Kraks Vejviser 1938 personregister

l'erson-Kegister for København

III —876

Amag—Amde

Amager’s Bødkerforr. v. II Olsen Ilolm- hia.isfr. nr, isl jj Am. 4329 - Bøjlefa,br. ved Ca»l Hansen &Sønner Lindgreens Allé [Sj |) Am. 0920 - Central Flytteforr. vi Jens Larsen Torben Oxes Allé 3 [s] D Am. 2955 - Centralkomp. f. Yinducspol. v. M Merkel- sen Telemarksg. 8 [S] J1 Am. 5566 - Central Mejeri, Akts., Amagerbrog. 61 (s) ®Am. 5741 - Centraltrykkeri ved Otto Eilertsen Ama­ gerbrog. 139 U f Am. 3848 &Am. 5848 - centrale Husgerningskontor v.FruHelfred Ly Kongedybet 8 I S | Am. 290 - Cykleimport v. CG Jensen Amagerbrog. 265 is] Jj Am. 9320y - Cyklelager v. Egon B1 ankenstein er Øre- sundsv. 8 [S] |1 Su. 31 y - Desinfektionsanstalt v. Gunnar Jensen Athensv. 22 [s] J) Am. 2531 - ’s Destruktionsanstalt ved M Christensen Yestermarksv. 58 [Si | | Am. 1740 - Dørpladcfabr. v. H Lindberg Stokroscv. 5 HDJ) Am. 985 - Ejendomskont. v. Ole H C Olsen Eng- landsv. 9 [s] |J Am. 300 & Am. 780 - Export Co. ved Aage Suhr &Co. Oliefa- briksv. Kastrup fl Kastrup 308 - Farve- &Tapethdl. ved H C Jensen Ama­ gerbrog. 139 [s] D Am. 6101 - Fest-Bureau ved Hjalm. Petersen King- stonv. 7 m | Am. 9497 - Flaskehdl. ved Valdemar Rasmussen Holmbladsg. 63 [s] J) Am. 8355 - Flytteforr. v. Jul. Larsen Biens Allé 6[s] J) Am. 6647& Am. 6690 - Fløde Is Fabrik v. Fru G Nielsen Ama­ gerbrog. [s] Jl Am. 9195 - Forniklingsanst. Lynetten v. Ove Jensen Holmbladsg. 47 [s] |) Am. 3396 x - Foto vedChr.ENielsen Amager Boulevard 134 HU$ Am. 2460 - ’s gamle Vinduespoleringskomp. v. H P Jensen Lerfosg. 1 É] § Am. 2039 - Gelændersnedkeri ved Michael Olsen Kir- kegaardsv. 5 [8] J) Am. 8101 - Glassliberi v. Louis Nielsen Sverrigsg. 5 m 1 Su. 15 - Gravør Anstalt ved Kurt Hansen Ulrik Birchs Allé 7 U $ Am. 3464 & Am. 3964 Postkonto 3289 - Haveparasolfabr. v.CE Skovengaard Hen­ rik Rungs G. 11 !Hl J) N 274x - Herremagasin v. Em. Larsen Amagerbro- g. 109 |B] | Am. 5936 v - ’s Hulsøtnsforr. v. V Berg Nielsen Isa- fjordsg. 12 HUJ Am. 3024 - Hushjælp v. Fru ClaraSchouHusgernings- kont. Gimies Allé 1 B [s] $ Am. 6063 - Jernstøberi, Chr. Mortensen Holmbladsg. 47 [s] J} Cent. 9911 &Am. 9911 Postkouto 21708 - Kaffemølle v. F Johansen Amagerbrog. 42 m $ Am. 8884 - Karosseriværksted v.EAPedersen Brydes Allé 9 [s] f Am. 6607 - Kartoffel]ager v. Vald. Andersen Norman­ dig. 8 H | Am. 7422 - kemiske Gasdesinfektion ved C Hansen Glommensg. 19 [S] J) Am. 3754 - Kjole-Khedehus v. Sv. O Christensen 11a- nufakturhdl. Amagerbrog. 8 (s) |) Su. 704 - Klædepresseri v. Elna Nielsen Liflandsg. 2 I | Am. 497 - Klædeskofabrik v. E Møller Blaaregn Allé 6 Kastrup J Kastrup 306 - ’s Kolonialimport v. Henry Nebel Amager­ brog. 219 [U |> Am. 4491 - ’sKolonial-Lager v.OrlaKnudsen Amager­ brog. 46 (S] $ Am. 17 - Kunstklinkeri & Sliberi ved A Lund Sver­ rigsg. 3 A (S) J) Am. 4687 - Kunststopperi v. Ida Nielsen Amagerfæl- ledv. 17 [g] fl Am. 786v - Kurvevare- &Kurvemøbel Industri v. M Faferek Højdev. 4 [S] |) Am. 8779 - Kødbørs v. Tage Broe Amagerbrog. 58(8]® Am. 7900 - KøkkenudstyrsMagasin v. E Halgreen Amagerbrog. 38 [sj f Su. 490

