Kraks Vejviser 1938 personregister

Andersen Peter Gross. Frm. Gammeltofts«-. 10 IH f Palæ 6711. - Peter Gross. (Brødr. Andersen &Co.) Ahlmanns Allé 2;1Hell. § Hell. 5509 - ’s Rasmus Eftf. ved J. Sundby Jakobsen Gross. Husholdningsart.. Kandersg. 41 E f 0 6737 - Kastrup Gross. Markmandsg. 3 [s] UCent. 8516 Bp. Amagerbrog. 451 s] 11Su. 86 - RCGross. Segelckesv. 5 E I Gh. '2793 - Regner Gross.(Handelskomp.Sempernova) Onsgaardsv 12s Ilell. - S Gross. (Vitco) Amaliev. 123 - S Enkefrue Gross. Drossel v.804E JIFa.444 - S th. Gross. Amagerbrog.102[S] I Am.5360 - Simon Gross. Vesterbrog. 2(i3[vj I C. 9029 - S.luul Cross. Carl Bloclis Allé 10 Soborg I Sob. 2701 - Stig Gross. Kirkevænget 6 Cs Valby I Vb. 990 - Sven Aage Gross. Agenturforr. Selvg. 301 E I Cent. 6025 Bp. Bakkegaard pr. Hørs­ holm I Hørsholm 1268 - Svend AGross. Mimersg. 544[N| I Tg. 544 - T Gross. (Carl F Madson’sEftf.) Konge­ dybet 22[S.! I Am. 4546 y - Tec. Gross. Toldbodg. 151H - Th. Gross. Teglgaardsv. 60 Charlottl. I Ordr. 3663 - Vald. Gross. (Skjortefabr.Stennie)Thorav. 352 m i Tg. 4820x - Valdemar Gross. Frugtimp. Frm.Rømersg. 7 B $ ★ Cent. 4244 - ViggoGross. R. (P Andersen) Nyvej 7 IS I V3344 - Viggo Gross. Agenturforr. Amalieg. 6 H 9 C. 15629 - Vilh. Gross. Toldbodv. 4 E $ C. 12889 & 12859 Postkonto 119 Bp.Løgstørg.23411 I 0 4213 - Wilh. Gross. Bianco Lunos Allé 2 B1 IS I Eva 2856 - Vilhelm Gross. Manufaktur en gros Vim- melskaftet 47 B J) Cent. 15372 Bp. Borups Allé 154'SII Tg. 4576 - William Gross. Fridtjof Nansens PI. 53 i | 0 6274 - Andersen & Vilmann Gross. Ho- vedvagtsg. 4 E |) Cent. 4841,8391 &9059 Stats 1 174 Telegramadr. „Melkorn“ - Wm. Gross. Rømersg. 9 B $ Cent. 5750 Postkonto 1067Bp. Strandv. 82 E I Ryv. 3509 - VUGross.(ReklameforlagetContact) Van­ løse Allé 6SE - P A Guide OverofficiantSkræntenS1Gjen- tofte I Gjent. 2375 - Edv. Guldsmed Kompagnistr. 33 B I By 1600v - H CGuldsmed Fælledv. 15s ES) Jl N 5169 Bp. Blegdamsv. 46* ESJ N 194y - J CGuldsmedem. Vesterbrog. 80 3 J Cent. 13944 Bp. Vodroffsv. 2 B33 - Karen Gymnastiklærerinde Sassv.5Gjen- toftcI Gjent. 1286 - K K Gymnastiklærer Overbys Allé 26 Valby I Vb. 867 v - 1Chr. Gørtler &Metaldrejer Oehlenschlæ- gersg. 46 3 ®V 6984 x Bp. Oehlenschlæ- gersg. 933 - Poul Gørtlerm. Hellestedv. 33 Brh. I Bella 2486 - S V Hdlsfuldm. Assensg. 32El I 0 3849y - Carl Hdlsgartner Brostykkev. 48 Hvid­ ovre Valby I Hvidovre 3 - CVHdlsgartner Landlystv. 42 Edvards- minde Hvidovre Valby I Hvidovre 26 - Fr. L HdlsgartnerEnglandsv.262 Kastrup I Kastrup 853 - Gotfred Hdlsgartner Vejlands Allé 123 Bl - 's IIC IIandelsgartneri,Akts., Godthaabsv. 311 Vanl. I Damsø 92 - Hans CHdlsgartner Høgsbrov. Kastrup I Kastrup 182 - Jørgen Hdlsgartner Vangedev. 219 Søborg I Søb. 143 - OleHdlsgartner Islevdalv. 43Islev Brh. I Islebro 42 Person-Register for København

