent Dr. med. Pcdei; Skraras G .22“ B Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 El | Cent. 10940 Aakanden v. Heinrich Falk Plisséforr.Slotsg. 6 (SI | N 6271 Åkertund IM O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 10 - HenryGross.Vicekonsul (Chr.ORabr&Co.) Helleruplund Allé 18 Hell. J) Hell. 1144 - John Gross. (N J Åkerlund & Co.) Serridslevv. 102Hl J 0 8922 - A G Repræsentant Peder Hjorts V. 21 2 Valby D Va. 5391v - N J &Co. SkrædderiBredg. 20 E J> 06209 Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. (Baby- Mag. Dorthe) Tværvangen 102Brli. - A Speditør Toldklarerer Trepkasg. 23 ID J N 1828v - Aa Sølvsmed Peter Bangs V. 218s Valby - O Tømmerhdl. Aabakkev. 6 El J Da. 2090 Akesson Knut Direktør Ambrog. 82 (H J) Am 110 ly Aa-Kiosken ved Laura Jensen AaboulevardSO P f Cent. 6669 & 11037 Aakjær-Jensen Leo Købmand Wagnersv. 23 12 J Va 3215 Aaland H PKunstmalerOrionsAllé3Kastrup Aalberg Oscar Slagterm. Nørrebrog. 200 IB D Ta 1296 - V Slagterm. Prins Jørgens G. 4 B J No 1899y Bp. Baggesensg. 383B ® No 1438x Aalborg G Af h. Distriktschef K . DM. Bu­ lowsv. 302 2 4' No. 4289y - E A Kap tløjtn. St. Pauls PI. l 2 i | Pa. 1593 x - R A Ritmester R. DM. Annettev. 5A1 Charlott! Jl Ordr.4179 x Aalborg - A a l b o r g S t i f t s t i d e n d e , Kbhvns Red. Tordenskjoldsg. 21 B J C 5790 Kbhvns Annonceafd. J) Ev 4323

Aalborg Tøjmagasinet v. AOvesen Kom- pagnistr.23B J By 3046 Aalholm Brændselsforr. v. V E Christiansen Aaholmsv. 57 VbyJI Da 670 - ’s Farve- & Materialhd! F Anskjær Ros- kildev. 159 Valby J) Vb.989 - Isenkramhdl. v. A F Rathje Valbv Langg. 191 Valby J Vb. 3521 - Kirke, se Al'd.V Real-Rcgister - ’s Kødbørs v. Ib Yvan Aalholmsv. 17 Vby H Va4043 - Messe v. Harry Johnsen Manufakturhdl. Peter Bangs V . 223 Valby $ Da. 3172 - Radio, Akts., Valby Langg. 203 Valby | Vb. 323 - ’s Tandteknik v. Aage ENKjærRoskildev. 1612 Valby $ Vb. 1436 Aalholmskvarteret’s Gas- & Vandmesterforr. ved A Jørgensen Knuthenborgv. 1 Valby® Vb. 2573 Aalkjær I V Læge Reservekirurg Dr. med. Bispebjv. Bispebj. IIosp. Sv] j T a 1255(13- Aall A d’Acqueria Redaktør Allég.233 El ® Go 9635 Aalting Hans N Kunstmaler Jernbanev. 55 Ly |! Ly 2937 - J Sølvsm. Frdbg. A . 11 Å 2 J Ve 6686x Aalund’s Otto Eftf. v. Il Thellefsen Giarm. Holsteinsg.45 Hl JJ 0 3425y Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v. J ohs Petersen Tagensv. 59 B J) Ta 178 - Mejeri v. Valborg & O Jørgensen Aabou- levard 34 B J N 6201 Aaløse E Politiassist. Lyneborgg. 24 (U ffi Am 5807 Aaløv Carl Ejendomsmægler Vbrog. 833 2 f) ★ C 3156 Aamand Niels Overmontør Sundholmsv. 132 [S] Jl Am. 1645 Aamann Svend Gross. Jul. Thomsens PI. 2 2 J) No. 7774 Bp. Smalleg. 36 BE1 |)Go 2080 - Harald Prokurist A F Kriegers V . 102 Hl J) Øb 502x - A F RepræsentantMarkv.47 ESJGh.3l90x - Egon Honoré Repræsentant Ordrup Jagtv. 167s Chl. J Or 2779x Aamodt - Ax e l E A amo d t s E ft. Papirhdl. kgl. Hofleverandør Litograh, Bogtryk og Pro­ tokoller Kong. Nyt. 18 B JC.106& 9206 Grundlagt 1857 - H Prokurist Strandboul. 1184 SS Jl Øb 1581 - ’s Axel E Efr,.’s Trykkeri Akts.Kong.Nyt. 18 m Jl C. 15506 Aamund J Direktor Skolebakken 1 Gjentofte H Gjent. 2411 - Agnete Frue Raagev. 17 Hell. Jl Hell.1921 Aamøllen v. John H Bauer Melhdl. Falkoner Allé 110 El Jl N 2156 Aandssvageanstalter seAfd. V Real-Register Ångstrøm Helge Ciselor Studiestræde 13B B Jl Pa 2557 Bp. Hannoverg. 4S [si Aaquist Thorvald A fdelingschefStrandv.1873 Hell. f Hell. 2267 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Va:r- nedamsv. I l 1 2 Jl V 6868 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 1744 B JTg.959x Aardal Fr. Postassist. Grundtvigsv. 18c 2 | Ev. 2346 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesecs V. 253 2 JJ V 8 3 U - Harry, Akts., Gross. Rerholmsg. 18 B ® By 6217 Aarestrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell. j Gjent. 786 - Ingeborg Fuldm. Strandboulevarden 365H1 - G Operasanger Ryvej 14 Hit. |l Fr. 6539 Aarfelt C J Assist. Ny Carlsberg V. 23* 2 J) Eva 863 - H Billedskærer Dybbølsg. 558 2 Aarfing Aage Malerm. S-Boulevard 612 2 JJ V 8009