Amager’s Linoleumsforr. ved L Boje A m a g e r b r o g . 9 6 [S] jj) A m . 7 6 0 2 - Luksus Bil v. E H Maynard Thingvalla Allé 1 (Ml jj) ★ Am. 4393 - Læderhandel ved C B Jakobsen Brysselg. 2 [S] J) Am. 2922 - Markisefabr. v. N P Christensen Brigadev. 12 [sj J) Am. 2665 - Metalstøbcri ved Brødr. Vognsen Syrefa- briksv. 56 Kastrup J) Kastrup 1(53 & Ka­ strup 964 - Mineralvandsfabrik ved N E Nielsen Ama­ ger Landev.174Kastrup U-A-Kastrup 701 - Modebazar v. Aage Jensen Amagerbrog. 37 [S] D Am. 2954 - Modellabrik vc d A Lind Holmbladsg. 122 (S] $) Am. 5745 - Møbellager v. S R Mulvad Amagerbrog. 79 m | Am. 9394 - ’s Møbelmagasin v. Frøken E Rønholm Amagerbrog. 53 [S) | Am. 765 - Møbelpolstring v. GFanth Carlsg. 8 i | Am. 5226 - Nattevagt (T). F. V. S.) Kastrup - ny Flytteforr. v. A Carlsen Amager Strandv. 342 Kastrup D Kastrup 727 - Nøglefræseri & Kunstsliberi y. Chr. Jør­ gensen Søren NorbysAllé 2 [s] Jj) Am. 6847 - Opvarmningskompagni ved Th. C Møl­ ler Norgesg. 25 (SI $i Su. 435 - Pakhus v. K Lothardt DahlUrtekramforr. Bremensg. 43 [8) |) Am. 9009 - Pakkassefabrik Vermlandsg. 9 [s] |) Cent. 6054 & Am. 3068 - Piano- & Flytteforr. v. Chr. E Pe­ dersen Sundholmsv. 19 [S] J) Am. 5100 - Piano- & Pengeskabs Transport v. Jens Larsen Torben Oxes Allé 3 ID j§ Am.2955 - ’s Plissé- &Hulsøm Anstalt v. Fanny.Tohn- sen Amagerbrog. 37° [s) § Am. 713 v - Plissé forr. v. Marie Krarup Østergaard Frankrigsg. 2 ® J) Am. 5211x - Polyfoto v. A A Henningsen Amager­ brog. 89 (U UAm. 8030 - Produktform ved S Becker Thorshavnsg. 3 [s] J) Am. 9800 - Pudsekomp. v. Møller Jensen Vindues­ polering Drogdensg. 1 [B] J) Am. 5474 - Sanitet, Gas- & Vandmesterforr. ved Ilj. Zornig Dronningensg. 46 H Jl Am. 5987v - Selvbygger v. Hans Chr. Jørgensen Træ- varefoir. Vermlandsg. 10 O J Su. 324 - Service Central, Akts. Automobilrepara­ tion Hollænderdybet 7 [s] J) Cent. 520 - Skotøjs-Messe ved S P Hansen Amager­ brog. 46 Ml $) Am. 983x - SkrivemaskineForretning ved F E Møller Byagerv. 3 [S] J) Am. 4646 - Smørrebrødsanretning v. Harry Mølleskov Prinsesseg. 21 IH J) Am. 5696 - Specialforr. v. Knud Jensen Tyrolsg. 1 [S] H Am. 6657 - Sprogkursus v. Mogens B Mønsted Ama­ gerbrog. 4 [8] J) Am. 9399 - Sækkekompagni ved K O Christensen Vestcrbrog. 179 13 J) Eva 957 - Tandteknik v. Ferdinand Olsen Amager­ brog. 36 m D Am. 2018 x - Torpedo, Akts., Cyklehdl. Amagerbrog. 148 |8] J| Am. 9429y - Varmtvandsbadeanst. Lembergg. 9 [S] | Am. 1375 - Vinduespoleringskomp. v. S A Dalholt Brigadegaarden 4 [S] J) Am. 7807 - Vinhdl., F Nielsen Amagerbrog. 64,66 [S] |) Am. 96 - Vulkaniserings-Anstalt v. J Hartvigsen Geislersg. 12 IH |) Am. 5137 - Vævestue v. Fru Julie Ove Sundbyvester P1.21 m D Am. 7936 - ’s ældste Forniklingsanst. v. A Hansen Tingv. 91 [s] J) Am. 7359 Amagerbanen Kontor Amagerbrog. (H $ Am- 543 osr Stationen D Cent. 7142 Amagerbanken, Akts., Amagerbrog. 25 g] 5> t A t C. 2090 Postkonto 979 Amagerblomsteny. Ejler Nielsen Blomster- hdl. Sundholmsv. 83 [s] |) Su. 652

