Kraks Vejviser 1894,

1894.

1

Oprettet 1870 .

Telefon N r. 585.

Te le fon Hr. 585.

Filial: STOCKHOLM.

F ilia l: KRISTIANIA.

AV» D KlAI Hl *•M_D MM Direktør: P. Hofman-Bang.

^

Patent-Bureau. 5. Raadlmsstræde 5.

RAADHUSSTRÆDE IT Forespørgsels-Bureau. 5, Raadhusstræde 5.

Udtagelse, Opretholdelse og Udnyttelse af P a ten ter i hele Verden. Kopier af Patent-Be­ skrivelser og Tegninger. — Ind­ registrering af Varemæ rker i Ind- og Udlandet; etc. etc. Konsultation i Patentsager.

O p lysn inger forskaffes saa- vel i Ind- som Udlandet an- gaaende Firmaers og Personers Kredit- og Forretningsforhold, Firma-Adresser, Anvisning paa dygtige Agenter og paa Kilden, hvorfra Varer forskrives, etc.

Oversættelses-Bureau.

_ ______________ _ _

Incasso-Bureau.

Oversættelser fra og til Dansk, Fransk, Tysk, Engelsk ; etc. etc. | R

|%

In c a s sa tion e r i Ind- og Ud-

Q RAADHUSSTMDE J Betingelser; etc. KJØBENHAVN .

Tekniske Oversættelser.

Kemisk-tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø

Etableret 1869.

Te le fon HTr. 91 Sil*

Specialitet: det i 24 Aar saa anerkj endte og verdens­

berømte diætetiske Middel:

H e l s o - S u n d h e d s s a l t

i

Made with