Kraks Vejviser 1938 personregister

Bisp—Bjer

III —928

Person-Register for København

Bispeskow Ida Frue Mariendalsv. 52F4El g Gh. 6671 - N Sagfører Chr. d. 9. G. 6 i JlCent. 7704 (10-3) BisserupChr.fh.Isenkr.Frij senborgAllé684E] - Karen Stenograf Berggreensg. 44 E) J| Ryv. 658y Bi8Sø Karla Restauratrice Vingaardsstr. 9 E å Cent. 8464 eted E Blikkenslagerm. Gas- &Vandm. (Charles Hongaard’s Eftf.) l.Kongensg. 451 e - Christine Enke e. Smedem. Grøndals Parkv. 94 Vanl. J)Damsø 441 - O W Gas- & Vandm. Blikkenslagerm. (W F Dahl & Søn) Badstuestr. 13®Kl - A Smedem. Fred. d. 7. G. 23 EDD N2011 - L Smedem. Howitzv. 552 B Jl Gh. 5204v Bistrup, [Se endv. Bidstrup] - E H Damefrisør Colbjørnsensg. 3S13 ® Eva 1785 - Helene Enke e. Kapt. Upsalag. 72Hl $ 0 9093x - Axel Fabrikant Rosenørns Allé 39 3 J) Cent. 6350 Bp. Hegelsv. 31 Charlottl. Jl Ordr.4231 - Hjalmar Fabrikant Roskildev. 441Valby I) Vb. 873y - Henning Forretningsbestyrer Garderhøjv. 8 Gjentofte |l Gjent l944 - Carlfh. Hotelejer Ulrikkénborgv. 149 Lyngby - Aage Kolonibestyrer Parkv. 24 Holte Jl Ho te 536 - Henning Kommandørkapt. R. DM. FM. Hareg. 22 E Jl Palæ 4950 - Kai Htgerstatsaut. Revisor Kildegaardsv. 4SHell. & Hell. 4375 - Victor Toldassist. Refshaleøen Havnevæ­ senets Kontorbygning E J! Su. 240x Bit8ch Valdemar Cand.jur. Vodroffsv. 4133 |V 2 7 1 v - Monna Frøken Danse- & Gymnastik­ lærerinde Danas PI. 22®3 Jl V 4832 - C Entreprenør Roskildev. 31 Valby | Vb. 4731 - Anna Frue Torveg. 622 E J) Am. 6314x - Johs. Købmand Klausdalsbrov. 122 Søborg ffi Søb. 1095 - Peter Købmand Sallingv. 104Vanl. Jl Damsø 404 - H Landinsp. Hyldegaardsv. 58s Charlottl. J) Ordr. 4930 - J Læge Nørrebrog. 140 El 1}Tg. 338 (9-10 og Fred. 6-7)Postkonto 4144 Bp. Strandv. 122 Hell. Jl Hell. 103 - J Overretssagf. Frederiksbergg.3EJ)Cent. 4848 & 6074 (10-3) Bp. Danas PI. 22« 3 ® V 4832 - Harald Underdirektør Nørrebrog. 1632 E g Tg. 6063 - Axel Urtekr. Skibsprovianteringshdl. Brogade 5E Jl Cent.4753 Bp.Stiandg. 27B3 E J Am. 9027 x B it 8 ch-Laurid 8 en A Konfekturehdl. Amager- brog. 263A.H11 Su. 730 Bitter Ingeborg FrøkenTordenskjoldsg.295E Bittmann JFrøkenKommunelærerinde Ran- dersg. 84Hl H 0 8739 v -Jo h . Missionær Grøndals Parkv. 4B’E $ Gh. 5 189x Bitz Jens Bergelins Forvalter Niels W Gades G. 12s Hl S Ryv. 169u Biørn [Se endv. Bjørn] - KnudFabrikant St. Knuds V. 3113 ||Eva683v - Antoni Farve- ogTapethdl.Griffenfeldtsg. 1 1 | Cent. 3078 Bp. Griffenfeldisg. 6* IH) IN 6632 ieorg Farve- & Tapethdl, Dannebrogsg. 3 2 3 g Cent.2864Bp.Harsdorffsv.1313 ® V 4574 - Per kgl. Kammersanger R. Nyhavn 444 E fPalæ6792x - ’s Antorii Eftf. v.Braae Jensen Linoleums- Mi. Gu itenfeldtsg. 6 i D C. 3531 & 13059 - Anton! Rullegardin- &Rammefabr. Øster- brog. 56 m f Cent. 2097 & 0 4

