Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register for København

I I I— 956

BuII—Huse

Bunkeflod HA de Fine fh. Disponent.Iohn- strups Allé 9SE -Aagotde Fine Enke c. Stationsforst. Sol- gaarden 8l |0] £1 Ryv. 1956 u - IE de Fine Frøken Kontorass. v. 4'ost- & Telegrafv. Herman Triers Pl.l3 E D N99y - T deFine fh. Overtoldinsp.K.DM. Aabou- levard 822(N] gi N 4512y - S de Fine Frøken Postassist. N-Søgade 9 B3E D By 1826x Bunken H Prokurist I E Ohlsens G. 4’ [0] j8) 0 5068 Buntzen Helga Hnkee. Gross. Henrik Rungs G. 52 fil | N 1381 v - Sara Enkefrue Kochsv. 7SE $) V 6781y - TruceEnke e. Redaktør Strandlinien Dragør - S Etatsraadinde Carit Etlars V.72E - Karen Frøken Bredahlsv. 131Valby D Vb. 2396u - Magna Frøken Carit Etlars V.72 B | V 5803x - A Kasserer Kirsteinsg. 43® S 0 8254 - ’s fh. A Eftf. Mauritzen & Øemig Papir- posefabr. Gotherg. 137 E |) C. 6271 & 14971 - O fh. Prokurist Evaldsg. 121IS D N 950y - Willy Repræsentant Kochsv. 7RE $ V 678ly - Agnes Sygeplejerske Cand. pharm. . Fensinarkg. 35 IS Bura, Akts., Bagsværdv. 86 Lyngby J) Lyngby 1952 Burau E Sproglærerinde V-Voldg. 2 4E | By 1991x Burchard Carl Ovnbygger Valbygaardsv. 862 Valby f Vb. 4852x Burchardi Otto Cigarhdl. Sølvg. 26 E Jfl Palæ 260 - Edith Enke e. Prokurist Vesterbrog. 212 E | V 6991x - Robert Maskinmester Rudolph Berghs G. 21 [ø] D Ryv. 1744x Burchardt N C J Hdlsgartner Sognefoged Taarnbyv. Taarnby Kastrup D Kastrup 38 - A Frøken Tandtekniker Amagerbrog. 178 [si J| Am. 6020 Bp. Taarnbyv. 20 Kastiup Jj) Kastrup 38 Burcharth Th. FrueMosebakken 9 Holte - J Gross. Farvehdl. en gros Peter BangsV. 644E D Gh. 2927 - G fh. Kontoi chef Virginiav. 4SIH |) Gh. 2253 - Emma Politibetj.Cand. phil. Mosebakken9 Holte ®Frederiksdal 152 Burdack M Lædervarefabr. Godthaabsv. 106 E | Gh. 7230 Postkonto 20634 Bureau Cosmopolite v. A C Crone Maskin- afskrivning &Oversættehe Vimmelskaftet 41 E |) Palæ 5031 Postkonto 26487 - Talmas v. Hakon Pagh-Carlsen Torveg. 55 E D 8530 & Am. 8532 - Veritas Herluf Trolles G. 231E D Cent. 14335 & By 234 Bureautrykkeriet v. Westy Ejlund Mikkel- bryggersg. 2 E D ^ 15174 Burg Eckbtrt PI Prokurist Strandv. 349C3 Klpbg. D Ordr. 5092 BurgdorfT Olga Frue Hallinsg.41El D 0 4202 Burghard Georg Regnskabsf. DM. Ravns- borgg. 15B3 ||N 2 7 1 5 x Burgmann Rosaline Enke e. Gross. N-Fri­ havnsg. 314 [ø] D 0 8222 - A Hdlsrejsende St. Markus Allé 63E | N 6260 Burhenne H J Marskandiser Gartnerg. 2 Hl | N 3133x Burhøi Carl Afdelingschef Cottagev. 16 Hell. D Hell. 1927 Burhøj J Th. Ingeniør Dronninggaards Allé 83 Holte D Holte 12 Buriis Chs. Direktor Damgaardsv. 7S Klpbg. D Ordr. 761 Burin B G V Gross. Niels Hemmingsens G. 322E Burkal P .1Stabsofficiant i Generalst.Kastel- let Artilleristok 10 [0] Burkali D Malerm. P G Ramms Allé 23s E D Gh. 7061