Aargaard Ludvig B Gross. (Aargaard & Nayberg)Aalekistev.l70 Vanl JJ^r Da.1136 - & NaybergGross. Fedevare forr. Aalekistev. 170 Vanl. Jl ★ Da. 1136 - AlphaTandl.V-Boul.7*21)Pa.5207 - ’s fh. & Kbhvns Vaffelfabr. v. A Haure- Petersen S-Boulevard 35 A 2 Jl Eva 493 Aarhus Gas- og Vandmester forening, N -Voldg. 34 B $ * Cent. 2278 Aa r h u u s P r i v a t b a n k , A k ts., N ygad elB Jl ★ Cent. 614 Stats J) 170 Ttlegramadr. „Aarhusbank“ Aaris N Frk. Trunnevangen 4 Chl. Aarkrog A J P Trafikkontrollør v. Statsb. Schioldannsv. 34 Chl. J) Or 3084v Aarkrogh L C Graver v. Timotheus Kirke Chr. Bergs A . 13s Vby Jl Va 2216 - V M kgl. Kapelmusikus Kong Oscars G. I3 Hl Jl Ryv. 1482.y - Peter Musiker Willemoesg. 53'Hl D08719 - O FrueRestauratrice Birkedommerv. 3 fNVl S Tg. 4750 Aarie Husgerningskontor v. M Møller Ve- sterbrog. 64A 2 Jl V 3806 Aarre L Enkef. Gaasebæksv. 21 Vby. Jl Va 414 - J M Frihavnsforvalter Berggreensg. 19 tø] J Ryv. 1575x Aars Louis Bagerm.Bcntzonsv.48BsEiJlFalO - Paul Dekoratør Østerbrog. 211 Hl Jl 07836 - M Enkef. S-Fasanv. 894 Vby Jl Va 4552y - Louis Gross. Kosenv. Allé 171Hl $ 0 8695 Aarsbo J StadsbibliotekarR.Gersonsv.2SHell. J Hell. 5420 Aarsdal C Frue Statholderv. l s I nv I - Stener Gross. Amagert 29 B J C 7391 Bp. Landsdommerv. 2 5 11 3 Aarskov Georg kgl.Kapelmnsikus Stenstyk- kev. 13 Hvidovre Valby J Hvidovre 151 Aarsleff Gudrun Faber Frøken PeterBangs V.83® El Jl Fa. 147y - Hilda Frøken Ordrupv. 30,32 Charlott! - I F Frk. Peter Bangs V. 83® El J Fa. 147y - Einar Kontorchef Cand. jur. Bolbrovej 44 Rungsted Kyst Jl Ru.292 - M & Co., A kts., Parfumefabr.Amalieg.13B J) ★ C. 5270 Aarslev-Jensen H Tømrerm. Aalholmsv. 13* - Arvid Fuldm .lyngbakken 12 Illt.JF r. 6827 j Aarup Erik Bankdirektør Frederikslundsv. i 10 Holte $ Holte 1085 j - Alma Enke e. Bankdirektør Elmev. 13 Holte J Holte 429 1 - D K Frue Ryparken 22s Hl ! - J Kontorchef Smakkegrdv. 10s Gen. ® Ge 1 2301 i - SigridFrøkcnLærerinde Am .Boul. 127* B ! - John Malerm.Godthaabsv.30EI J)Gh.4060 \ Bp. Bernstorftlund A . 74 Chl. Jl Or 5498 i - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 143 B ■j J N 3987y - & Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 3 9 ® J Tg. 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. Guldbergsg. 813 B J N 8896 1 - Hugo Organist Nbrog. 1772 B J Ta 6836y ! - PChr. fh. Overinsp. i Post- ogTelegrafv.R. 1 DM. Amager Boulevard 127* [S]JAm.8552 1 - C H Schmidt Præst V-Søgade 763 2 - P J statsaut. Revisor V-Farimagsg. 41 2 i J C. 3959 Bp. V-Søgade 763 2 JPalæ3609 | Aarup Hansen Fr. Direktør i Privatb.Asgrdv. 13 2 J Ev. 6185 j - J Ekspedsekr. u. Magist. EmilSlomannsV. 4* El J) Go 8173 - Benny Kontorchef Vbrog. 423 2 J Ev2401 - Th. Sagfører Cand. jur. Bredg. 14,163 B Aarvig S & M Frøkner Biilowsv. 1112 ® Ve J 9367v 1 Aarø-Hansen RudolphOvormontør Nakskovv. 1 150 Valby J Va. 2280 ! , 1 ! Valby Jj Vb. 2041x Aarslew-Jensen Kaj Herreekviphdl. Godt- haabsv. 233 El ® Gh. 7110 Bp. Bellisv. 17 1 i I i j El i Gh. 4920 ■ Aarsøe Marie Enkefrue, Bygholmv. 20 Vanl. Jl Da 737

Aarøe B Kontorchef Cand. jur. Jægersborg A . Bernstorff Slot Gen. £ Or 6358 - Marie Froken Kontorfuldm. i Dir. f. Syge- kassev. Rosenorns A . (i-'!4 jV] |) No 7264y Aas Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. 17 Chl. £ Or 1057 Aas-Andersen KaiRevisor Gartnersvinget 8 Ly. £ Ly 563 Aasberg J F Dampskibsf. K . DM .M fæD . Gersonsv. 26 Hell. $ Hell. 617 - Chr. J Ing. Molbechsv. 104Vby £ Va 352G - C E Malerm. Vølundsg. 54 O - J Repræs. Falkoner Allé 772 (EJ) Go. 727 Aasberg-Petersen S A Fabrikant (Jacob Nielsen & Co.'s Eft.f.) Gersonsv. 26 Hell. £ He. 705 Aase Kjoleforr. v. Ella Ri is Kongevejen 0 29 Holte £ Holte 706 Asel I Per Overmontør Esthersv. 12s Ilell. Aashøj Mejeri, Akts., Fredh. Havnev. 14-24 m |l C. 4675, 15375 A 615 Aaskov GC Ing. Skellet 2 6 2 Vby J(l Va 3169x Aasted Tage Bankbogliolder Katholm v. 10 Van. | Da- 3371 - Helge Fuldin. Engclsborgv. 82’ Ly. £ L y 2150 - Svend Gross. V-Søgade 683 [V] £ Fa 7:182 - Ejgil Ingeniør Cand. polyt. Stecnwinkelsv. 42 13 £ N 94 lv - K Ingeniør Cand. polyt. Lyngbyv. .‘128 Gj entofte D Ge. 2051 - A Frue Tandl. Holbergsg. 7 Kl D Pa 402 - Severin Tapetserer Heibergsg. 10,12 !E3 £ By 4669 Bp. Holbergsg 71 [Kl Aasted-Frandsen Chr. Diiekt,ør Geelsv. 25 Holte S Holte 807 Aastrup K S Frøken Assist. Strandv. 6C3 Hl £ Ry 4689y - C H Civiling.Mylius Erichsens A. 20 Hel. £ He 4587 - Oda Enke c. Gross. Hornbækg. 72 El - Tage Fabrikant (Aastrup & Sørig) Aa- løkkev. 22 (Jp £ Gh. 7562 - Volmer Fabrikbrstyrer Cand. pharm.Tra- negaardsv. 100 Hell. $1 Ilell. 2661 - Ernst G ross. Norupv. 21 Van. £ Is. 30 - Tage Gross. (S Salomon & Co.)Bagsværdv. 68s Lyngby £ Lyngby 2170 - Fr. Lædervarefabr. Petersborgv. 4S El £ Øb 7 165x - & Sørig Maskinfabr. Roskildev. 73 Vralby £ ★ Vb.1046 Aastrøm T Ejendomshdl. Ved Amport 8-s [s] £ Am 5666 - Th. A Overassist. Maagev. 792|Nyl - A Repr. Vendersg. 14:i IH JDBy 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum Aasæne Børnekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 IS j| V 7470 Aasø E Isoleringsforr. Hovedvangen 50* Brh. J Bella 300 Aatoft A Repræsentant Forfatter Chrsthvns Voldg. 34 B £ Am. 4903x Abat-Jour ved S Rehermann Ved Stranden 16 E £ Palæ 6548 Abben Per Arkitekt S-Fasanv. 613 IH £ Go 5727y - Edgar Kartoffelhdl. Willemocsg. 31 [øl £ Øb 4920 - Hedevig Frøken SproglærerindeCand.phil. Dr. Abildgaards Allé 54 IS £ N1555u Abbo Reklame ved Max Johannes Boye Vin- gaardstr. 13 B £ Palæ 5228 Abbotts K Frue Stavangerg. 34 M £ Øb 6292 A. B. C. Broncetætnings-Listen ved R No- rup Gotbersg. 107 E £ C 11658 - Bud Expressen v. Arvid Larsen ' Provstev. 9 !H3 £ i ’g 5919 & Tg. 6340 - Skilte- & Butiksinventar v. S Aa Walbom Backersv. 61 [S] £ Am 7278 Abel Carl Erik Assurandør Thorsmilidev. 12 Vanl. £ Damsø 1674 - A Boghdlmedhj. 0 - Sogade 1.102 (øl £ Øb. 1470v - Hugo Direktør H C Ørsteds V . 341BD£ C. 11189 - Alvilde Enkef. Nordborgg.41Hl £0 b l9 08 x - C Enkefrue Islands Brygge 19s [S] - Caroline Enkef. Kastelsv. 14 101 £ Øb 7687 ■ F A Enkef. Madvigs A. 62LV! £ Ae 364u Person-Hecjisler for København

