Kraks Vejviser 1900

Vejviser

|

for

1 9 0 0 .

' %

Udgivet af T. Krack, Etatsraad.

Kjøbenhavn. - T r y k t k o s O. C. O ls e n . 8 c (Jo,

Made with FlippingBook Annual report