Kraks Vejviser 1939 Personregister

828 — 864

DANMARKS 10,000 STØRSTE FORRETNINGER AVERTERER AAR EFTER AAR IKRAK S VEJVISER

HELE LANDET OVER I ..2500 BUTIKKER, HOTELLER, RESTAURANTER OG CAFÉER foruden paa FÆRGER, RUTEBAADE, STØRRE POSTKONTORER, BIBLIOTEKER samt hos mange LÆGER og DYRLÆGER er K R A K s VEJVISER fremlagt til GRATIS BRUG for Publikum

MAN

KOBER

BEDST

GENNEM VEJVISERENS FAG-REGISTER

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online