III — 789

Åarø— AbSa

Abel K. Peter Fabrikant Frederikssundsv. 121 IW1 - HolgerGraverv.St.JakobsK.Øbrog.88C3H] - Alfr. Gross. Ny Toldbodg. 152B £ C. 2477 & 5212 - C F Moltke Gross. Vejrøg. l l s (øl - Helmer Gross. Silkeg. 7 i | C 14756 Bp. Carl Joh. G. 123 Lø] £ Øb 8229 - Knud Gross. (L v. Rantzow & Abel) Amagerbrog. 202 [s] £ Am 1520 - V E Kasserer Jacobvs A . 1013 £ Ev 704v - Viking Manuduktør Søborghus Park 242 Søb. £ Sø 3817 - O C Maskinfabr. Duev. 883El £ Gh. 9977 - Niels Johs. Overpolitibetj. Røntoftcv. 46 Søb. £ Sø 8617 - A V Pr.-Løjtn. .Tacobys A.102 (3 £Ev704v - B Rammefb. Taasingeg. 523 Hl £ Ry 2l33x - M Tandtekniker Nbrog. 229 E £ Ta. 4111 - AxelAUrmg. Holm. Kan. 28 B £ By 7113 - I V Urmager Theklav. 14 | nv | Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 IS se Afd. V Real-Register Abeli Fritze Frøken fh. Adjunkt Eggcrsv. 71 Hell. £ Gjent.3164 - Ejler ArkitektKohav(>v. 22 Vdb. £ Tro 36 - K jeld Foi fatterO rdrv. 674Chl. £O r 679 - E K Frue Klkollektrice II Schneekloths V. 231E £ Go 5778v Abild L Kunstmaler Lyngby Hovedg.47sLy. - Ole Restaur. Borups Allé 109 E £ C. 2542 Ablldgaard Just jun.Assurandør DirektørJens Kofods G. I2 E £ Palæ 3843 - Ane Lise Cand. mag. Birkevang 37Lyngby - A Forretn f. Chrmindev. 24 Hl £ Ry 1781 u - Carl Gross. GI. Kongev. 104 S £ C. 8023 Postkonto 26734 Bp. Steen BlichersV.20A1 E £ Fa. 1740 - Erik Gross. Herm.Triers PI.61S £No(l904 - H Gross. Agenturforr. Kompagnistr. 34 E £ C3379 Bp. Ahnindingen28Sø.£Sø2340 - N Kommunelærer Birkevang 37 Lyngby £ Fr. 6364 - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 E £ B y 2179y Bp. Kochsv. 312S £ V 6904 - V Pianostm. Saltværksv. 45 Kas. £ Ka 64 - E Politiassist. Høstv. 1A Ly. £ L y 1878 - C Postkontrolør Asmussens Allé 5‘ S £ V 1170y - Arne Rep’ æsentant O V Kjettinges A . 63 E £ Da 5340x - Paul Repræsentant. Ved Lindevangen 26s E £ Go 8758 Abildgaard-Elling Just Assurandør GI. Kongev. 1492 13 - Knud FabrikejerEhlorsv.29Hell.£He.3715 Ab'Idhøj A Overassist. Wiehesv. 10 Hel. £ H e 1929 - I Salgskonsulent H D Kornv. 8 Chl. £ Or 3828 Abildløkke Olsen Ellen Frue Broderihdl. Smalleg. 28 E £ Gh. 5197y Abildsgaard Emil Malerm. Krusaag. 192 13 £ Ev. 888 Abildskov L Frue Maskinskrivningsbur. Ane Katrines V . 16l E £ Gh. 9524 - LMaskinskrivningsbnr. Chr. d. 9. G. 6 E £ Pa3446 - Rob. B Olieimportør Hyltebj. A .5 8 s Van. Abildstrøm Harry Varemægler Morsøv. 35 E £ Go 2023 Abildtrup Chr. Afdelingschef Mariev. l 1Hell. £ Hell. 279y - O Bagerm. Siciliensg. 14 dl £ Am. 1715 - Inger Cand. mag. Mariev.l1Hel. £ Re279y - K P Ingeniør Peter Bangs V. 1592 E £ Da 4627x Abis Depot ved V Ulvskov Gummivareuds. Mikkelhryggersg. 2 E £ C. 12637 - , Akts., Gummivarelager Dyrkøb 7 E £ C 10503 & 12636 Abonnement-Selskabet v. Poul Johansen Vinduespolering st. Mølle V.12 E £C3112 Abonnementcentralen for brugte Støvsugere Akts., Peter Bangs V. 32 Gø £ Fa 1225 Abra, Akts., Agenturforr. Rosen gaard en 2 B £ C 3661

i Abraham B,F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers. G. 83 E - Hans Direktør Kapt. V- Sogade 50° [3 £ Pa 3380 Abrahams Anna Enke e. Klasselotteridir. Frederiiiag. 804B £ Pa 1896x - J Kapt. R. Engtoftev. 33 13 - Ck. Regnskabschef u. Magist. Jægersborg Allé 110Charlott!. £ Ordr. 2958 Abrahamsen S Afdelingsing. Cand. polyt. C F Holbechs V. 10 Ly. £ Ly 2'. 2 - J Bankfuldm. Johnstr. A . 10l [3 £ No 9073 - Eleonora Enke e. Overtelegrafhestyrer Helleiupv. 56 As II el. £ He 6451v - KEnkefrue Kurlands«. 15s dl £A m 3762y - Karen Enke e. Læge Classensg. 704 Hl £ Øb 709v - Lady Enkefrue Esthersv. 35:! Hel. £ He 4291v - Mathilde Enke e. Direktør Trondhjemsg. 7‘ Hl £ Øb 6773 - NinaEnkefrue V-Søgade 5H1 IV] - E Forst.inde Blok i>geg. 82 i8i £ Am 6208 - O K Forstander f.Gammel Kloster Kapt. R.Klædebo Parkallé 28 U2® £ Ryv. 4597 - Anna Frue Prinsesse Maries A llé 13413 - G A Giarm. Østerbrog. 134 Hl £ 0 1123v Bp. Koldingg. 8‘ Hl - V Ingeniør Blidahlund 22Clil._ - AageInsp.IslandsBrygge27‘ dl £Am .l713 - Axel Insp. Kurlandsg. i.53 (s) £ Am. 6636 - O R K jole- & Bluseforr; Prinsesse Maries Allé 184 (3 £ Ev. 1547 - VKKomm lærer Fortunv. 56 Chl.£0r3170 - Charles Kontorchef u. Magist. <'and. jur. Hortensiav. 10 3 £ Ve 7560 - Sv. A Kontorchef Cand. polit. Høje Skods- borgv. 22s Skdsb. £ Sk 328 - Svend Landsretssagf. Nørreg. 18 E £ ★ C 13645 Bp. 0 brog.39 Hl £ Øb 2467y - Lyskopieringsan st. Vesterg. 12 E £C9301 - Ester Overassist. u. Magist. Jacob Erland- sens G. 42 Hl £ Øh 5129 - J H Overpolitibetj. Langøg. 101Hl £ Rv 5272 - Poul Overtelegrafinsp. R. Sundv. 63Hell. £ He. 4245 v - M L Pastor emer. Kristian ZahrtmannsPl. 81l E £ Gh. 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr. phil 0-Søgadel063 Hl £ 0 9055 - Harald Retlev- Prof. Overkirurg Dr. med. R. Amagert. 2 E £ ★ C . 13738 Bp. Bispe- bjergv. Bispebjerg Hosp. |w| £ Tg. 3833 - J P Prokurist Dybhølsg. 123 [3 £ Ev 4085 - Asta Redaktør Kilholmv. 3 1Vanl. £Da.77 - M Restaur.Margrcthev.12 Hell. £ He.6452 - Kay Skuesp. Amfælledv. 433dl |Ara. 4013 - A P Traiikkontrolørv. Statsb. Jembanev. 36 Lyngby £ Ly. 1634 - Edith Translator Harsdorffsv. 4Br’ 13 £ Ve 5017v - Henny Frøken Translatrice Trondhjemsg. 7i Hl £ Øb 6773 - Elisa Enkefrue Urtekramforr. Backersv. 65 [s] £ Am. 5562 Abrahamson VDuplikering Tirsbækv. 4 Van. £ Da. 4039 - Grethe Enkefrue (F Hoimann & Co.) Kirkev. 21A» Chl. £ Or 1098 - Jenny Frue S«1vænget l 3Hl £ Ry 3807 - B & F Frknr. Nyvej 33 13 £ Ev 5828 - Carl Fuldm. Bogenseg. 103 Hl £ 0 9739 - Edgar Gross.(Emil V Abrahamson) Fuglc- vangsv. 1 Ru. Kyst £ -jlr Ru 667 - Emil V Gross. Erm. Toldbodg. 10 E £ . ★ Cent. 5247 - Emil V Gross. Strandv. 1914Hel. £He3567 - Sigurd Gross.fEmilV Abraham son) Trond­ hjemsg. 132 HJ £ 0 9193 - M A Ingeniør Engtoftev. 1* 13 £ Ev 1670 - HFrk.Ktchef Rosenv. A.12 Hl £ Øb 8779 - F Sproglærerinde Ved Kløvermarken 91®] £ Am. 8711x Abramczyk Gert Organist Kantor Cand. mag. Soldalen 81Hl AbsalonButiks-Vindues-Montering&Skiltefb. GF'orsberg Pernillev. 9 ® £ Ta 6283

