Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Kegister for København

III —1015

CDuri—Dyve

Ouvier Ellen Enkefrue Frdbg. Allé 621 IS ffl V 6214 y *Au g. Duv ie r ’s Ef t f. Giarm. & Glasmo- saiklabr. Ny Vesterg. 9 B | Cent. 145 Indehaver OdinHansen privat NyVesterg. 9AZE f Cent. 145 - Algot E Gross. Frisersv. 62 Charlottl. J) Ordr. 2009 - Børee Repræsentant Vigerslev Allé 323 Valby I) ' b. 4345 flux v. Helge Neesgaard Fyldepenneværk­ sted Frederiksbergg. 30 ED By 8520 Ouzaine-Hansen 0 Gross. Ingeniei Hejrev. 43 (S! D ★ Cent. 6188 Bn.Tryggehvile Allé 9 Charlottl. fl Ordr. 3894 Duzaine Hansen - Andr é Duzaine Hansen Fabrikant Malmøg. 44SS D O 65' 3 - Duzaine Hansen Korsetfabr. Frm. Østerg. -^4 E D Cent. 6508 DworskyS Frue vestorbrog. 1713[SD^r^85x - Bernhard S Gross. Vesterbrog. 1. 9S IS D V 7378 Dybbøl Bilen v. E. Albrechtsen &N P Peder­ sen lngerslevsg. 104 S D Cent. 8703 - Kaffeforr v. Th. Hansen Vigerslevv. 280 Valby D Vb. 2748 Dybbølsgades Material- & Farvehdl., Akts., Dybbølsg. 50 S D V 412 Dybdal Theodor fh. Politidirektør Etatsr. K. JL)M. Breder 493El D Palæ 3926 - Bodil Sekretær i Justits min. Sortedams- doss. 93BSEJ D 0 7894 - Pauline Stittamtmandinde Nyborgg. 24|0l D Ryv. 3815 Bybdal-Niel83n CM Repræsentant Trane- gaardsv. 29EsHell. Diiben B v. Baron Arkitekt Lykkesh. Allé 16ASS f V8121x Dyberg Vagn T Gross. AgenturForr. Aa- lykkev. )8 E! DGh.4720 - CA fh. RedaktørAalykkev.18 E DGb 4720 Dybholm A Frue Vestmannag. l a [SJ D Am. 5334x - Georg Kontorchef i Landmandsb. Cand. phil.Petersborgv. HA3 1 | 0 4756x Dybhøj F J Husejer Finsensv. 6A1E D Gh. 85y Dybing F Driftsinsp.Maltevangen3Gjentofte D Gjent. 7J6 Dybkilde Bjørn Bogholder Nordfeldv. 221 Brh. DybkjærKnud Kioskejer Amsterdamv. 31 m D Am. 6637 Dybkær Kirsten Frue Koncertsangerinde Bukkeballev. 66 Rungsted Kyst. D Ru. 566 - Ove Bukkeballev. 66 Rungsted Kyst D Ru. 566 Dyboe Arno Direktør Vesterbrog. 392IS |» C. 2030 Dybsø C C Overbetj DM. Evaldsbakken 14 . Hell. | Gjent. 1795 Oybvang Louis Kontorchef MikkelVibes G.3S E D Am. 4404y Dybvig A Forretningsf. Rygaards Allé 27> Hell. D Hell. 4082 - O J fh. Skibsfører N-Frihavnsg.843Hl DØ 3606v Dydensborg Arne Kommunelærer Elle- gaanisv. 61 Gjento te D Snb. 717 Oyekjær B Bankbogholder St. Annæ G. 302 E D Am. 71r6 - J A Rejseleder Cand. phil. Bøgehøj 15 Hell. D Hell. 1979 Oyerberg J P Bankbestyrer C F Richs V.19s IFI D (’h. 8753 Dyggve Ejnar Arkitekt MA. MVS. R. Østerled B ^ l | Ryv. 5U0 - Ingrid Moller Arkitekt Østerled 38 H D Ryv. 500 - E VP Ingeniør Sophus Bauditz V. 35 Charlott!. D Ordr. 5173 Dyhr Ane Marie Enke e. Gross. Ærcnprisv.28 Gjentofte D Gjent. 22:8 - Sv. Gross. Maskinforhdl. Øresundsv. 140 P f C-8901 Postkonto 4334 Bp. Plan- tagev. 47 Gjentofte D Gjent. 2547

Dyhr Ejnar fh. Købmand Randersg. 72° H D 0 2679y - Andrea Frøken Sproglærerinde Mariev.21 Hell. - Jenny Frøken Trikotagehdl. Aarhusg. 36s I SDØ 1868 Dyhrberg L Restauratør lngerslevsg. 200 O |! Eva 218 - C Røgeriejf r Krimsv. 9 |S l | Am. 658 & Am. 5094 Bp. Svir gm es Redaktør Overg. o.V. 183 E D Su. 295 Diinnwald G Fotograf Sehubertsv. l ‘ S D Sydhavn 95x Diinweber 0 B Frøken Skønhedspleje Niels Hemmingseris G.8 Kl IJPalæ 1407 Dyppet Th. Ritmester Duev. 33 E D Øh- ’ 3400 u Dyrberg Corintha Kommunelærerinde Jagtv. 1973H D Kyv. 12( 2x - Knud Murerm. Entreprenør Granhøjen 19 Hell. D Gjent. 452 Dyrborg H Sadelmagerm. D korater Lind- holmsv. 9S Brh. D Bella 1244 - Steen Ekspeditør Strandv. 2092Hell. D Hell. 4341 Dyrbye Arel Fuldm. Isafjord-g. 43P D Am. 448y - Erik Fuldm. Harsdorffsv. 21f f l | V 1620 u - Martin Gross. Katféhdl. R. Købmagerg. 3 E D Cent. 4742,4542 &8103 & Priv. By 3244 - Kaj Prokurist Borups Allé 1351 IH D Gh. 8137 - A Brohave Skotøjsreparatør Amagerbrog 23v>A P |i Su 721 Dyrby3-Hansen Karen Enke e.Gross. (II Dyr­ by. -Hiins< n) Peter Bangs V. 67‘E D Gh. 5885v - H Gro 'S, Frm. Peter Bangs V. 67 E D Gh. 5885 v Durckheim K U Revisor Amagerbrog. 1031P Dyre Hans ForvalterKongedybet 19s P - Alfred Overbetj. Limfjordsv. 2 E DØh- 5826x - E Revisor Kapt. Rosenørns Allé 1 IS DC. 15157 Bp. Aalholmsv 74s Valby D Damsø 2957 Dyrebeskyttelsesforeninger se Emnelisten paa gule Blade foran i 2. Bind u. Forenin­ ger C 3 Dyrehauge-Hasle Erik Bankassistent St. Thomas Allé 83S f V 5135x Dyrehavegaards Mejeri ved P Jensen Hede­ toft & Sønner Lyngby Hovedg. 40 Lyngby f Lyngby 118