Buil Otto Kmh.Kapt.SK.DM. st. Kongensg. 662E | Palæ 334 - FBull’sEf t f . , O BSrenholdt & E Skifter Manufakturhdl. Kobmagerg 8'101)0.15488 - Hjalmar Musikpædagog LT Brandes Allé 12s E | N 1638* - AageVicekonsulKontorchef l’imiraardstr.O2 (v) D Palæ 6717 Buller Sko ved P Sæddør X-Fasanv. 12 IFi D (ih. 44(52 Buliner Sophie Enke e. Sagfører Lundtofteg- 116* m I) Tg. 6319x Bumbech I J Kommunelærerinde Holste- brog. 122(ø] D 0 5869y Bunch Erik Arkitekt Livjægerg. 393 M § Cent. 11897 - Christine Enke e. Købmand N-Frihavnsg. 451(ø) - .Tens Fabrikant Grøndals Parkv. 80 Yanl. /Il Damsø 1270 - C Fedevareforr. Brolæggerstr. 6 IHDCent. 103 & 12303 - E F & I A Frøkner Amagerbros. 9 A5Hi |) Am. 7497 x - Chr. Gross. Østbaneg. 21 iø] D C. 12970 Bp. Sorgenfriv. 9 Lyngby - S Gross (CBunch’sFedevareforr.) Hostrups Have I2 E | N 342(5 u - Elna Frøken Korsetforr. N-Frihavnsg. 45 SO f 0 8816 - Y Prokurist V-Søgade (54s E D Palæ 535(5 Bunch Christensen M Forvalter Nørre Allé Il fil I N 3798 Bunch Jensen Marie Enkefrue Borgmester Jensens Allé 101 M D 0 6360 - Kaj Landsretssagf. Amalieg. 4 B | ^ C. 10236 Bp. Borgmester Jensens Allé 16* M D 0 6360 Bunck Chr. Ejendomshdl. Røntoftev.l1Sø­ borg jj Søb. 2503 Bunde H Gross. Bredg. 25 C ' E | Cent. 6309 Postkonto 29709 - P K jolefabrikant Strandv. 177* Hell. D Hell. 3614 Bundesen [Se endv. Bondesen, Bonnesenj - & Co. Assuranceforr. Amalieg. 31B E D . Cent. 3064 - Helge V Direktør Kapt. Bøgev. 9 Hell. $ Hell. 3850 - P C Kapt. R. DM. Svanemosegaardsv. 3IS | N 5399 - Hector Reassuraneemægler Kaptajnløjtn. (Bundesen & Co.) Kildegaardsv. l i Hell-D Hell. 4706 - Marie SkuespillerindeKildegaardsv.il Hell. f Hell. 4706 Bundgaard J A Adjunkt Alag. art. Svane­ møllev. 11 m - J V Budeksped.Western! 6SE f> C. 7851 & Eva 761 - Frands Cand. pharm. Østerbrog. 524® D 0 675y - Klisabeth Enke c. Billedhugger Svanemøl- h'V. 11 M D R.vv. 211 - B M Frue Solbakkev. 68 Gjentoftc - Anton Husejer Lindev.5 Klpbg. DBell. 366 - Th. Husejer St.Thomas Allé (i2fy] |1V4712 - N A Ingeniør Bregnerødg. 211® J) Tg. 4030 - V M L fh.Lokomotivf. Silkeborgg. 17’ISID 0 1658v - Aug. Malerm. GI. Kongev. 163r’ E D Eva 3849 - H Paitikulier Tryggevældev. 33s Vank |) Damso 3227 - R Repræsentant Rngmøsev. 5 Charlottl. f Ordr. 4529 - Henry Urmager Valby Langg. 34 Valby | Vb. 1044y Bundgaard-Jørgensen F Tandlæge Bern- storffsv. 69 A Hell. 4) Hell. 5028 Bp. Tøms- borgv. 373Hell. |1 Hell. 2598 Bundsgaard J Gross. Strandv. 210 Charlottl. Jt Ordr. 375 Bune A Frue Howitzv. 491El D Cent. 7277 - JensMalerm. S-Boulevard 911E DV4341 Bunk S Assist. Langemarksv. 27s Søborg D Sob.2203