Person-Register for København Adler-Nissen Chr. Ingeniør Ternev. 2A 3 El ffl Gh. 971x Adlon-Klub Nørreg.41E fflCent.l0698&10699 Admin, Akts., LCJensen&HansensFinancie- ringsselskab Mikkel Bryggers G. 10s E ffl Pa 6898 Admiral v. Olga Jensen Fabr. f . Skindbe- klædnmg Dyhbølsg. 19 E |) V el560v Admirallie Frida Enkefrue Herthav. 2BSChl. ffl Or 6451v Adolph Uffe Assist. v. Carlsberg Brygg. Cand. phil. Kaktusv. 45s [S] ffl Am. 7898 - Poul Bogbin icrm. Adolph Steens A llé 5 s E ffl N 4175_y - Einar fh. Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K 1. DM . Havneg. 13 B3 E ffl By 2276y - Birg. Enkef.Gjentofteg. 36 Gen. ffl Ge 279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. 106A3® ffl Be. 385ly - K Frue Livjægerg. 122 ES ffl Øb 8197y - Ingeborg Frøken Vesterbrog. 62 A 3 E - Ingrid Frøken (Maison Stella Petersen & Co.) Gjentofteg. 86 Gjentofte - F T Fuldm. i Marinemin. Cand.jur. Vild­ andeg. 12 E ffl Palæ 5087 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke M SH .-K . DM . Frdalsv. 70' Ly. ffl Fr 7082 - ’s Fr. Th. Enke, Akts., Gross. Frdalsv. 70 Ly. ffl Fr 7082 - A Lærer Matkmandsg. 14* [S] ffl Su 458v - A O Oberstløj tn. i Livg.Kmjkr. R. DM . Jægersboreallé 150 GjentoftefflGjent.2011 - L fh. Overmaskinmester Hvilev. 3 Hell. ffl Hell. 625 - Inger Frue Parfumehdl. GI. Kongev. 125E Ve. 7684 Bp. Madvigs A. 14* E Pianoforhdl. Halls A llé il3 E fflEva4808 - OveSnedkerm. Adolph Steens Allé 5BE - R Vognmand Jagtv. 101.103 3 ffl C.14047 Bp. Krogerupg. 552 3 ffl Ta. 7808 Adolphsen Aage Afdelingsleder Østerbrog. 80*11 ffl 0 406u - Erik Civiling. Plantev. 8* Søb. - E Frk. (Damelingeri Ado) Ryesg. 70* El - K Frk. (Damelingeri Ado) Ryesg. 70* H - Vald. Magasinforvalter Luganov. 4S dl ffl Am. 5676 x - C Regnskabsf. Strandv. 20 C11 ffl Ryv. 1632 - C Repræsent. Finsensv. 251 El ffl Go.7978 Ad r ema , Akt s. , Købmagerg. 60 E ffl C. 14672 & 14675 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, Kraks Vejviser Nytorv 17 E ffl ★ Cent. 308 Kontortid 9-4 Adriaanse Marius Gross. Engv. 92s O Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. I l 8 E ffl V1489u - A M L EnkefrueN-Farimagsg.683 E fflBy 1369 v - C Enkef. Nøjsomhv. 222 1 ffl Øb 3921y - Th. Malerm. Læssøes s1.1 B2 3 ffl No 8375 Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 271Brh. ffl Bella 1665 - C Fabrikant (Svendsen&Hagen) Adolphsv. 54 Gjentofte ffl Gjent. 1814 - P Crdejer N-Dragørv. st. Mby ffl Dr 408 - Ellen Frøken Organist Farallelv. 20 Bag­ sværd ffl Bagsværd 438 Adroit ved Else Bruhn Kjoleforr. Klosterstr. 25 E ffl Palæ 5433 Adsbøl Carl Tandlæge Værnedamsv. 20 E ffl Eva 2236 Bp. Dyrehavev. 30 Klpbg. Adsbøl IB Sølvsmed Amager Boulevard 2* O ffl Am. 6851 Adser Hansen Leo Konditor Ryvangs Allé 87 Hell. ffl Hell. 837x Adsersen Børge Civiling. Fuglegrdvænget30 Gen. ffl Ge 3247 - W Jordt Giarm. Brogrdv. 13 Gen. ffl Ge 485Bp. Vangedev. 671Gen. ffl Ge 3613 - Vald. Prof. v. Veterinær- og Landbohøjsk. Stockflcthsv. 7* E ffl Go. 2168 Adstofte P Fru N-Fasanv. 56 E ffl Go 3730y - B H Kommlærer Thorsv. 14 Ly. ffl Ly 2577 Adsø I Direktør Vbrog. 28° E ffl Ve 8100 Adventskirken, se Afd. V Real-Register

IH —790

Absa—Adve

Absalon - A b s a l o n - F o r s i k r i n g s - A k t l e s e l ­ s k a b e t Kaadhuspi 45 ffl ffl*-C ent. 9930 - v. A Burakovsky Kunstklinkeri Griffen- feldtsg. 43 i | N 4275v - Radio v. Borge Randløw Absalonsg. 36 El |Y e2875u - Transport Co. v. Holger Jensen Ny Ve- sterg. 5 1 l| C.1452 Absalonskirken se Afd. Y Real-Register Abstrup K O Sekretær Vigerslev A . 1 E A. C. Autoriseret Cyandesinfektion ved G Tagen Ybrog. 139 [V] J) C 8852 & 8894 Aca Kiosken v. Tove Andersen S-Boul. 44 E ffl Ev 5500 & Ev 5555 Acacia Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ koner Allé 1 1H|I ★ C . 4336 Acanthus v. C Christiansen Blomsterforr. Vbrog. 175 E ffl Ve 3431 Acap, Akts. (DanskSidevognsfabrik)Keldsov. 15 m ffl Ry 4804 Acca Pen Comp., The, Akts., Randersg. 50 El ffl Cent. 502 Accidenstrykkeriet, ved N P Hansen & Aage Pedersen Ny Adelg. 5 E ffl Cent. 14663 Accumulator-Fabriken, Akts.,Lyacv. Lyngby ffl ★ Lyngby 1645 Telegramadr. „Accu- mulator" Aceno ved A C Nielsen Randersg. 2 G5] D Øb. 3191 Achen H C Afdelingschef Bremensg. 171 is] ffl Su56x - P H Agenturforr.Gross.Frm. Grundtvigsv. 8C E | Eva 2525 - C O Direktør Ole Olsens A . 6 Hel. ffl He 3692 - Olga Enkefrue Duev. 48* E ffl Go 429y - Chr. fh. Gross. Danas PI. 221E | V 4880 - E G Gross.Pr.-Løjtn. (PHAchen) Grundt- vigsv. 8 C4 E $ Eva 2525 - Knud Gross. N-Farimagsg. 582 EfflPa8859 - Mathilde Frøken Tandlæge 1. Strandstr. 202 E | B y 3500 Achilles Borge Revisor Cand. jur. Trunne-' vangen 3SChl. - G statsaut. Revisor Translatør Amagert. 7 E ffl ★ C. 16540Bp. Kaysersv. 2 Charlott!. ffl Hell. 2706 Achton Margr. Frue Valborg A. 2 Vby - L P fh. Trafikmester Chr. d. 2. A . 1> [S] Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. R. Vodroffsv. 37* E D C. 14669 - Sven Sekretær Cand. jur. Vodroffsv. 373 E Ackermann Karen Frue Australiensv. 28 El 1 Ry v.3311 - K E Kommandør Kommandant i Nyboder R. DM . St.Pauls PI. 12E f Pa. 7531 - &SchwanenfliigelVekselerereNielsJ uelsG. 9 m ffl ★ C 9181 - A Vekselerer (Ackermann & Schwancn- fliigel) Kastelsv. 362 SS ffl Øb 997 Aco v. Egon Petersen Kunstklinkeri Østerbrog. 93 O ffl 0 7412 Acthon A P Ful dm. L I Brandes A . 7* E Activ ved Laurits Birkmar Kirkevænget 12 Valby ffl Vb. 2637 & Vb. 2638 - v. Herm. Bruhn Budcentral Westend 6 E | *-E v 761 - Desinfektionsanst. v. Tk. Christoffersen Holmbladsg. 52 [s] ffl Am 5544 - ved P H Lind van g Elektroinstallation Kirsteinsg. 4 i | 0 414 - Fornikling & Forkromning ved Larsen & Olsen Frederikssundsv. 62[NV] ffl Tg. 6300 - Maskina iskrivningsbur. v. Betty Jensen Nyelandsv. 13 E ffl Gh. 7084 - Pakkassefabrikken, CWinther Holbergsg. 20 E ffl By 4504 - v. A W Kempf Skrivemaskinerep. Stak­ haven 6 Valby ffl Vb. 1063 - A ct i v , S y g e k a s s e n N-Voldg. 16 E ffl By 3220 (10-15 og irr.16-18) A. D. A. v. H Rasmussen Møtalvarefabr. Raadmandsg. 39 El $ Tg. 3150

