Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V - 1273

Nakskov

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn eg Adresse Allerup Robert, Theodor Øberg’s Boghandel f 146. Grundlagt 1870 ........................... Almindelige Sygekasse, Den, § 452 . . . . Amtsbiller Alfred JJ 320 & 902 ................. Andersen A C D 481................................. Andersen Emil ! 217................................ Andersen H N Overretssagf. ! 49 & 300 . Andersen J M | 283 .............................. Andersen Otto Th. § 238........................... Andersen R II $ 847 ................................ Andersen Sophus § 476 ............................ Andersen Th. ! 795................................... Andréa’s Casper Eftf. red Halfdan Rasmus­ sen! 108 & 618, Stats f 7 ...................... AndresenN I I ! 372........................... .. . . . Arbejdernes Fællesbageri for Nakskov & Omegn, Akts. ! 621................................. A'bojdernos Sygekasse ! 626................... Ballins M J Sønner, Akts. ! 239.............. Bang A Syberg ! 733................................ Bang M II I 443....................................... Batteri-Centralen ved V Nielsen ! 732. . Berg Aage § 8 8 1 ...................................... Birkedahl Ludv. f 8 ................................. Bjerregaard Henrik................................... Boston ved II C Andersen ! 7 1 6 ........... Bredgades Møbel- & Ligkistemagasin ved Chr. liarsen ! 772 ....................................

Forretningsnavn og Adresse Broderimagasinet ved II P Nielsen ! 921 Bruun C R f 448 ...................................... Bruun Johannes ! 95 ............................... Bruun K W, Vestlollands Auto Co. ® 318 & 818. . . ............................................. Brændehandelen ! 764 ............................. Bæhr A ! 174........................................... Carlsen C C ! 53 ................................... Caspersen CJoh. ! 565............................... Centralanstalten for Revision og Driftsorga­ nisation, Lolland Falster Afd. ! 777 . . . Centralbageriet ved Chr. Jørgensen ! 619. . Centraltrykkeriet, Chr. Rasmussen, Akts. ! 5 1 7 ....................................................... Christensen Alfred & Co. ! 131 & 368, Stats ! 9 .............................................. Christensen B A ! 374 ............................ Christensen’s Brødrene Kulforre1ning,Akts. ! 910, Stats ! 9 ...................................... Christensen C ! 369.................................... Christensen Ernst ! 657 ........................... Christensen Friis ! 557 ............................ Christensen Jenny ! 214........................... Ghristensen’s Johs. Eftf., Vald. Hansen ! 401 & 2 3 1 ........................ ................... Christensen M ! 346 ........... .................... Christensen M. Jj 89 1 ................................ Christensen M sen. & jun. f 390 & 891 .

Se Fagregistret under Boghandlere Sygekasser Petroleum, Benzin en gros Murermestre Købmænd Sagførere, Incasso Murerm., Entrepren. Cykleudsalg Skomagere Murermestre Købmænd (Mæglere, Speditører, ( Ilavariagenter Sadelmagere Brødfabrikker Sygekasser Læderhandlere Billedskærere Bødkere Akkumulatorer Malermestre Agentur- og Kommissionsf. Rebslagere Herreekviperingshdl. Snedkere

Se Fagregistret under Brodorihandlere Bryggerier Elektr. Lysinstallation Automobiiforkdl. Brændselsforretninger Købmænd Blikkenslagere Hatteudsalg Revisorer Bagere [Bogtrykkerier, Art. t Ban- [ ker Korn Smede Kul, Kulimportører Tømrermestre Agentur- og Kommissionsf. Urmagere Modeforretninger

Gartnere Bødkere Købmænd Murermestre

Made with FlippingBook HTML5