Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register ior København Dithmer Elisabeth Konferonsraadinde St. Ma kus PI. 82 3 |l N 2022 - Erik Overingeniør Skovbogaards Allé 8 Va by D Vb. 214 DitlefsenThomas Martin Afdelingsleder Evanstonev. 8C3 Hell. -Hans Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. Halmt. 58 3 J) Eva 312 i - C Enkefru' Oehlenschlægersg 5 '3 J1V8419 - El iJa Kommunelærerinde Mariendalsv. 34 d 1 m - G H Kunstmaler Nygaardsv. 24 M ®Ryv. 195u - An ' e r H Repræsentant Evans*onev. 8C3 Hell jpRyv.4577x - O L Køireri & Paalægsforr. Vesterbrog. 87 3 | V 40' 6 Ditlevsen Chr. M Automobilhdl. Godthaabsv. 179" E JDGh. 7663 - Sv. Automobilhdl. Tankejer N-Fasanv. 168 E ft 4’tr. 2299 Bp. Fuglebakkev. 41 E ® Gh. 4405 - M Fabrikant (Engelhardt & Co.) Aagade 1024E JDN 947x - E Frue Kildeskovsv.491Gjentofte |}Gjent. - 01 ra V K Frøken (Marehønen) Strand- boulevarden 134løl JDO 67 - Leif Ingeniør Cand. polyt. Ulrikkenborg Allé 71Lyngby - Hedvig Frue Klkollektrice Laurav. 30s Valby i Vb. 4327 - Beate Kommunelærerinde OveRodesPl.l3 M !|0 7 6 6 9 - Dit 1ev Kommunelærer OveRodes P l.l3Hl D 0 7669 - J KonsulentFrdbg. Bredeg. 5S (E |l Gh. 1746x - S Lagerchef Jernbane Allé 93 Vanl. £} D;msø2ll9v - Dasrmar Enkefrue Lotterikollektrice Amalieg. 22A2E J^i Palæ618v - A Mag.scient. Lyngbyv. 4232Gjentofte DG jent. 989 - F Oberstinde Frdbg. Alle 4813 1 ) Eva 1067 - Fin Organist Tjørnev. 30 Lyngby D Lyngby 1151 - Aage Prokurist Thorvaldsensv. 1933 ® Eva 2913 - L C Translatør Brogasrdsv. 36 Gjentofte Ditmar Axel t abrikant (Lardi) Bernstorffsv. 184s Charlottl. Dittmann Alfred Gross. Kompagnistr. 21 E J| Cent. 13242 Bp.Amagerbrog,185[S||| Am. 5692 - ’s fh. Halfdan Eftf. ved Claes T Grammens Gross. Antonig. 7 E J) By 4060 - S A Redaktør Engbakken 64 Holte JD Fre- deriksdal 312 - R V fh. Telegrafbestyrer R. Bykildev. 61 Valby f Vb 4849 y Dittmer [Se endv. Dithmer] - Hugo Lagerforv. PrinsesseMariesAIlé7s3 V 142'sy ai Prokurist Duev. 464E J) Fa. 783 Ditto System st. Kongensg. 72 E ^ C. 8790& 8791 Ditz&Ols' nCyklehdl.Stormg. 2 0 E ||C . 3249 - P H Cyklehdl. Løjtn. (Kbhvns Cykle- Magasin) Heklas Allé 6 É D Am. 978v - Kay Fabrikant (Kay Ditz &Co.) Heklas Allé 6S (S) |1 Am. 978v - Kay & Co. Sportsmagasin V-Boulevard 31 3 Jji By 8603 Ditzel Augusta Enke e.Bevisor Lindegaardsv. 391Charlottl. ^ Ordr. 868x - Otto FGross. Upsaiag. 104|øl f(0145x Diva v.ME-tescbik Trikotage-AManufaktur- forr. Nørrebrog. 39 E |l N 304 v Diwa Manufacturing Company Akts. Ons- gaardsv. 1 Hell. ® -k Hell. 6226 Pootkonto 2i836 Divan-Fabrikken St. Hans G 12 og 14 v.Oluf Jørgensen Sf. Hans G. 12 E !)★ C 14985 Divan-Stel-& Madrasfabr. Nora. »• Kjer St. Ha- s G. 21 & 23 E J) ★ C. 14965&N4620 Divanfabrikken Saxo v. P Ellekær Bagerstr. 8 3 H V 9472x - Vebro v. P Søndergaard Hedebyg. 19 3 $ Eva 4521