Ada v. Vald. Andreasson Manufaktur- & Broderihdl. Langagerv. 11 Valby ffl Vb. 3222 Ad am ’ 8 T r å d s p o r t Co. Akts.,Danasv. 30 E J ] ★ Cent. 7400 Adamsen Valborg Frue Assist. Grøndalsv. 83 m ffl Gh. 5790 - Carlo Th. Biavlskonsulent Selveje A llé 11 Valby ffl Vb. 3389 - K Robert Cand. theol. Rosengaarden 71 E - Kjeld B Civiling. Hostrups liave 231 E ffl No I524x - Carl eI.Inst.R.Vbrog. 881E |C 6146 - Dagmar Enke e.Malerm. Vald.Holmers G. 222 d - C Farvehdl. Lynebyv.72 d ffl Ryv. 2551 - Emma Frøken Øbrog. 108 2 d - O V Guide Enghave PI. 63 E ffl V 1610y - FC Frk.Korresp. Aadalsv. 16 E D Da3183 - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - Th. Redaktør Helgolandsg. 12* E - H Tømrerm. Slagelseg. 223 d f 0 9065 Addax v. Harry Høyer Duplikeringsbureau N-Frihavnsg. 13 d ffl Øb 1226 Addemos Knud Konditor Falkoner Allé 26B E $ Eva 2026 Addis (dansk-engelsk) Akts. N-Fasanv.l70[Sl ft Tg. 6916 Adela Charcuterie & Slagterforr. v. Fru A Pe­ tersen Ordrup Jagtv. 52 Charlottl. ffl Ordr. 3978 & Ordr. 4166 Adelbrand Hans Repræsentant Thorvald- sensv. 252 E ffl Ev. 2955 Adeler [Se endv. Adler] - Ingeborg Enkebaronesse Østerbrog. 56 C3 d I 0 844x Adeler-Bjarnø Valborg Enke e. Fabrikant Solsortv. 58 E ffl Gh. 9240 - Erik Prokurist Godthaabsvænget 63 El ffl Go 4510 - Palle Sagførerfuldm. Solsortv. 58 E Adelfred O Cigarfb. Væverg.83 ffl No 4555x Adelgades Støbegodsforr. ved C H Mikkelsen st. Kongrnsg. 106 0S3 ffl Pa2042 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32° d ffl 0 558 Ix Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Kornv. 10s Chl. Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 E ffl V 5027y Adelson Carl Damohatte en gros Enghavev. 57* E ffl Ve 2021v - R Enkefrue N-Søgade 493 E - C Frue Inspektør Mølleg. 12 E ffl No 1342 - A Repræsentant H C Andersens G. 3B 1E ffl By 5244v Adelsteen Alfr. H Gross. Papir en gros Kingosg. 52 E ffl C. 441 Adelsten John Fabrikant 1. Strandv. 28° Hel. ffl He 6569 - Francis Pakmester Enghavev. 2253 E ffl Ev 5407v - H Repr. Hattensens A .8 2 E ffl Go 6579 Adelørn C A Lagerforv. Tomsgrdv. 8* 1 3 - Aug. Chr. ih. Portier Rantzausg. 58 A 2 [3 - Aage Smedem. Maltag. 263 [s] Adi - Modemagasin v. Fru A Gellin st. Kon- gensg. 6 E ffl Pa 7123 Adils G Konsulent Ny Toldhodg. 35* E ffl Pa 7410 Adler [Se endv. Adeler] -D B Adl er & Co. B a n k a k t s . Østerg. 61 E ffl C 37, 75o"Tl623 & 12623 Stats ffl 474 Telegramadr. „Debadlerco" - C A Cigarfabr. Egeg. 72 3 - Hugo Direktør (H L Adler) Helleruplund Allé 14 Hell. ffl Hell. 550 - Ada Dr. phil. Heslegaardsv. 45 Hell. ffl Hell. 42i3 - Villy Forretningsbestyrer Jernbane Allé 971Vanl. ffl Damsø 3445 - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen m fflCent. 8331 - Hanna Mag. sc. fh. Rektor Callisensv. 19 Hell. ffl Hell. 1996 - Rigmor Frøken Translatrice Grundtvigsv. 6.B3 E ffl V 9082x Adler-Jacobsen E Prokurist Godthaabs­ vænget 82 E! ffl Fa. 261

Aebischer C Direktør Hattensens Allé l l E | Gh. 7972 AEG Dansk E l e k t r i c i t e t s Ak t i e s e l ­ s ka b Eepr. for AEG , Berlin, V-Fari- magsg. 41 IS H'A'C. 5000 Telegramadr. „Gea“ Postkonto Nr. 357 Afa v. J E Christensen Koloniallager Frede- rikssundsv. 275 Brh. £ Be. 3546 Affa ved Jul. ReenhergForniklingsanst.Fran- krigsg. 26 [S] D Am. 9316 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 S D V 5353 y Afmontage ved C Jensen Automobilophug­ ning Yasbyg. 53 S £ Ev. 5144 Afridana Akts.N-Voldg. 18 OD f 0 . 14321 & 6110Stats |1530 Telegramadr. „Afridana" Afrikansk Frugtimport Akts. Rømersg. 1 B | C. 12744 Afstøbningssamling, Den kgl. se A fd. V Re- al-Register Aftenbladet Eksped. Købmagerg. 9 B ffi C 1103,4193 & 14698 Redaktion Blaagaardsg. 15 EH£ ★ C.16511 Afzelius Agnes Frue Klædebo Parkallé 28D 2 E £ Ryv. 3579y - Ivar Ingeniør Lodiv. 5 [H £ Su. 2260 - K G fh.Postmester Cand.polit.HCØrsteds Y. 68‘ ISI - Y iggo Redaktør Enighedsv. 6S Chl. $ Or 3068 Aga Lyskopieringsanst.v. J Holm Dronn. Ol­ gas V . 2 [Fl|l (ih. 4968 Agat v. Vald. Johansen Rullegardinfabr. Vagtmesterv. 8 | nv ] £ Ta 6155 Agbo Knud Sekretær Frederiksgrd. A . 222E £ Go 163y - V Urtekr. Colbjømsensg. 11 PØ § C 6809 Bp. -Tohnstrups A . 52 S £ No 3271 x Agdal Tage Politiadvokat Beringsv. 7S (S | Fa. 1702 Agénskov V Husejer Johannev. 10 Charlottl. Ordr.5110 ichard Malerm. Saxog. 501 S £ V 2608 x Agentia v. S G Larsen Agenturforr. Valby- gaardsv. 60 Valby £ Va. 772 Agentur- & Importkomp. Stameko Akts. Farverg. 15 B £ C. 7661 Agenturet Kbhvns Assurance vedKMonberg- Andresen Dalgas Boul. 50 E D Go 8248 Ager Erna Frk. Ambrog. 243 [S] £ Am 2461v Agerbak Harry Journalist Jydeholmen 873 Vanl. |1Da. 5093 Agerbeck H M Gross. Mølle A. 3,5 Vby £ Ya 660 Bp. Risbjerggrd. A. 4 Hvidovre Vby | Hv. 1020 - G Kunstmaler Yennemindev. 393 IS £Ryv. 2876 Agerbek-Poulsen NM Isenkr.Bernstorffsv.86s Hell. £ Hell. 4045 Agerbo H Afdleder Vanl. A.121E $1 Da 3644 Agerbundsen Anna Enke e. Sadelm.Bomhusv. 141E D Ry. 5588 - Ingeb- Mel’hdl. .Tak.Dannefærds Y . 10B3E - ’sO Eftf. v. AWanell Sadelmager& Tapet­ serer Peder Hvitfeldts Str. 16 B 11 By 4475 Grundlagt 1862 Agerby Tora Frue Jagtv. 2023 E £ 0 b 2471 x - Aksel Komponist Organist Kongensv.26 E 1 Fa. 826 AgergaardP S Cand.pharm. Hostrups Have 63 S I No. 8421 y - P & O Schøn Tapetserere Ø-Farimagsg. 1 8 1 1 1 0 1869a Agerholm [Se endv. Aggerholm] - P Bankrev. St. Kjelds G. 61É | Ry.l087y - Sophus Direktør i Arbejdsgiverf. R. DM. Hammerensg. 31 IH 1 Palæ 5256 - Louise Enkefrue Herluf Trolles G. 26A1H 1 By 5228v _ - H Fuldm. Bergthorasg. 363 [S] l - Svend Gross. Ved Klosteret 8 1E £ R y 4358 Agerholm-Christensen Johs. Læge Reserve- I kirurg Italiensv. l l | A m 2302 , Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 1 4 A f f l | V 5778x I - M S K Frøken Arendalsg. 95 IH 1 0 671 - Einar Inspektør Ribeg. 13E J|0 523 u I - O W Enkefrue Klkollektrice N-Fri- havnsg. 751E 1 0 809x Person-Register for København

