Kraks Vejviser 1940 gaderegister

2. Bind indeholder:

Vejviserens

Afdeling II

Afd. V : Real-Register

VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register

/. Bind indeholder: Afd. I : Kort og Planer — II: Gadc-ogllus-ltcgister -- IU: Person-Register — IV: Provins-Register

— VII: Fag-Register - VIII: Island IX: Udlandet Kxport Directory of Denmavk.

Gade-Register»gHus-Register for København. A. Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i Kobenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse uf Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rcts)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme , offentlige og private, ordnede eller Gader og Gade-Nr. Beboere,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personcr, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon.

For. Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om : Malrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser . Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Rygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk. Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 54.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

Made with FlippingBook - Online catalogs