Dige—Diva

III —1010

Dige-Petersen KajFuldm; i Min. f. Landbrug ovr Fiskeri Can-. jur. Kustenborgv. 14 Lyngby # Lyngby 1820 - Lisbe’h Frue KommnnelærerindeRusten- borgv. 14 Lyngby D Lyngby 1820 - Oluf Læge Hovmestcrv. 1E (13-14. Onsd. 18-19) Bp. Bisp« bjerg .Parkallé 21 El JjTg. 610 Diqmann Fri Knrtoffelhdl. Rebekkav. I 2 Hell. a Hell. 3027 - P M V Kaptajnløj tn. i Fodf. Æblestien 24 fs] Dihver Kaj Snedkerm. Bredg. 32 E U Palæ 732x Dikkers G- & Co. Armatur'orr, Julius Thom­ sens G. 12 13 ®Cent. 12301Postkonto 2(1604 I 'g AAHerup Bopæl Jernbane Allé 99 Vank J|. Damsø 1246 Dilleben Augusta Enkefrue Båkkegaards \ llé 313 3 Eva 524 Dilling Il Frøken Damelingeriforr. Viktoriag. ls 3 | Eva 4668 - Agne* Enke e. Købmand Skjulhøj Allé 4 Vanl. J| Damsø 410 - Gunnar Repræsentant Skjulhøj Allé 4 Vanl. D Damsø 410 Dilworth Marv Enke e. Gross. l.Strandv. 18G4 Hell. jP Hell 727 Dimascio Luige Sproglærer Schacksg. I l 3 E H By 6580 Dindler Kaj Diri ktør Skovshovrdv. 7 Char- lottl. JD0 ”dr. 2582 - Beda Frøken Sygeplejerske Hauser PI. 321 m Dines E Bogbinderm. Gothersg. 151 K j®By I951u Bp N-Søgade (3 A4E f) By 312u Dinesen R Nielsen Arkitekt Gstbaneg. 23° SU - C P Bankrevisor Ungarnsg. 251 El ® Am.6145 - Elise Enkefrue Godthaabsv. 1292® fl Gh. 6969 - Ingeborg Enkefrue RungstedlundRungsted Kyst D Ru. 71 - Ma ie Enkee. Skorstensfejerm.Prøvest' ns Allé 16 fs] - Marie Forfatterinde Sanskev. 7 Rungsted Kyst J) Hørsh. 179 - Betzy Frue Ole Olsens Allé 28 Hell. J) Hell. 2241 - E Neergaard Gross. (Neergaard Dinesen) Kærh'dmen l 2Vank fi Damsø 2929 - Neergaard Gross. Kærholmen l 2Vank D Damsø 2929 - C E Kaptajnløjtn.Eggersv.30Hell.J)Gjent. 2216 - B S Kontorchef i Min. f. Landbrug og Fi- skeriRJ geborgv,17Charlo tl ®Ordr.l622 - H M A Kontrolør Italiensv. 122 (s] - D Man"fakt,urhdl. (Edv. Fulbius Eftf.) Gh Stran 1444 E - E J Maskinmester u. Magist. Otto Mønsteds G. Poli'igaarden 3 - Valborg Enkefrue Musiklærerinde Frede- rikssundssv 125 Herlev j$ Yrsa 120 - Genre Møhelhdh Vesterbrog. 16433 - P H Møbelhdk Dannebrogsg. 8 [ 0 | V 1l('7y Bp. Vesterbrog. 1643 3 - J M TI Overpostbud Arkonag. 32 3 $ V 1390y - A K Præst v. Kastrup Kirke Bredagerv.7 Kastrup - D CRepræsentant Tagestorp 5SGjentofte | Gjent. c 80 - J J Skræderm. Smaalandsg. 2SEl - J P Tapetserer & Dekoratør Gasværksv.8 3 f V 7032 Bp. P G Ramms Allé 5S3 -O K Tegner v. KT AS.CamillaNielsensV. 344OD|! Damso 3696 - Jørgen R Vik* ualiehdl. Solitudev. 6 El Bp. Nørrebrog. 573El Dinqer Hans Direktør Mathildev. 61E ®Gh. 5551v Dinjoh Kjolemagasin v.Petrine N:elsen& Jo­ hanne Petersen Søborg Hovedg.82 Søborg f Søb.1116 Dinssn M H Kunsthdl. Vesterbrog. 96 3 U Eva 4873 Bp. H. debyg. 3‘ 3 Diona, Akts., Raadhuspl. 16 3 ffl C. 7696 Postkonto 31430