Aebi—Ahlg:

i

III — 791

Aggerholt K L Maskinmester Australiensv. 172 E |1Ry. 4542 v Aggersbo Frode Reklametekniker Svinget 262 IH £ Am . 962 x Aggersund Kridtværk, Akts., Schlegels Allé 6 BD£ C 13831 Hovedkontor Assens £ 250 Aggesø Alto Lund Forretningsf. Rosenv. A . 274E £ Ø b .2 6 4 7 x - H Lund Prokur. Klintev. 25 L y .£ Ly 1690 Agir Elektromaskin Etabi. Finlandsg. 9 IH £ Am. 8485 Agnbak O Stukkatør N-Fasanv. 182 IH £ T g. 3930 Bp. Frborgv. 207 [NV] £ Sø 3150 Agner Hans Chr. Direktør Frugtparken 6S Gjentofte £ Gjent. 3237 - Erik Forretningsf. Joh. Kellers V . 61‘ S £ Ve 5421 v - Carl Gross. Nyelandsv. 67s E Agnés v. Frknrne E <&I Leininger Modeforr. Gothersg. 95 B £ By 62v Agnild O Bardram Kontorchef Ribeg. 17282 £ Tr. 809 AgnvigLudvigFabrikingeniørNansensg.43, H3 £ By 828v - V Radioværkst. Værnedamsv. 12A2 IS £ V1272x Ago v. Jørgen Holm Urtekramforr. Sølvg. 103 B £ Pa 7636 Agos, Legetøj en gros ved V A Geert Bispe- bjergv. 67 Év] £ Tg. 4263 Agot v. R Thomsen Sajbe en gros Korfuv. 11 [ H £ Am 4 0 l 7 x Agrom ved Fred. Gronemann kern. Fabr. Svankærv. 18 Vanl. £ Damsø 3905 Agurkcentralen v. Egil Sode Ryesg. 38 E £ No 8361 Ahl Holger Urtekr. Jægersborgg. 18 OSI £ Tg. 336 Bp. Hillerødg. 671E £ Ta 3764u Ahl-Nielsen John Direktør Edelslundsv. 1 A 3 Kip. £ Bvu 422 Ahlbom Helge Bogholder Vognmandsmarken 242 E - Sven Ekspeditionssekr. Amicisv. 82 IS £ Ev 5738 - Jutta Enkefrue Ordrupv. 173s Chl. £ Or. 5842 AhTbom-Rosenfeld K Fabrikant Jagtv. 511IH Ahlefeldt Anny Komtesse S-Fasanv. 591E £ Go 9417 Ahlefeldt-Laurvig Tofa Enkegrevinde Nordkrog 13 Hell. £ Hell. 2648 - Agnete Grevinde Rosenv. Sideallé 51E £ 0 6842x - C GreveGross.(Gærkompagniet) Classensg. 17a E £ 0 1886y - C Greve Overretssagf.R.Amalieg. 33 B £ ★ C 16861 - Claus Greve Amalieg. 8 B £ C 12202 - Ditlev Greve Dronningensg. 544 B £ Am 8118 - Fritze Grevinde Amalieg. 8 B £ C. 12202 - I Grevinde Høeghsmindev. 3l Gjentofte . £ He. 5160 - Lehn L Greve Sekondløjtn. Kastellet Generalstok 12 E £ Pa I302x Ahlefeldt Laurvig Julius Greve AsmussensA. I4 S £ V e 5188y - F Lensgreve Kmh. Hofjgm. R.DM. Frydendalsv. 20 B £ Ev 4821 Ahlefeldt-Laurvig-Bille F P Greve Hofjgm. Strandg. 4B2 B £ Am. 4021x Ahlefeldt-Laurvigen Else Grevinde Slots- fogedv 33® £ Ta 827 u - Emil Greve Bankassist. Ordrupv. 18s Chl. £ Or. 3548 Ahlén S Arkitekt Søbhus A. 11 Søb. £ Søl30 Ahier E Overass. C F Richsv. 87JE £ Go4027 Ahiers Marie Enke e.Forpagter Kochsv. 30‘ S - Sofie Frøken Grundtvigsv. 8 B2 S £ V e 2054u - Carl Tandlæge N-Farimagsg. 74 B £ Pa 3842 Bp. Høyrups A.21Hel. £ H e 1084x - Inger Frue Tandlæge Høyrups Al lé24Hell. Ahlgreen Henning HedegaardBagerm. Aaboul. £ No 9048 Ablgren H AV Skiltefb. Ved Klosteret 6 E £ Ry 4963x Bp. Fensmarkg. 63 H £ No 6065