Ånde

III — 885

Andersen OP Hdlsgartner Hjortekærv. 145 Klpbg. - Otto Hdlsgartner Kausdal Brh. j§ Bella 470 - Otto V Hdlsgartner Hjortekærv. 163 Klpbg. I Hjortekær 53 - P Hdlsgartner Vangedev. 209 Søborg - Rostgaaid Hdlsgartner Sogneraadsmedl. Virumv. 108Lyngby I Frederiksdal 44 ■ACM Hdlsrejsende Vodroffsv. 54 Hh.s3 I N 2354y -AM HdlsrejsendeDagøg. l;i[Sl JAm.506u - Børge Hdlsrejsende Koldingg. 142E f 0 2338v - Joachim Hdlsrejsende Kochsv. 23s 3 V 9477 y - Jul. Bjørn Hdlsrejsende Ilolm.Kan. .I51H - Max Hdlsrejsende Wernersv. 5 Charlottl. - OA Hdlsrejsende Isafjordsg. 73[s] I Am. 8983 - Ole Hdlsrejsende Raadhusv. 53Char­ lottl. I Ordr. 1029 - VT Hdlsrejsende Holsteinborgv. 17s Vanl. I Damsø 404.3 -AD Hattemagerske (Machold’s Filt) st. Kannikestr. 7 B - Aksel Stokholm Havearkitekt Gudenaav. 18i (pj | (>]!. 715,3 - J P Havearkitekt Cæciliav.32 Valby I Vb. 1587x - A Herreekviphdl. (Frm. A Andersen) Glahns Allé 352[Kl I Gh. 4811 - Brødrene Andersen Herreekvipering og Skrædderi kgl. Hofleverandør Østerg. 7&9 B I ★ Cent. 1577 Postkonto 1577 Grundlagt 1850 - H C Herreekviphdl. Emiliekildev. 67 Klpbg. |1 Ordr. 4116 - ’s H CEftf. Herreekviphdl. Istedg. 57 3 I Eva 469 -H K Herreekviphdl.Kildeskovsv. 42 Gjentofte I Gjent. 2382 - Kay Herreekviphdl. Andr. BjørnsG. 183B - &Wiherg Herreekviphdl. Værnedamsv. 5 3 I Cent. 4909 - AVHerrelingeri & Trikotageforr. Eng- havev. 211s 3 I Sydhavn 181y -Chr. Abel Herrelingerihdl. Falkoner Allé 16Hl V 4356 - H C Herrelingerihdl. Torfav. 6SHDJ Am. 1079 - Anna Hjemmebageri Sverrigsg. I l 1E ®Am. 299 - Christine Hjemmebageri Strandv. 399Ved­ bæk I Vedbæk 252 - Marie Hjemmebageri Holsteinsg. 29 C IS) I 0 6328 - Chr. P Hotelejer Classensg.494E J04546y - Axel Hovedbogholder Stægers Allé 3*3® Gh. 1273x - Erik Hovedbogholder Røntoftev. 52s Søborg I Søb. 2010 - Harald Hovedbogholder Graabynkev. 31 Brh. I Bella 1557 - Lauritz Hovedbogholder Strandv.6A3E ® Ryv. 1872 - Villiam Hovedbogholder Holmestien 16 Vanl. f Damso 2988 - Poul E HovedkassererVilvordev. 10 Charlottl. J Ordrup 3409 - Frida Frue Hulsømforr. Istedg. 128 3 I V 674x - AHusejer Arkonag. 223 I V347 y - AHusejer Østb;tneg. 1671E J 0 4210 - HansHusejerRidderStigsV.8 s| g)Am.5361 - J Husejer Lybækg. 14 E J Am. 872 - Johs. AHusej er Meklenborgg. 52(HI Am. 7490 - P Husejer Kingosg. 1523 I Eva 731 - Rasmus Husejer Molbechsv. I4Valby I Vb. 769x - Christen Husmand MF. Postadr. Rigsdagen B - P Hønseriejer Højdev. .36 Holte I Frede­ riksdal 150 - A CHørkr. Vesterbrog. 110 3 f Y4326

