Kraks Vejviser 1938 personregister

rerson-Hegisler for København

III —887

Ånde

Andersen L Kommunelærer Skovshovedv. 41 Charlottl. - L P Kommunelærer Jernbanev. 301Lyng­ by ff Lyngby 1577 - M J fh. Kommunelærerinde Balders PI. 3s m - M V Kommunelærer Willemoesg. 44(ø) D 0 4044y - Niels Kommunelærer Kil holmv. 23s Vanl. I) Damsø 1718 - N P Kommunelærer Hjortholms Allé 21 [Ni ff Tg. 1(579 - Paul Kommunelærer Søgaardsv.30s Gjen- tofto D Gjent. 459x - PEgede Kommunelærer Søndergaardsv.43 Søborg ff Søb. 5(30 - Peter Andreas Kommunelærer Classensg. 362[0] - I’ Gerdcs Kommunelærer Vanløse A116172 E |l Gh. 9897 - P K IJarbo Kommunelærer Vestbanev. 221 Valby - Poul Kommunelærer Carl Bernhards Y. 51 3 ff V 535v - P Vingborg Kommunelærer Damhus Boulevard 241Rødovre Valby - Rigmor Kommunelærerinde Bækkeskovv. 95 Brh. - Svend Eredsl undKommunelærer Dosserin­ gen 18^ [ n ] |j N (i94v - Ulla Frøken Kommunelærerinde Yanløse Allé 352Vanl. ff Fa. 290y - VKommunelærer Mariendalsv. I l 4[Kl - VBlicher Kommunelåger Hasselv. 31 Lyngby - Jobs. Komponist Exnersv. 46 Klpbg. ff Ordr. 298 - Ellen Palle Frøken Koncertsangerinde Bomholmsg. 2‘ IH ff Palæ 747y - Emil Koncertsanger Hessensg. 63 s (S)1 - Hans Koncertsanger Blaagaardsg. 44 1N| ff N2167y - Paula Frue Koncertsangerinde Hylde- gaardsv. 37s Charlottl. ff Ordr. 5(547x - Ida Frøken Konditor (Kbhvns Sandkage- bageri) Nørrebrog. 572 | | N 7878 - Vald.Konditor Smalleg. 31 E ff G-h. 2748 - Poul Konfektionshdl. (Kjolemagasinet Pariser Chic) Kongev.84 Holte ffHolte 956 - A Konfekturehdl. Amagerbiog. 120 E ff Am. 3793y - Anna Enkefrue Konfekturehdl. Bern- storlfsv. 165 Charlottl. ff Ordr. 1120&Ordr. 3120 - E Konfekturehdl. Pilestr. 47 E ®Cent. 13583 - E R Konfekturehdl. Torveg. 24 E ff Am. 7941y - H C Konfekturehdl. Vesterbrog. 37 13 ff V 1342x Bp. BakkegaardsAUé2s 3 ff V5902y - L H Konfekturehdl. GriffenfeIdsg. 8 E ff N 4763x -Minna Konfekturehdl. Godthaabsv. 49 E 5! Gh. 2626 Bp. Godthaabsv. 541E ff Glh. 5494v - Ghr. V Konservator Gaunøv. 9 Brh. Il Bella 2411 - Il O E Konstruktør Svinget 143[sj II Am. 2895y - Georg Konsulent Girnles Allé 41[s] ffAm. 9332 - Nina Frue Kontorassist. MF. MB. Højdev. 554 [s] ff Su. 107 - AKontorbud Abildgaardsg. 40 |0| ff 03647 - Aksel Kontorchef Cand.polit. Kratholmsv. 4 Holte ff Holte 1122 - C Kontorchef u. Kbhvns Skattev. Vanløse Allé 44 Vanl. ff Damsø 871 - Carl Kontorchef i Statsanst. f. Livsfors. S- Boulevard 9223 |) V 1392u - Einer Kontorchef xLandbrugsmin.R.Vase- højv. 10 Charlot tl. J} Ordr. 2257 ■ E T Kontorchef Ejgaardsv. 19 Charlottl. I Ordr. 3628 - Gerner Kontorchef Cand.jur. Asmussens Allé 1 3 f V 7880 - H C Kontoi’chef Thingvalla Allé 22s isj ff Am. 8628 - HEE Kontorchef i Marinem. R. DM.H C Ørsteds V. 4433 ff N 8262