i

Agerlin’s Emma Eftf. v.Torben Petersen Konditor Niels Juels G.4 H 1 By75 - Axel Skibsfører Nørreg. 2 Drg. 1 Dr 90 - E Urtekr. Vesterbrog. 143 IS 1 Cent.7580 Bp. Eiderstedg. 105 S £ Ev 247 u - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 IH 1 N441 Agersborg’s Thorv. Eftf.ved AnnaRasmussen Manufakturhdl. Torveg.26 B 1 Am 5845v Agerschou S Overassist.Kantorparkenl73IMI Agerskov H C &Co., Akts., Agenturforr. Gross. V-Yoldg. 91 S 1 C. 13943 - J Bagerm. Bryggervangen2Eli Ryv. 1564 - Amalie Enkef. ICongelysv. 281Gen. - Joh Enkef.Jak.Dannef.V.21S !N o31 6 0 v - Joh. Enkef. Grundtvigsv. 3* S 1 V e 5634y - H C Gross. Agenturforr'. Y -Voldg. 91S 1 C 13943 Bp. Høegsmindeparken 5SHel. £ H e 5947v - T Lærerinde Ørholmv. 45 Hit. D Ho. 565 Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester­ brog. 115 S £ C. 8889 Bp. Peter Bangs V 83* E ® Go. 3748 x - Y Vinhdl. V-Segade 683 S Agersnap J Koml.inde Nyrnbergg. 43 IH - Harald Komponist Korsyngem. v. Det kgl. Teater Thorvaldsensv. 584 S |l No 3746y - J Kunstmaler N-Fasanv. 132 E J)Gh.6028 - Morten Landsretssagf. Sølvg. 20SH Agersted Knud Oiviling. Høeghsmindepar- ken 12s Hel. £ He 6276 - Gerda Frue Ane Katrines V . 224 E £ Gh. 5259y - Svend Skolebestyrer Cand. theol. Dalgas Boulevard 274 E £ Gh. 7132 - A F S Telegrafkontrolør Falkoner Allé 273 E H Gh. 3598u Agersten A E Frøken Kaffehdl. (Viggo Sørensen’s Eftf.) V E Gamborgs V. 102E £ Fa. 314x - Chr. Snedkerm. Nyelandsv. 612 E £ Gh.l283y Agertoft Kai Arkitekt Tornestykket 7 Vanl. £ Damsø 3222 - Holger Ekspeditionschef v.Frdbg.Skattev. Cand. jur.Højbjergv. Højstensgaard Heri. £ Y r 448 - Ingeborg Enke e. Lektor Høyrups Allé 8 B 1Hell. D Hell. 4553u - Karen Enkefrue Høibiergv.Høistensgaard Heri. |l Y r 448 - Gerda Frue Massøse Parkvænget 13 Charlottl. JOHell. 4060 Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215IH § Tg. 639y Bp. Frborgv. 2 2 I nv I ® Ta 6892 - Chr. Restauratør C F Richs V . 55 E £* Gh. 9820 - J Fru Restauratrice Peter Bangs V . 245s Vby £ Da 4859 Agfa-Foto,Akts., Landemærket 11 B £ ★ C. 4713 & 4718 Agger [Se endv. Acker] - H V Cand. pharm.Ordrupv. 851Charlottl. - Svend Civilingeniør Hyldegaards Tværv. 10 A s Charlottl. £ Ordr. 4172 - Chr. fh.Ingeniør &Maskinkonstruktør Gar­ des Allé 74Ilell | Hell. 305 - H G Kapt. i Fodf. Jægersborgv. 64 Lyngby J) Lyngby 1885 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import)Larsbjørnsstr. 16'B£B,y.3203 - Kaj Børge Urmager Søborg Hovedg. 69A Søborg ||Søb. 1157 Aggerbeck C R Bogtrykker Jernbanev. 5A 2 Lyngby £ Lyngby 1028 - B Sa’gschef Blaamunkev. 253Kyl £ Sø 452 Aggerbeck-Christensen E jgil Direktør Gross. (Obligo) Zinnsg. 24 IS Aggerbeck-Rasmussen Iver Læge Jagtv. 2122 E £ Øb. 7156 Aggerdahl Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlottl. £ Ordr. 1560 Aggergren SW Bogholder Egholmv.521Van. - A L Vulkanst. Tibirkeg.l9iH£No.4399y Aggerholm [Se endv. Agerholm] - Axel Gross. Blomstervænget 13 Lyngby £ Lyngby 1913 - P Skibsf. Sfhallsborg A . 19 Ly. |} Ly 3031 - Ellen Frue Skuespillerinde 1. Strandstr. 122 B £ Pa, 1223 y

|

1

,

Aktuel Billed Central ved O B J Søkjær N-Voldg. 9 E £ ★ C. 3243 - Ak t u e l - K l i c h é - S e r v i c e A/S Farverg. 2 m g} C. 5774 & 16763 Akva Sal. I I J Guldmann Svendsen, Nyholms Allé 14 Rødovre Vanl. £ Rødovre 678 Akvarium Danmarks Strandv. Charlottl. £ Hell. 3283 so Afd. V Real-Register - Hagenbæk & Son Gothersg 30E £ By 8516 - Vesterport v. Palle Schrøder GI. Kongev.l D Vesterport E £ By 1430 Alabast Kunstmarmorindustn v. Å V Larsen Byværnsv. 10 Heri. £ Yr 149 Aladdin Bazaren v. Sophus Bernhard Sæbe- & Parfumeforr. Ambrog. 48 [g] £ Am. 3302 - , Dansk Kunst Industri ved Brødr. Nielsen Linde Allé 36,38 Vanl. £ Damsø 3257 - Ekspres v. FSturluson Flytte- & Last­ bilcentral Dannebrogsg. 39 E £ C. 6238 - elektr. Installationsforr. v. Otto Krsziza Valbygrdv. 52 Vby. £ Va 5156y - Kvarterets Pianollytteforr. v. ANielsen Adelg. 17 E £ Palæ 357 - v. C Dræger Vaffélfabr. Drogdensg. 6 [S] £ Am. 4785 Aladdinteatret Amagerbrog. 29 (U £C.12181 A la Ganterie Grenobloise, A T Bording,Akts. Amagert. 11 E £ Cent. 159 Alba Hotel v. Olivia Anild Bredg. 65 E £ C .11503 - Transport Comp. v. Einar Madsen Holbergs?. 26 E £ By 4667 & By 4697 Alban Carl Gross.Direktør Dronn. Tværg. 19- E £ C 3214 Albeck V A Arkitekt Lobeliav. 9 [si - Knud Disp. C F Richs V . 146sIH£Go. 9490 - Anna Enke e. Seminarieforst. Maglekildev. 4» E £ V 5551v - Margr. Enkef. Strandv. 130D3Hel. £ H e 4325u - A Frue Borgm.Jensens A . 73 E £ Øb 7752 - Marie Frue Hattensens Allé 410ø£Fa.l644 - E Frøken Classensg. 725 E £ Tr. 693 - GeorgFuldm.i Finm.Cand.polit.Taasingeg. 203 E £ Ry. 4673 - Carl Gross.(Andersen &Albeck) N-Fari- magsg. I l 2 E £ B y 8021 - Carl F Gross. Cand. jur. Frihedsv. 1 Ru.K yst £ Ru. 198 - C E & Søn’s Eftf. Gross. Frederiksbergg. 28 E £ Cent. 1809 & 1819 -E rik & Co.Gross.Agenturforr. Gothersg. 10 E £ Palæ 4785 ' - Sv. Kapt. R. Classensg.293 E £ Øb.9556 - Kaj Kontorchef i Finm. Cand. jur. Ved Hegnet 6 Rungsted Kyst £ Ru. 355 - V fh. K tchef R. Krprsensv. 14 [El £ Go 1423 - Jens Litograf st. Kongensg. 273 E £ Pa 7l32y - Ulla Mag. art. GI. Vartov V . 22 Hel. £ By 1042 - K M Musiklærerinde Amagerbrog. 1073H - A Overassist. H Schneekloths V . 19103 £ Go 8104 - Else Frue Skuespillerinde Kronprinsensv. 33 m £ Fa. 585 - ASnedkerm.Vesterbrog.99CE£V7569Bp. Scharlingsv. 73 Vbv £ Va 5894 - Jørgen Styrmand Tranegrdv. 72A1Hel. S ile 2774v rødr. E & V Tapetserere & Dekoratører Bredg. 88 E £ Palæ 1686 - E Tapetserer Frederikssundsv. 160'Brh. - Fritz Tapetserer Lundtoftev. 6 Lyngby £ Lyngby 1015 - V Tapetserer Duntzfelts Allé 17s Hell. Albeck-Morthensen O Fabrikant Olgasv. 20 Vdb. £ Vdb 295 Albek Georg Malerm. N-Frihavnsg. 89 E £ Øb. 1660 Bp. Liflandsg. 61 (Sj £ Am .3228 Albér E Gross. PaaBjerget 17f ® £Tg.6100 - C Musiklærerinde Borups Alle 62 E Alber Daniel fh.Fabrikant 11 C Ørsteds V.3* E £ Ve. 4391 - .1 Møbelarkitekt EnghavePl. I 1E £E v774 - Carl Overpolitibetj. Mylius Ericbsens A. 30 Hel. £ So 2221 Person-Register lor København

