Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register lor København

III — 987

Chri—Clau

Christtreu P J Bogtrykker (Frantz Christ treu’s Bogtrykkeri) Nakskovv. 84s Valby £ Vb. 4318 - Ellen Frue Henrik IbsensV. 53 E £ V1416y - A E M Frøken Hillerodg.244HI D Tg.4128 - K M & MFrøkner SkipperClements A llé 4 (S] I Am. 901 - F J Redaktør Ahrenkildes A llé 7 (S) |Am . 8041 Chrom Agnes Enke e. Stadslæge Mynstersv- 7 A 3 É £ V l'. 5 lv - Sv. A Læge Reservelæge Dr. med. Frdbg. A llé 262E £Eva 1305 - K D Sekretær i Valutakont. Kirkevænget OB4Valby f Vb. 4561 Chrom-Nikkel, Galvanisk Etablissement, Akts., Vesterbrog. 23 F E ® V 8l54 Chrom-Saalen v. A E Hansson Skotøjsrepara­ tion Vesterbrog. 91 E £ Cent. 10317 Chronos Handels-Akts.,Købmagerg. 62,04 Kl £ Cent 12108 Ciba ved E Reef & G Egloff Gross. Vesterport E | Cent. 11872 Cigar- & Cigarillosfabr. Regina ved Kr. Olsen Dybbølsg. 35 E D Eva 3800 - & Tobaksfabrikken Danmark Akts., Niels Hemmingsens G. 20 E £ Cent. 5621 - og Vinforr. Frem ved Hermann st. K o n­ gensg. 26 E £ Cent. 8090 Cigarautomaterne, Akts., Fredh. Havnev. 14 E fiC e n t. 3008 Cigaretfabrikken D. E. C., A Mischou & Co. Peder Skrams G . 8 E | Cent. 7035 Post­ konto 245 - Warwichs ved A Dannin V-Voldg. 80 E | C .3180 Cigarfabrikken Genk v. G. Kolrcngen Slotsg. 25 [N] £ N. 8814 - Havanna House, Kbhvn., C W Holmen Gcnuav. 8 [S]£ Am. 3071 - Kjøbenhavn ved PJensen Sindshvilev.2EI Gh. 1548y erkur ved Marius Jacobsen Havdrupv. 95 Brh. £ Bella 765 - Mexico v. R Bak Tstedg. 12 E £ V 2725 Cigarforretningen Florido ved E rik Laurid­ sen Pilestr. 45 B £ B y 1447 - Reverte, S A Pedersen Vesterbrog. 2 D E £ C. 11092 - Trafik ved S A Bonnesen Købmagerg. 67. 69 E £ Cent. 11812 Cilander L Frue JournalistGymnastikdirck- tor Falkoner A llé 33sEl £ Gh. 8095 Cilio-Jensen A Kunstmaler Raadhusv. 184 Charlottl. £ Ordr. 2021 Cimbria, Akts., Cementfabr.V-Farimagsg.31 E £ ★ C. 5096 Stats £ 695 & 696 Telo- gramadr. „Cimbria4- Cinderscentralen v .V Hansen Engv. 49 [ED£ Cent. 6903 Cingalla The, C J Carøe’s Import Strandg.36 K £ Cent. 3128,3399