Andersen Inga Frøken Kontorchef S-Fasanv. 293 E^D Gh. 8036 - Ivar Kontorchef i Nationalb. Einar Holbolls V. 4 Charlottl. ff Hell. 3230 - J Aug. Kontorchef Marielystv. l2 E ff Damso 2805y - Jørgen Kontorchef iFinm.Vesterbrog.1782 3 | V 9016y - K Kontorchef Duev. (552[ k J ff Gh. 4692 - Knud Kontorchef Strandv. 183 Hell. Il Hell. 1327x - Marcus KontorchefRonnebærv. 4S[id ff Gh. 8152 - P fh.Kontorchef Hovedbogholder Helgasv. 13 Holte £1Holte 524 - Rasmus Kontorchef i Kbhvns Skattedir. Birkholmv. 11 Vanl. f! Damsø 771 - S Thrige Kontorchef Henriettev. 19 Char­ lottl. I; Ordr. 3256 - W Kontorchef Prinsesse Alexandrines Alle 122Charlottl. ff Ordr. 3272 v - K Grønlund Kontorfuldm. i Fin ni. Hol- steinsg. 494[H - Svend Aage Kontorfuldm.Ungarnsg.543(s) - Vilh. Kontorfuldm. Brigadev. 94[sj - Poul Kontorist Ane Katrines V. 143(T

Andersen Th. Kunstdrejer Gothersg. 7 E Bp. Dagmarsg. 414É - Alfr. Kunstlidl. Nikolai P1.7'E JPalæ2338 - H Kunstlidl. Borups Allé 1352E |} Gh. 5557 u - K S E Kunsthdl. Jernbane Allé 72B Vanl. U Damsø 1409 - Th. Kunsthdl. Jernbaneg. 5 B | By 3111 Bp. Vesterbrog. 674 3 - A C Kunstmaler Malérm. St. Knuds V. 50' 3 - Erik Kunstmaler Christen Bergs Allé 1 Valby U Vb. 2322 - Erna Kunstmalerinde V-Boulevard 4553 - Eva, Frøken Kunstmalerinde DalgasBoule- vard 293IL J) G-h. 3.1.03 v - F Georg Kunstmaler Ny Vesterg. 18 3 S By 1112X - Fr. E Kunstmaler Stoltenbergsg. I 53 - Frederik Kunstmaler Gothersg. 292E - H OBøggildKunstmalerEsthersv.122Hell. - Holger KKunstmaler Løgstorg. 304 [»Jl ®0 1362y - Johan Vilh. Kunstmaler Strandv. 384 M $ Byv. 2517 y - Johs.KunstmalerKemigraf Hostrups Have 16r>3 - V O D Kunstmaler Raudersg. 472 M - Willi. Kunstmaler Hauser PI. 72E D By 5849u - E Kunstsmed(Kunstsmedien Ocea) Strind- bt'rgsv. 75' Valby - Olaf L V Kunstsmed Nørrebrog.215 C3 E H Tg. 2 - A Købmand Bratskovv. 4S Vanl. ffl Damso 2764 - Aage Købmand Fredensv. 42 Charlottl. D Ordr. 61(5 - Albert Købmand Valby Langg. 1322Valby H Vb. 1954u - Carl Købmand Lyngby Hovedg. 78 Lyng­ by ji) Lyngby 195 Bp. Lyngby IIovedg.55A Lyngby f) Lyngby 495 - ’s Carl Eftf. ved H. Irgens, Kobmandshdl. Jernbanev. 1 Lyngby £1Lyngby 99 - Charles Købmand Søborg Hovedg. 47s Søborg S Søb. 660 Bp. Niels Finsens Allé .1.4Søborg - C V Købmand Lyngbyv. 327 Gjentofte |) Gjent. 1228 - EKøbmand Saxliøjv. 2(5 Valby ffi Damsø 203(5 - Einer Købmand L I Brandes Allé 1713 - Emmy Frøken Købmandsforr. Eug'havev. lfts 3 ff) V9642x - F V Købmand Ydunsg. l l s E ff Tg. 1929y - H I Købmand H C Ørsteds V. 383 3 |) V 4394 - Hj. Købmand Brostykkev. 24 Hvidovre Valby ffHvidovre 118 - Johan Købmand Amalie SkramsAllé 15 Valby ff Vb.556 - Knud Købmand Risbjergv. 17 Hvidovre Valby ff Hvidovre 65 - Laurits Købmand (Husum Brændselsfor­ syning) Møllebakken 22 Brh. ff Bella 528 - Morten Købmand Strandv. 399 Vedbæk ff Vedbæk 57 & Vedbæk 68 - N G Købmand (NewYork Press) Amager­ brog. 443[s] ff Am. 5545 v - Oscar G Købmand Mariendalsv. 652B - Peter Købmand Saltvau'ksv. 151 Kastrup ff Kastrup 285 - Peter Købmand Strandv. 132 A Hell. ff Hell. 272 & Priv. ff Hell.3185x - Peter Kobmand Farvehdl. Frederikssundsv. 118 C Brh. ff Bella 1345 - Peter Emil Købmand Strandv. 132A1 Hell. § Hell. 5551 - S Købmand Kongev. 23 Holte ff Holte 622 - Georg Kørelærer Hvrdevangen 181Brh. ff Bella 1186 - Willy K Kørerlærer Niels Ebbesens V. 25 3 ff V 6626 - A Chr. Laboratorieforst. Cand. polyt. R. Holmegaardsv. 41Charlottl. ff Ordr. 270 - F Ladestation Blegdamsv. 2 E ff N 7710

Made with FlippingBook Online newsletter