Biørn Niels Rullegardinfabr. Slagelseg. 61Hl , I 0 6683 ‘ Bjaarnø W Instrumentmager Thomas Laubs G. 293Hl D Ryv. 2444y ' Bjalle Salomon Kasketfabr.' Ryesg.3 E JlN 3835Bp.Jægersborg Allé 372Charlottl. ® Ordr. 1931 - Bjaller A Fabrikant Gr.'ffenfeldtsg. 32 E J) N 462x Bjarde Axel Skomagerm. Brønshøjv. 131 Brh. H Bella 1545 Bjark P K SkibsførerDalgas Boulevard 831 ® $G h.5323y Bjarke Rudolf Tilsynso fficiant Rigensg.9KE - Johs.Tømrerm. Dalmosev. 14SE Bjarko ved N Chr. Christensen Parfumefabr. N-Søgade 23 E Jl By 3977 Bjarkov H L V Oberstløjtn. R. Adolphsy. 47 Gjentofte D Gjent. 2621 Bjarløv Niels Peter Repræsentant Blaa- mejsev. 92E H Tg. 7006 Bjarnarson Ingeborg Enkefrue Reersøg.6°Hl |Ryv.756v Bjarne Hans Finanshovedbogholder R. DM. Margrethev.22 Holte DHolte 290 Bjarne-Thorsen Espen Murerm. Nørreg. 4 E Jl Palæ 3955 Bp.Ourøg.354ElJl Ryv 1187u Bjarner Axel Forretningsf. S-Fasanv. 672 IH - Vilhelm Gross. Vesterbrog. 44 3 J| Cent. 2644 Postkonto 962Bp. Sortedamsdoss. 451 E | N 394x BjarnnjedinssonC Professorinde Overskæ­ ringen l 1 i | Tg. 5784v Bjarnhof Karl Musiker Forfatter Helmsv. 20,22 Bagsværd |J Bagsværd 386 BJarnholt ØdbertAfdelingschef AneKatrines V. 223H JBGh. 3957u - Augusta Enkee. Fabrikant Raadhusstr. 53 E - Helga Enke e. Kommunelærer Gylden- lundsv. 17 Charlottl. Jl Ordr. 2469 - R Fabrikant |P Bjarnholt & Søn) Fem- kløverv. I4Hl - & Olsen Læderhdl. st. Kongensg. 85 E JJ Palæ 2874 - P Manuiaktuihdl. Nygaardsv. 60s H) |} Ryv. 4142v - Holger V Overassist. Komponist Engboy. 8 BRødovre Vanl. - P & Søn Reproduktionsanst. Raadhusstr. 5 E f C . 14547 - Vilh. fh. Skind- & Læderhdl. Strand­ boulevarden 952Hl D 0 2369V Bjarni Poul Skuespiller 0 - Søgade 70SHl Bjarning Christine Enkefrue H C Ørsteds V. 29B*3 - Helga Enke e. Bogholder Duev. 1048IH g Gh. 3212v Bjarno Povl AssurandørRolighedsv. 34 3 Bjarnov J E Danseinstruktør Smalleg. 10,12 H f Fa. 80 - Anna Enke e. Maskining. Classensg. 523Hl J) 0 28o0y - Hilma Enke e. Distriktsing. Forchham- mersv. 43 I S | N 4151 - Charles IngeniørGross.piufsv.26 5089 Telegramadr. „Charlbjam" - E Kommunelærerinde Kastelsv. 105Hl H 0 486^ - J Kørelærer Forchhammersv.433 JIN4151 - Vald. Værkstedsing. i Hær. tekn. Korps Livjægerg. 10s Hl J 0 3887u ............ sikiæ: BJarnow KarlaMus kiærerindeØsterbrog.ll4 Hl |1 02l29v Bjarnæ8 Fritz Organist Musiklærer Øster- brog.863 m g 0 8138 Bjarnø AageTh.Bogtrykker Teglgaardstr. 13 E JJBy4735 Postkonto2657 Bp.V-Voldg. 7,9A2 3 | By 1025y - T Bøssemager Kærmindev. 6 Gjentofte ®Gjent. 824 - Gunnar Caud. polvt. S-Fasanv. 80 B3IH - Knud Fabrikant Mariendalsv. 93 E - JørgenGross MariendaLsv.93EJ|Cent.8fl89 - "William Gross.(W Bjarnø &Co )L 1 Bran­ des Allé 443 Jl N 2003y - F Ingeniør Grøntoitén 108Søborg JJ Søb. 2111x - Martin Inspektør Nyelands'v. 594E ®Gh. 346x