City-Bazaren v. Poul Sørensen Sæbehdl. Go- thersg. 9,11 B £ By 5860 - Bilen v. Ludvig Andersen Ny Adelg. 5 B £ ★ Cent. 2360 - Central Comp. v. O Petersen Vinduespole­ ring Dronn. T værg. 57 B £ Palæ 381u - elektriske Fodtøjs- & Reparationsfabrik ved II Sørensen Grønneg. 1 B £ B y 991 x - Forlaget Stormg. 8 B £ ★ Cent. 9005 - Herre magasin ved M FriedmannSkiædderi st. Regneg. 5 B £ By 4433 - Kaifeimporten v. C P I I Havstein Frdbg. Allé 55 E £ C .2479 & 9979 - Konfektureforr. v. GretheNielsen GI. Mønt 2 B £ By 8012 - v. Frk. E SørensenMaskinafskrivnings- bureau Klosterstr. 20 B £ By 604v - Pelshus Vimmelskaftet 42 B. B £ C. 3660 .Postkonto 32054 - Radio ved Troels Fode Kompagnistr. 3 0B £ * C. 15040 Postkonto 20447 - v. O Lowentoft Smørrehrodsforr. Pilestr. _29, 31 B £ Palæ 1045 Civiletaternes Sommerhuse, Akts.,Thorvald- sensv. 29 E £ V 8949 CIaces J Tegner Frederiksborgg. 325B Claessen O Hdlsgartner Strandv. 55 Spring- forbi £ Skodsborg 139 - A fh. Kontorchef (Jranienborg A llé 20 Søborg Claesson Dina Enke e.Direktør Grælcen- landsv. 14« Isl - H Kontorchef i Ih-ivatb. Strandv. 6(51 Klpbg. £ Bell. 355 - Mogens Stabso fficiant Ryvangs A llé Ingeniørkas. (D - Holger Tandlæge Rebekkav. 361H ell. £ Hell. 5090 Claire Connie Pustervig 54 E £ By 7l8v Clan Ragnhild Kammerherreinde Østerbrog. 1024 H £ 0 2677 - Ejler Landsretssagf. Nygade 4 E £ C.4401 &8H53 Bp. Nøjsomliedsv. 154 IH £ 0 6259 Clante Angelo Ingeniør Byparken 70s [øl - Johs. Prokurist Norasv. 29 Charlottl. £ Ordr. 1698 „Clara Raphaels Hus“ Østerbrog. 85 El £ Cent. 14018 se A fd. V Real-Register u. Bygge- og Boligforeninger, Kvindernes Boligselskab ClarenceAFroken Rosenv. A llé 142E) £ 0 3405y Clark G Manufakturhdl.(RyesgadesManufak- tur- & Trikotageforr.) Ø-Søgade 52 El £ 0 2662 Clarlund S C Bogtrykker Blaagaardsgade 4 B Hl £ N 5639 Bp. von Ostensg. 7 Dragør £ Dragor 39 Clasen Anna Frue Frijsenborg A llé 70* El £ Ryv. 2477v - H enri Gross. Chr. d. 9. G. 23 E £ Palæ 6350x - Harriet Frøken KommunelærerindeSkods- borgv. 6 Nærum £ Næruml20 - Harald Tømrerm. Ravnekærsv. 12 Søborg £ Søb. 1110 Classen-Smidth H Direktør Assurandør Pal udan Mullers V. I 2 E £ Eva 1314 Classenske Fideikommis, Kontor Amalieg. 40 E £ Cent. 9174 (10-2) se Afd. V Real-Re­ gister Claudi A Lærer Cand. phil. Nørrebrog.l024HI - P JensenMaskinmester v.Orlogsv. ICron- prinsesseg. 443 B - A fh. Musikdirektør Tullinsg. O3 E £ V 1528 y Claudi-Hansen H O Ingeniør Cand. polyt. Enghavev. 613 E £ Eva 1110 - Knud Ingeniør Cand. polyt. Blidahpark 362 Charlottl. £ H ell. 5836 - C Kontorchef i Privatb. Pile A llé 152 El £ Eva 561v - Rigmor Skoleinsp. Jagtv. 34s El £ N 2310 - Gudrun Frøken Translatrice Pile A llé 152 El £ Eva 561v - A fh. Viceinsp. Jagtv. 34s IS] Claudi-Magnussen René Ingeniør Cand. polyt. Ingersv. 14 Charlottl. £ Ordr. 3700