Burla Philipp Afdelingschef Ordruphojv. 38 Charlottl. J) Ordr. 4654 B urlev E Repræsentant Ordrupv. 147s Charlottl. D Ordr. 1569y Burman G Fuldm. Dæmringsv. l s Hell. D Gjent.2608 - Anker Mannorvareforr. Klerkeg. 11 E D Palæ 1835 Bp. Tordenskjoldsg. 275E Burmeister C F A Afdelingschef Classensg. 393H IjØFOv - S Gross. MSH. Nybrov.381 Lyngby D Lyngby 1296 - S & Co. Gross. Bredg. 45 E D ★ Cent.404 & 11118 - B u r m e i s t e r & W a i n ’ s M a s k i n - og S k i b s b y g g e r i , A k t s . , Strandg.4 E f ★ Cent. 9870 &3225 Telegramadr. „Bur­ ineisterswPostkonto Nr. 650 - C Mekaniker Brydes Allé 9 Hl D Am. f 607 - HKProkurist Sundholmsv.5l 1HDAm.6831 Burmester C Bagenn. Damhus Boulevard 63 Rødovre Valby D Rødovre 499 - Mary Frøken Willemoosg. 53 løl D 0 458u Burnaa H Opt;kcr N-Fasanv. 4211 1 Gli. <>23y Burne Skjold Cigar- & Vinhdl. Stormg. 20 E D By 5652 Burnø VL JE fh. Postassist.Rolfsv. 14 Ej Buron Agnes Frue Værnodamsv. 3* E | V 1029x - E Musiker Piånostemmer Frederiks- stadsg. 3SE D V 4939 BuroseMFrøkenForstanderindeDa lv.l4Gjen- to fte | Ordr. 2270 - Cornelius Repræsentant Westend 313E Burrau 0 Cand. mag. Mikkel Vibes G. 21 E D Am. 8936u - Carl Dr.pbil. Aktuar i Forsikringsr. Beng- tasv. I2Hell. | Hell. 2851 - Gertrud Iiicge Kinav. 4s[S| D Am. 8640y Burroughs Regnemaskiner, Akts., Nygade 3 E D ★ C- 7054 Bursche PI Chr. Maskiningeniør Cand. polyt. Duntzfelts Allé 3 Hell. D Hell. 621y - Emmy Viceinspektrice Duntzfelts Allé3i Hell. Bursøe Willy Fuldm. Hoslrups Have 422E D N 8563u Bur-Wain Autodiesel A/S Strandg. Wilders 1*1. E f ' A -C . 8806 B urvil Sigvard Hovedbogholder Svanevæn­ get 14 m DRyv. 3017' Burø Arndt G Overassist. v. Carlsb. Brygg. Piamslykkev. 4SValby D Vb. 2536 Bus Doris Enkefrue Jacob Erlandseus 6 . 22 m D 0 1592y - Marie Enkefrue Dalgas Boulevard 22 E - CE Ingeniør Cand. polyt. Vesterport E D Palæ 6633 Bp. Ahlmanns Allé 42 Hell. D Hell. 4361 - W Ingeniør Vennemindev. 462 [0] f Ryv. I479u - Hedvig Frue Operasangerinde Vester­ brog. 484E S V 7176 Busch [$e endv. Busck, Busk] - Ella Frøken Assist. iUdenrigsm. Dronnin- gensg. 544 E D Am. 4775x - Å H Assurandør Australiensv. 24s M D Ryv. 3903 - Jens Bogholder Esbern Snares G. 42 E D V 409 v ' - Mathilde Frøken Bogholderske X-Fari- magsg. 32E - Jens Otto Cand. polit. Ordrupv. 1263 Charlottl. - Aage Emil Direktør Ordrup .Tagtv. 125* Charlottl. D Ordr. 347 - V Ekspeditionssekr. i Finrn. Kapt. R. DM. Ahlmanns Allé 43Hell. D Hell. 6212 - Lucie Enke e. Læge Dalgas Boulevard l 2 E f Gh. 6568 - Marie Enke e. Overretssagf. Puggaardsg. 132E D Palæ 5422 - Holger Forretningsf.Udsigten 7Gjentofte f Gjent. 1023 - Hugo Forretningsf. Skaaneg. 43(S) D Am. 489v - Astrid Frue Strandv. 1103Hell. D Hell.23

Made with FlippingBook Online newsletter