Amagerbo Kolonialhdl. v. TIugo Ziegler Østcrda-lsg. 7 [si $ Am. 3059 Amagerbro - Amager bro, Ak t s ., Amaling. 1 [ k J Bestyrelsens Formand ® ★ Cent. 3419 - Apotek Annigær!)rog. 32 [s] §\ Am. 1257 & Am. 8383 - ’s Bageri&Konditori v. CE PetersenAma­ gerbrog. 31 [S] jjlAm. 4477 - Blikkenslagerforr. ved Axel Schandorff Svinget 1 [s] Jf Am. 3988 - ’s FarsforretningvedAgatheHansen Ama­ gerbrog. 14 [S] D Am. 44 - ’s Gas & Vandmesterforr. ved Martin Nylander’s Eftf. ved Kaj Hansen Holm­ bladsg. 25 p |] Am. 3264 - ’s Ladestation v. C Elgstrøm Uplaedsg. 2 IH | Am. 7505 Amagerbrogades Kul & Brændeforr. v.GAn- dersen Amagerbrog. 146 [s] J) Am. 2785 - Radio ved Kristian Simonsen Amagerbrog. 134 [S] f Am. 7882 Amager-Christianshavns Flytteforr. v. Ejner Olsen Islands Brygge 33 |s| J) Am. 3023 Amagerkiosken v.Helge BayNielsenAmager- brog. 194 18] jj) Cent. 12194 Amagerlands Kolonial lager v. F V Lorentzen »S: D Christensen Amager,Landev. 87 Ka­ strup |) Kastrup 154 Amagermuseet Ilovedg. st. Magleby § Dragør 250 se Afd. V Real-Register Amagertorvs Mælkeri & Tesalon v. Frøken I Alstrup Amagert. 4 i | ) By 4021 Amak, Akts., Amagerbrog. 25 [8] J -4r Cent. 2090 Amann Alex Fabrikant (Nordisk kern. Labo­ ratorium) Bjelkes Allé 432[N] |) Tg. 3104 Amatryk ved Arthur Christensen Hallandsg. 9 i | Am. 4372 Ambassadeur Etablissement, Akts., Raad- huspl. 57 3 D ★ C. 4050 & 7662 Ambeck Ferd. A Forretningsf. Priorv. 8S m $ Gh. 5654 Amber Johannes Landbrugskand. Ved Lin­ devangen i4s m Amberg I C fh. Kommunelærerinde Fakseg. 194IH | 0 1752x Ambisi v. Carl Raff Parfumeri Jægersborg Allé 37 Oharlottl. f) Ordr. 5587x Ambjørn Valdemar Ingeniør Cand. polyt. Tømmergravsg. 3 | C. 8947 - K Instrumentmager Jagtv. 1313|N] $ Tg. 2496v Ambjørnsen P Restauratør Kapelv. 15 [N] | N 6268 Amble Hansen Marie Frøken Kontorfuldm. i Undervisnm. Sortedamsdoss. 63A5H |] N 222 y Ambo H Fuldm. i Bikuben Herlufsholmv. 23 Bs Vanl. | Damsø 1980 - Jens ps. Politbeij. Herlufsholmv. 25 Vanl. £) Damsø 508 Ambolt Kontorartikler, Akts., V-Boulevard 38 3 | Palæ 223 Postkonto 32540 Ambra ved A Harry Christensen Johnstrnps Allé 8 3 ®N 5280 ’ Ambrebel, Akts., Parfumefabr. Fredericiag. 13 m |t Palæ 69 Postkonto 31591 Ambro vedWerner Ibsen Magnoliav. 47 Val­ by $ Vb. 2278 Ambrosen Otto R Gross. Svanemøllev. 13 M f Ryv. 2305 Ambt Jo. Enke e. Arkitekt St. Knuds V. 24s E Jf Eva 1947 Amby Kr. Sognepræst MF. Postadr. Rigsda­ gen [ k J AmbyeA Arkitekt Sortedamsdoss. 59A1H ® N 4845v - Poul Arkitekt Lakseg. 4 H ® C. 4919 & 11990 Bp. Teglvænget 6 Charlottl. ® Ordr. 3573 - E Frøken Guld- & Sølvsmed GI. Kon- gev. 96 3 | V 8840 Bp. S-Fasanv. 80G2 Valby | Vb. 3091 ‘ Amden Swen Gross. Fuglebakkev. 85 (E Gh. 7832 oul Koloniallager Forhaabningsh. Allé 22« 3 S V 8698

Made with FlippingBook Online newsletter