Ahlm—Albe i

1 1 1— 792

Ahlmaim Michae’ea Ili11odhuggerinde I Odenseg. 2*2 E D Øb. 4695y - Emilie Civiling. St. Knudsv. 15s 50 I £ V e 8697 - N Civiling. Platanv. 7 (3 £ V e 7387 I - Sophie Frøken Odenseg. 282El - M Frk. Kunstmalerinde St.Knuds V. 15SE I Ahlmann-Ohlsen Otto Civiling. Frdbg. Allé t8 3 m - Harald Gross. Vingaardstr.21 E £ C 7087 Bp. Svejagerv. 16 Hell. £ Ile. 2400 - Jobs Gross. Agenturforr.Vingaardstr. 212 m | By 7087 - S K Kapt. Gross. Ii. (Leerbeck & Holm ’s kem. Fabr.) Frdbg. Allé 682 E £ V 8386 - Th.Læge Gersonsv. 81s Hell. £ Hell. 5262 (13-14) Ahlstrand Sv. Fabrikant (Kittel-Centralen) Heibergsg. 184 E £ Palæ 7398y - CP Hdlsfuldin. Frdalsv. 151 L y.£ Fr 6296 - Chr. Restaur. Romersg. 243 E £ Pa 5823 Ahlstrøm Ellen Frue Roskildev. 31* Valby £ Vb. 4167y Ahm Axel Kursusinsp. Wilkensv. 124 S li Fa. 1833 - Johs. Slagterm. Dalgas Boul. 874 S i Go 9965 Ahn Ax. E Repræsentant S-Fasanv. 80 Fs Vby £ Va 2C75u Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10 E £1 Palæ 1107 y Ahnfeldt-Mollerup P V T Kaptajnløjtn. i Fodf. Callisensv. 172 Hell. £ Hell. 4262x Ahnfelt-Rønne Ragna Enke e. Hrsagf. Stock- holmsg. 313 E £ Øb 2219 - M Frue Kong Georgs V . 36 [FI £ Go 1612 A HPiben ved O Nielsen Bulowsv. 38C S £ N 7005 Ahrends V Maskinmester Kløckersv.22 G jen- tofte £ Gjent. 849 Ahrenkiel H R Bogbinder N -Alle 49 SI £ ★ C. 13522 Bp. Solgaarden 324 IH £ Ry3783u - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 El £ Ryv. 3493 Bp. Strandv. 312 El - Harry Fuldm. Tølløsev. 66s Brh. £B e 1762 - G Gross. Frm. Abel Cathr. G.7 S £ C4994 - Gunnar Gross. (I Ahrenkiel) Evanstonev. 8 Ai Hell. £ Ryv. 4539x - G Husejer Abel Cathr. G. 71S £ Ev.4205 Ahrenkilde E V Entreprenør Amagerbrog. 734 E £ Am. 5977 - N Husejer Ambrog. 3071 [s) £ Am 1753 Ahrens [Se endv. Arendsl - Otto Ingeniør Gross. N-Frihavnsg. 13 El £ ★ Cent. 3673 & Priv. £ 0 3406y Bp. Mar- skensg. 23El £ 0 9393 - Georg Kontrolur i Post- og Telegrafv. Bagsværdv. 79 Ly. £ Ly 2702 - Ellen Frue Korrespondent St.Kjelds PI. 44 E £ Ryv. 5223 - E Repr. ChrholmsTværv.23Klp. £Or.5813 - Gustav Snedker Askøg. 8S E - H Værkforer Hjalmar Bergstrøms V . 43 Valby £ Vb.259 v Ahrens-Madsen C Slagterm. Stationsv. 18 Vedbæk £ Vedbæk 258 AhrensbachHKommunelærer SøborghusPark l 4Søb. £ Sø 2965x Ahrensberg VFrueHolmbladsg.33[sl£Am .l77 - E Gaardejer Tømmerup Kas. £ Ma 170 Ahren8bøll Ålfred fh. Fabrikant Vognmand Hauser PI. 122 E £ C. 12103 & Palæ 4833 Ahrentoft H Fr. Ingeniør Thorshavnsg. 143 SI £ Am4714v Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen 1 - Sv.-Aa. Forvalter Snorresg.22S)£C 4024A - Erik Ingeniør Grøndals Parkv. 2B2 El £ Go. 1543x - H Regnskabschef Kastanie A . 26ASVan. £ Da5379x - Chr. Repræs. Munkensv. I 2 El £ Ta. 2121 AhrnellG W Kontrolør i Post- og Telegrafv. Borups Allé 184 El £ T g 2463v - L A Overassist. Kapt. Strandv. 6 E4 E £ Ryv. 2903 Algel ved S C Juhl & Co. gæringsfys. Laborat. Frydendalsv. 30 El £ Cent. 1735 Algens Maren FrueKunstmalerinde Ø-Voldg. 12A2E

Aisen Gerson Disponent Skoleholderv. 513 Sy] £ Ta 8341y. Aistrup Emmy Afdelingschef Østerbrog. 852 E £ 0 9312 - Bjarne Disponent Øbrog. ll¥> Hl £ Øb 1276v - Sophie Enke e. Direktør st. Kongensg. 1103 E £ Palæ 5596 - LPMøbelhdl. Snedkerm. Torveg. 20 E £ Am. 1069 - Anna Sekr. st. Kongensg.77A3E £Pa5371 A. K. A. Kittelfabr. v. Edw. Jacobsen Helgolandsg. 16 El £ V 6274 Aka v. Axel Kaufmann Herrelingeri- & Hat- teforr. Nygade 2 i | 0 . 4375 Akademiet for de tekniske Videnskaber 0 - Vol dg. 6 C E £ By 3580 se Afd. V Real- Register - for fri og merkantil Kunst Tegneskole V- Voldg. 2 E £ C. 1331 Akademisk - A k a d e m i s k K u r s u s Nyropsg. 21E £ C.7381 Kontortid K l. 15-16 se till.Afd. V Real-Register - Turistbureau v. IverAgeerbeck-Rasmussen Jagtv. 2122 El £ Øb 7156 Akakem ved E Kaas kem. Fabr. Langesund 15 E £ Ryv. 53^12 Akarø II Overpolitibetj. Emdrup Vænge 122 •E £ Ry 4383 Aki v. K Hanson & SRasmussen Skindfarveri Vbrog. 137 E £ ★ Ev 2772 & Ev 1777 Akkermann K. J Afdelingschef Lundingsg. 52 El £ No 8944v Akkord Forkromnings- & Metalvarefabr. ved C Johansen Viborgg. 45,47 E £ ★ Ø b 9494 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Købmagerg. 64 £ ★ C7533 Akkordretten Højesteret Christiansborg Prins Jørgens Gaard E se A fd. V Real- Register Akkumulator Centralen v. P Rosted Horten­ siav. 8 E £ Cent. 13444 Akkumulatorfabrikken Dana ved II Norsfelt Raadmandsg. 32 El £ Tg. 5554 - Lydig ved H Lydik Clausen Absalonsg. 40 E £ Ev. 3560 - Nestor ved Svend E Olsen Blaagaardsg. 59 El £ No 6364 - Record v. V Clausen Sommerstedg. 2 E £ Ev 3739 Ako,kem.tekn. Fabrik Tømmerup Stat,ionsv.8 Kastrup JVKastrup 129 - Radio v. K Folkmann Jyllingev. 22 Van. £ Da 3072 Akro Laboratoriet v. Chr. Jensen Mitchellsg. 14 E £ Pa. 5081 Akron v. V E Pedersen’Vulkaniseringsanstalt Uplandsg. 34 Hl £ Am. 6518 Aksecol v. Å Kræfting Vesterbrog. 98A E £ Eva 3891 Akselbo Peder Ekspeditionssekr.Nordborgg. 64E £ Tr 324y - Ingemann Kommlærer Ringkebingg. 82 E Akselstad Andelsselsk. Vinduespolerings- komp. Væverg.6 A El £ C 5955 Aksner Knud Fabrikant Maltag. 25s H Aktieselskabet af 22. December 1938 Frede- riksbergg. 1 E £ ★ C .205 - af 8 Oktober 1940 Gerdasg. 17 Vby £ ★ C 1653 - A k t i e s e l s k a b e t f o r k e m i s k Indu­ s t r i Amalieg. 15 E £ ★ C 6388Postkonto 1563 Telegramadr. „Kemindu“ - 1. Febi uar 1935 Højbro PI. 15 E £ C.5022 & 142*0 - 1. Juli 1938 Købmagerg. 3 E £ C. 68 - til Udnyttelse af de rustbeskyttende Par­ ker-Patenter i Danmark Fredh. Havnev. 14 E £ Cent. 13036 Aktieselskabs-Registeret Lakseg. 19 E £ ★ C. 4280 se Afd. V Real-Register Aktiv v. H W Eriksen Pelsberederi Ydunstr. 8 1) £ Ta 3263y

Made with FlippingBook - Online catalogs