Andersen AChr. Hørkr. .1ægersborgg. 3 ISO I Tg. 2868x - Einer Hørkr. Ryesg. 43 [øl I N 2144x Bp. Pragtstjernev. 272(Si I Søb. 2252y - Ejler Hørkr. Ærøvej 7SE J) Gh. 3685y - J H Hørkr.Henrik Ibsens V. 26 3 J V 2683y - .1P Hørkr. Olfert Fischers G. 6 B I By 4170 - P J RHørkr. Vognmagerg.lDEJBy8074 Bp. Fredenshøjs Allé 5SE J Am. 8365 - Laur. Indkøbschef Søgaardsv. 23Gjentofte I Gjent. 2586 - A C Ingeniør (Ludvigsen & Hermann) Jomsborgv. 411Hell. J) Hell. 2352 v -A H Ingeniør Radioreparatør Ryparken 32s m i Ryv. 3290 - A MAndersen IngeniørCand.polyt. M. lug. F. Direktør for Akts. Andersen & Ileegaard’s Ingeniørforr. Havneg. 37B B I^Ceut. 2237 Bp.Adolphsv.33 Gjentofte 1 Gjent. 2637 - Anders Ingeniør Fortunv. 36 Charlottl. | Ordr. 1067 - A P Ingeniør Mosebakken 31 Holte I Fre­ deriksdal 376 - A R Ingeniør Hesseløg. I l 3E - Arthur Ingeniør Lyngbyv. 410 Gjentofte J Gjent. 1064 - Axel VJ Ingeniør u. Stadsing. Dir. Trond- bjemsg. 102E I 0 5506 - C Ingeniør Borups Allé 122Hl J) Tg 2454v - Carl Ingeniør G lænøg. 264E J Ryv. 4024 - Chr. Ingeniør v. Orlogsv. R. Borgerg. 1442 B I Palæ 2244x -Daniel Ingeniør Cand. polyt. WiHemoesg. 42E - E Ingeniør Lykkesh. Allé2As 3 - E Frode Tnceniør Wilkcnsv. 143B ®Gh. 1993 u - Einar Ingeniør Entreprenør Bronshøj- gaardv.l TsBrh. I Bella 2279 - Ejlif Ingeniør Cand. polyt. Godthaabsv. IfO)1[ k ] $ Fa. 626 - E R Ingeniør i Søværnet R. Amalieg. 34 B4B I 2356 v - E V Ingeniør Tordenskjoldsg. 324B ®By 6980 - FolmerIngeniørSkovshovedv.27Charlottl. Jj Ordr. 2110 - Gerhard Ingeniør Havnev. Hell. - G Gottschalck Ingeniør Cand. polyt. Kre- tav. I l3 [s] § Am. 5389 x - Gunnar Ingeniør Cand. polyt. Mindevej 36 Søborg Jl Søb. 545 - Gustav A Ingeniør Colbjørnsensg. 82 3 § V1752x - H Ingeniør Chr. Richardts V. 943 J) N 4600 -H A Ingeniør (Kragh-Miiller & Andersen) Svanevænget 22 E § Ryv. 1165 - Harold Ingeniør Amalieg. 41 B |} Palæ 4083 Bp. Holsteinsg. 64* E f 0 2697 - H CIngeniør Direktør Sigridsv. 5 Hell. |l Hell. 6492 - Andersen & Heegaard’s Ingeniør- fo rr., Akts., Havneg.37l3B|,i^Cent.2237 Postkonto 21122 Dir. Ing. A MAndersen Bopæl Adolphsv.33Gjentoite f Gjent.2637 - Helge Ingeniør Frankrig8husene2218] - H R Sellebjerg Ingeniør Cand. polyt. Harsdorlfsv 4B23 ®V1407 y - J IngeniørExnersv.34sK]pbg. ®Ordr. 4162 - J Gredsted Ingeniør Cand. polyt. Rolig- hedsv. 2523 S! N6763 - Kai Ingeniør Cand. polyt.Kongev. 11 Dragør DDragør 460 - KarloALnc:eniørEngtoftev.423|!Cent.5379 - K E Ingeniør L I Brandes Allé 1743 - Lauritz Ingeniør Hollænderdybet 243E f Am. lOOlx - L MIngeniørCand. polyt. Cothersg. 281B ®Cent. 1450 - Marius Ingeniør Agermaanev. 5Lyngby - Max Ingeniør Holmestien 13Vanl. ® Damsø 3930 - MK Ingeniør Cand. polyt. Ingolfs Allé 48 181| Am. 3311

Made with FlippingBook Online newsletter