Dy r ene s B e s k y t t e lse, Foreningen til, Kønt Kaadhusstr. 152E DBy 3915(10-4) Postkonto 3915 og for Dyrplagerianmel- delser desuden D Rødovre 433 Foreningens veterinære Poliklinik Nan- sensg. 49Bb E (14—15) Foreningens Dyrehospital Emdrupvej D Søb 2500 Dyrevig Elvira Frue Fuldm. Tyborøn Allé 91 Vanl. Dyreværneforeningen Svalen Amicisv.3 S ® V4612 & V 7050 Nattevagt Eva 1953 Se till. Rel-1 eg. 2 Bind. Dyrgaard Llh.OverteJegrafistRyesg.23(HlDN 4l44y Dyrhauge VHøffding Direktør Dronning- gaards Allé 15 Holte D Golte 508 - Nancy Enke e. Ingeniør Laurids Skaus G. 52i | N 2S44y - O Enke e. OverretssagF. 1. Strandv. 27 Hell. ®Hell. 28 ) - Kaja Høffding Frue Ahlmanns Allé 44 Hell. D Hell. l i72 y - E Høffding Overretssagf. Nygade 7 E D ★ Cent. 2845 Rp. S ilbakkev. 23 Biike- 1ave Gjentofte Ji Ordr. 2840 Dyrholm Kristiane Frøken Kaffehdl. Smalleg. 46A E D Øh. 230 Dyring K Afdelingsleder Sønderbakken 3 Gj molte D Gje it 2628 - J hinke e. Urmager Frijsenborg Allé 74s 10] D Kyv. 2097 - H Frue Sø byg. l s | J Ryv. 1090y - V Gross. Skjortefabr. Adlniralg. 283E D By 4150 - Th.M usikdir. FM. Classensg. 334H D 0 6656 - U A Prokurist Ravnsb. Tværg. 43E D N 2637y - Gotfred Repræsentant Amager Landev. 144 Kastrup D Kastrup 375 - J Restauratør Larsbjømsstr. 9EDC 13556 Diiring-Johansen Felektr. Instalh(Laulund& 1>iirm\:-Johansen) Molbechsv. 44Valby D Vb. 3950 Dyrkjær Jens Skomagerm. Aarhusg. 363KS Dyrlund CMiddelboe Direktør Henningsens Alle 10 Hell. D Hell. 3494 - NCH Gross. (Clara Wæver) Ny Ve- storg. 183(2 - F Overretssagf. Hovedvagt.sg.8 E D By 6437 Bp Ryvej 24 Holte # Holte 80 - Ludvig Pohtiinsp. i Statspol. Ingeborgv. 9 Charlottl. f Ordr. 4282 - Cathrine Eftf., Viktualiehdl. st.Kongensg. 83 m D Cent. 4625 Dyrstad Peder Olsen Skomagerm. Bangertsg. 3SE Dyrsting Flarrv Kunstmaler Grans;;ngerv.l82 E D Tg. 7271 u Dyrting HF Repræsentant Kurlandsg. 17s [S] D Su. 8 .8 Dyrup S & Co., Akts., Klintev. 20,22 Brh. D ★ Bella 1600, Postkonto 4864 - S Fabrik;int Ingeniør Hesselvang 2 Hell-D Hell. 2(86 Dyrved Sv. Aa Kontorchef Hyrdevangen 243 Brti. D B 11a2768 Dtisart P G Baron Havneg. 473E D ®y 200 Dyssegaard Aage Dyrlæge GI. Kongev. 1441 E D hemmeligt Nr. Dyssel L W Læge Fredensv. 8 Charlottl. D Ordr. 688 Dysted .J Cfh. Kommunelærer Cand. theol. .1agtv. 2.)73DUD Ryv.S05v - Alma Kunstmalerinde Jagtv. 2073 M Dystrup Johann*' Enkepastorinde Duev. 501 i |G h . 5 H 9 y Dyva & Jeppesens Bladforlag, Akts., Sølvg. 10 E D ★ G. 230 - Bortryk \ esterg. 17 E D Palæ 5166 & Palæ 5 176 - Ib Bogtrykker (Dyva Bogtryk) Snerlev. 39 Gjentofte § Søb. 140 > - & Jeppesens Bortrykker i, Akts., Sølvg.10 E $ *0.230.5240 & 15340 - Marie Enkefrue Bleg(lamsv.74'H]DN250ly Dyveke Apotek Øresundsv.55[g] |]Cent.l0686

Made with FlippingBook Online newsletter