DipoBruno Disponent C F RichsV. 101C1 El f Gh. 6580 Dirach E E Frue Ryesg 1311|0l ft 0 45P2x - KOirach Gross. Frihavnen Løfasv. M |u Vnt 15941 Postkonto 0127 Bp. Buddin- gev. 290 Lyngby Jl Lyngby 1758 - O 1 ;ross. (Rob Bentzen &Co.) Middel- fartg. los M $ 0 5384v - AE Ingeniør Cand.polyt. Ryesg. 3 El § N 4839 Bp. Østerbro^. 56A5 M Dirchsen |Se -nuv. Dirksen] - Agnes Enkefrue Australiensv 242[UflRyv. 2352v - I)B Gaardejer Sogneraadsformand Amts- raadsmedl. Hovedg. st. Magleby J) Dragør 463 - H Gaardejer Englandsv.230 El ®Am.2420 - I) H Huse i r Amager Landev.267 Kastrup JDKastrup 289 - Dirch Malerin. (Dirchsen & Hansen) Per- siensv. 13 (si |) Am. 4248 - & Hansen Malerin. Persiensv. 13 El | Am. 4248 - A Snedkerm. (P Dirksen & Sønner) Tor­ ben OxesAUé22(S] |)Am 7253x Dirck PDirektør Lyng yv. 337 Gjentofte |l Gjern. 85 Oirckinck-Holmfeld C Baron Kapt. R. DM. Rosendalsg. I l1Hl J| 0 2711v - F A Baron Tngeniør Cand. polyt. Toldkon­ trolør Hulgersv. I l1Charlottl JDOrdr.2815 - Harald Baron Assist. Jagtv. 2043 |øl ® 0 4564x - Hild nr Enkebaronesse Sylows Allé 9S[Kl £1 Gh. 5355 Direkte Slotsvin-Tmport, Akts., Vesterbrog. 12 3 D Eva 2509 Postkonto 2893 Direktoratst for Ulykkesforsikringen Kong. Nyt 3,5 Kl (12-4) f ★ Cent. 9258 & 9263 se A d V Real-R gister - for Sygekasseva senet An alieg. 251E se A d. V Real-Regi-ter u. Sygekassevæs' n Dirksen Emma Enkefrue Persiensv. 11 [s] JD Am. '213 - M Fabrikant (Dirksen &Gjessing) Ve­ sti rbrog. 11443 - Emma Frue Kastrupv. 199 El I Am. 9413 - E E Maskinm ster v. Hærens tekn.Korps Kaprifoliev. 1' El - & Gji-ssing Metalvarefabr. Herluf Trolles G. 23 E | Palæ (5660 - M Snedkerm |P Dirksen & Sønner) Kor- fuv. 8> E] jp Am. 5194 - P&Sønmr Snedkerm. Samosv. 1 El H Am. 1588 Oisamas, Akts.,st.Kongensg 55E$lCent.5569 Diskonto-Selskabet af 1935, Akts., Vingaard- str. 1 E J) *0.13667 Postkonto 40(>4 Diskontoselskabet for Handel og Industri Akts. St. Anine PI. 9 E JDPalæ 2181 Post­ konto 3832 Dissing Henrv Fuldm. Cand. jur. Øresundsg. 344 m - P A fh. Realskolebestyrer R. Finsensv. 711 Dø D Gh. 8939y Disler S Fabrikant (Dister & Co.) Hesseløg. 332m - Louise Fuldm. N-Voldg. 463E JDByl030x - Johanne Frue Haandarbojdslærerinde Tagensvi 1121E ® Tg. 1872 - &Co. Radiofabr. Borgerg. 67 B E D Pa læ 3774 Distinguette v. Fru D Dethlefsen Kjolesalon Chr. il. 9. G. 6 E | Palæ 6063 Dithmar Dagmat Enkefrue Willemoesg. 193E1 |0 3 1 1 y Dithmer [Se endv. Dittmer] - Hernth Arkitekt Fuglebakkev. 1054E ffi Tg. 1485 - S Arkitekt Dr. Abildgaards Allé 1223 J) N 579x - Karen Frue Assist. i Statens Jordlovsudv. Forchhammersv. 613 JDN 6313 - G Dir^ ktør i Burmeister & Wain ATV Vesterbrog. 1944 3 JDV 8939 - Emma Enke e. Fabrikant H C Ørsteds V. 41B2 3 f N2120 - Ebba Generalkonsulinde Skovbogaards Allé 8 Valby f Vb. 214

Made with FlippingBook Online newsletter