Bjarnø P Lods Fredericiag. 821E JJ Palæ 1472x - W & Co, Olieimportører Nyelandsv. 26E ®Cent. 4861 Postkonto 1673 - W W Overingeniør Direktør C N Pe- tersensV. 33 H D Gh. 2030 - Heinrich Vicetoldinsp. Frodings Allé 24 Søborg g Søb. 533 Bjarvin Willy ArkitektAmsterdamv.32s(H JJ Am. 1505 Bjelby O Bang Direktør Dyrehavev. 58 Klpbg. I Ordr. 3589 Bjelbæk Johs. AfdelingslederToldbodv. 34 E Jl Palæ 2862 Bjeld Ricard Overassist. Rudegaards Allé 15 Holte JBHolte 986 - Karen Tandtekniker Rudegaards Allé 15 Holte Jl Holte 986 Bjeldbak Jens Brændselsforr. Høgholtv. 19s Vanl. J) Damsø 1139 BJelding ASmedem. Højdev. i9 8[U|l Am.5078 Bjelke Regnar Skuespiller Ole Suhrs G. 82 E i By 870x BJelkerup Julius Bogholder Koldingg. 314Hl g 0 4899 y Bjerg Johannes CBilledhuggerMA.R.Fredh. Kan.28 E Jl hemmeligt Nr. Bp.Overg. o.V. 901E J) Am. 4666v - N C Fabrikant Havesel^kabetsv. 5 A1 3 - Ejnar Forretningsf. GI. Kongev. 1484 3 JJ Eva 55 - S M Frue Østerbrog. 124®Hl g 0 4352u - Erik Fuldm. Kingosg. 5 ^ 3 - Thorkild Maler,m. Søbakkev. 8 Holte - M Murerm. Dalbyv. 5 B»h. Jl Damsø 3041 Bjerg Jensen I C Frøhdl. Kastaniev. 5 3 | | Cent. 12645 & Priv. JJ Eva 1167 Postkonto 1105 Bjerg-Nielsen BerthaFrøken Kommunelærer- inde N-Fasanv. 134E |l Gh. 5367y Bjergby Charles Prokurist Baldersg. 22E J Tg. 3729x Bjerre G Christensen Cand. pharm Godt- haabsv. 1192E f Gh. 8916y - T Ingeniør Cand. polyt.Mag.scient.Fakseg. 172É f 0 1968r Bjergfelt Sv. Fabrikant (Automatindustrien Kbhvn.) Karlskær Alle 12 Rødovre Valby D Rødovre 526 Bjerggaarden’s Kolonial- & Tapetmagasin v. Steffen Jensen Frederiksborgv. 148B E J) Tg. 2226 Bjergholt Peter Gross. Vesterbrog. 75 3 | V ,8198 Bp. S-Strandv. 19 Rungsted Kysr. Jj Ru. 440 Bjergmark Kai Dameskrædder Østerg. 42 E ®By 1920 Bp. st. Kongensg. 77* E J! Palæ 3011 Bjergstrøm Chr. Repræsentant Reberbaneg. 10A* m Bjergsø I K Bogholder Blegdamsv.96 B3O - St. Forretningsf. Bentzonsv. 333(Z JJ Gh. 3458 v - Kaj AReklamekonsulent Assensg. 92Hl Bjering Knud Bandagist Frederiksbergg.l9E H Cent. 4119 Bp. Egebjerg Allé 14 Hell. ® Hell. 754 - Svend Gross. Agenturforr.Frederiksl: 19:E ®By 20l3v Bp. N-Farimagsg. 691 i> PaLe <>076y - T Lægeljlesi rvelæge Dr. med. Ø-Søgade 20SE ÆBy7 ^ 7 BJerk A T Garverm. Kanslerg. 32El - Anton Tandlæge Nørreg. 4 1 Jl By 7857 Bp. Jahnsensv.14 Gjentofte ®Gjent. 1561 Bjerke Hjalmar Kontorchef u. Kbhyns Skat- tev. Fossgaardsv. 7 Vanl. g Damsø 999 - K H Sekretær i stat. Depart. Cand. polit. Annettev. 5B8Charlottl. J Ordr. 5473 Bjerkén GK SL Afdelingsbestyrer v. Det kgl. Assisttnshus Amagerbrog. 854 [s ffl Am. 2832 - L G 8krædderm. Rørholmsg. 2 A4E g. Palæ 1927v • ' Bjerknes B Ofh. Kontorchef R. DM. Fridtjof Nansens PI. 62Hl J) 0 6944x BjernedeA Kapt.R. Martmsens Allé 1313 , J| V 8094

Made with FlippingBook Online newsletter