Kraks Vejviser 1942 gaderegister

Vejviserens

Afdeling II

1. Bind indeholder.

2. Bind indeholder.

Afd. V: Real-Register

Alå. I: Kort og Planer — II: Gade-Register og Hus*RegTster -* III: Person-Register — IV: Provins-Register

VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register

— VII: Fag-Register - VIII: Island ■— IX: Udlandet

Gade-Register<«,Hus-Register for København. A. Gade-Register . Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller- Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. 6. Hus-Register . 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. Beboere, Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. ' For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr, (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsslcgldviirdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser, Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2} Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk. / Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 55.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online