Christophersen Valdemar Kapt. i Fodf. Direktør R. Julius Thomsens PI. 23IS | N 5224 - A Frøken Konfekturehdl. Strandv.301 Charlottl. D Ordr. 2604 - E Kontormobelfabr. N ikolaj PI. 25 Kl £ C. 722H Bp. Sonnerupv. 9 Brb. £ Bella 1242 - Henry Korrespondent Aaboulevard 145Hl $ N 6815 - W Købmand Enighedsv. 27 Charlottl. £ Ordr. 1852 - Viggo Læge R .DM . Aaboulevard 41 Hl £ C. 9203 (Mand., Onsd., Torsd. & Lørd., 12-13) - E Manufakturhdl. Amagerbrog. 133 [s] £ Am. 791 - Gr Maskininspektor Amagerbrog. 15‘-[s] £ Am. 3260 - J E K Mineralvandsfa.br. (Mineralvands- fabr. Als) Wilkensv. 144 El - Einar Murerm. Adelg. 101 Kl £ Cent. 4515 Bp. Mellemvangen 10 Brh. f) Bella 227 - Wm. Møbelarkitekt Stockholmsg. 43 [0] £ 0 1507 - A Ostehdl. Annasv. 2* H ell. D Hell. 2354v - Chr. fh. Overassist. Holhenderv. 283 IV) - V Overassist. Ved Amagerport 93[s] £Am. 1604y - H fh. Pantelaaner Skaaneg. 11’ [s] ffi Am. 6574 - C Papirhdl. Rebekkav. 49 H ell. £ Hell. 3983x Bp. Rebekkav. 458 Hell. - C F Politibetj. Mørkhøjv. 197 Herlev D Bella 1305 - J M Frøken Prokurist Banev. 11Charlottl. - Aage Repræsentant Hostrupsv. 53 E £ N 956 x - G Repræsentant Glahns A llé 33 El £ Gh. 8548 - J A Repræsentant Bakkov. 15 E £ G h 3608;y - Knud Repræsentant Dybbolsg. 532 E D Eva 4839 - Olaf C Restauratør St. Jørgens A llé 103 E £ V 9282v - L C Rodekontrolør Højdevangs A llé 5 A s IH £ Am. 4243 x - N A kst. Skattedirektør St. Peders V. 6 Hell. | Hell. 0378 - J Jelstrup SkibsmæglerFirmaHecksher & S ø n sE ftf. Aurehøjv.l2H e ll.£H e ll. 205 - J fh. Smørhdl. Esthersv. 451Hell. £ H ell. 5943v - C A Snedkerm. Saxog. 43 E £ V 5878x - C A & E lis Snedkerm. Saxog. 21 E £ V 5104x - T Socialinsp. H V NyholmsV. 13 EB - A Speditør Egilsg. 453 HU £ Am. 6528 y - Robert Speditør (By-Ekspressen) Kron- prinsesseg. 62* IH - Niels Stationsmester Nørrebrog. 215A3 El ' D Tg. 659Ov - Knud-Mogens Tandlæge N-Frihavnsg. 303 H f 0 2(.'90u - W illiam Tapetserer & Dekoratør Frm. Stockholmsg. 43 El £ 01567 - B E Tømrerm. Dyssevænget 6 Brh. - Chr. H Tømrerm. Bygholmv. 32 Vanl. D Damsø 362 - K Frøken Violinistinde Ny Kongensg. 5* Kl £ By 2083 v - N C fh. Værkfører Banev. l l Charlottl. ® Ordr. 4733 Christophertsen L Sadelm. Saltværksv. 64 Kastrup J) Kastrup 238 Christov C Frue Julius Valentiners V . 361El £ Gh. 1863x ChristrupEE Cand. theol. Holsteinsg.29 0 3E1 - Gøsta Fuldm. i D.F.D.S. Ved Linden l l 4 m H Am. 4730 - G Landsretssagf. Direktionssokr. Nygade 4 E | C . 7524 Postkonto 21845 Bp. Ve- sterbrog. 903 E £ Eva 2280 Christtreu Aage Bogtrykker (Franz Christ- treu’s Bogtrykkeri) Nyropsg. 154 E £Palæ 4589v - ’s FrantzBogtrykkeri Teglgaardstr. 4 E J| Cent. 4421 & Palæ 4021

Made with FlippingBook Online newsletter