Kraks Vejviser 1941 gaderegister ny udgave

Vejviserens

Afdeling II

2 . B i n d i n d e h o l d e r .

1 . B i n d i n d e h o l d e r ,

Afd. I: Kort og Planer ~ II: Gade-Register og Hus-Register — III: Person-Register —• IV: Provins-Register

Afd. V: Real-Register

VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register

— VII: Fag-Register — VIII: Island — IX : Udlandet

Gade-RegisterogHus-Register for København. A. Gade-Register . Gdder, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme , offentlige og private, ordnede efter Gader og Gade-Nr. Beboere ,

Forretninger, Institutioner og Privat-PersOner, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. , For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadéskitser, Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk. y Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 55.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

Made with FlippingBook - Online catalogs