Kraks Vejviser 1884 pdfa med retning af linjer

Avertissements-Register.

A. Brøndum & Søn, Brænderi og Spritfabrik,\ Bindets Snaregade 14............................................ f Forside. ( Bindets Bagside A. C. Bang, Bundtmager, østergade 17 . . . . \ Bindets Hornum &Ko., Maskinfabrik, Kontor: Frede-1 bageste riksborggade 44, Fabrik : Wildersgade 641 indv. Side. H. C. Dahl, Hof-Skomager, Yimmelskaftet 43 Pag. 1. Heymann Bloch & Ko., Fabrik af Sundheds­ salt, Havnegade 7 ....... ........................ — — Holger Kjolstad. Blikkenslager, Gas- & Vand­ mester, Kjøbmagergadc 58 og Vimrøel-. skaftet 3 4 ........... ..................................... — 2. Evers &Ko , Tagpap- og Asfalt-Fabrik, Kon­ tor : Nybrogade 12, Fabrik: H Cørsteds Vej 4 2 . . . ................................................ — ' — Internationalt Bureau, Fr. Wolff, Raadhus- | stræde 5 . .................... ....................... .. — 3. I Aktieselskabet H. Rudolph Koefoed & Ko., i Maskinfabrikker og Jernstøberi, Mei- | nungsgade 15........................................... .. — 4. ' Internationalt Patent Bureau, Viggo G. Eberth, I Frederiksberggade 16............. ............... — 5. I Westphal, Thedin &Ko., Asfalt-, Stentagpap- ! Fabrik, Kontor: GI. Strand 48, Fabrik: | Nørrebrogade 209.................................... - - — | Waldemar Lassens Skotøjsetablissement, st. i Strandstræde 17—19"............................... — 6. ' M. C. Dreyer, Maskinfabrikant, Gas- og Vand- I mester, Vesterbrogade 1 5 1 ...................... — — I P. Otzens mekaniske Etablissement, Frede- j riksborggade 3 2 ........................................ — — ; Vilh. C. Hansen, Vognfabrikant, Studie- i stræde 1 2 .................................. ............. —• — i William Orth, Vinhandel, Klareboderne 18.. — 7. C. L. Freise, Træ- og Finerhandel, Pile­ stræde 4 0 ......................................... . — — A. Buntzens Eftf., Papirhandel og Papir­ posefabrik, Skindergade 9 ........ .............. — H. E. Holst’s Eftf., Hans Liisberg, Instru­ mentmager, Uhr- og Kronometerfabri­ kant, østergade 2 4 ......................... — 8. Magnus Steendorff, Stukkaturfabrikant, Nørre­ gade 4 5 .............. ..................................... -- — Oscar Kiellerup, Mekanikus, Frederiksborg- - gade 39 .............. ...................... .............. — , — P. A. ømberg, Møbelfabrikant, Østergade 38 •— 9. Universal Express, Salicath, Ny Adelgade 5 — — ogforreste indv. Side.

Illustreret Kogebog, P. G. Philipsen, Høj­ broplads 5 ................................ J. Dinesen, Malermester og Skiltefabrikant, Vesterbrogade 2 7 ......... .. — — E. Kinzi &Ko., kemisk Fabrik,Vestergade 9 — — H. Holm, Hof-Skomager,Gothersgade 54.. — 11. O. Nielsen’s mekaniske Stenhuggeri, Nørre­ brogade 44............................... ............... — Vald. Kleis, Kunsthandel, Vesterbrogade 58 — 12. Feddersen & Christensen, Forhandlere af Elek­ troplet og Guld-Arbejde, Holbergsgade 10 — — Kunstflidslotteriets Udsalg, Vesterbrogade, Udstillingsbygningen 21........ ...-............. — 79. S. C. W. Knudsen, Vognfabrikant, Nørre­ gade 35 ........................................... — 80. N. P. Malling, Kreaturkommissionær, Kontor: Kvægtorvet Litr. E ............................ .. — — Arthur V. Ibsen, Møbelfabrikant, GI. Konge­ vej 47............. — 81. Overretsprokurator Otto Lund og Exam. juris E. Brandt, Hauserplads 1 0 . . . . , . , . , . . — — Ernst Olsen, Tapetserer og Dekoratør, Gothers­ gade 4 1 ............................................... — 82. Ernst Dahl, Rullegardins- og Persiennefabri­ kant, Gothersgade 41 og Frederiksborg- gade 4 1 .............................. ..................... — _ Wilh. Raff jun.’s Bogbinderi, Knabrostræde 6 — — William Siegler, Kjøbenhavns Metaltraad- varefabrik og Fortinneri, GI. Torv 4 . . . — — C. Konerding & Nielsen, Symaskinefabrik, Tordenskjoldsgade 20—2 2 ..................... — 83. Joh.s Gottschau, Straahattefabrik, Silkegade 6 og 1 0 .................................................. — _ Frits Holmer, Guttaperkafabrikant, Vimmel- skaftet 41 .....................................................— — A. Bjørkmann, Butiksinventarium og Klo­ setter, Vesterbrogade 46 . . . . . . . . . . . . . — — Carl Scliafer jun., Tapetserer og Møbelleve­ randør, Bredgade 36 .............................. — 84, Alfred Christensen & Ko., Kulhandel, Hol­ bergsgade 10 og østerbrogade 1.......... — —. Kgl. Hof-Møbelfabrikant C. B. Hansens Eta­ blissement, Holmens Kanal 2 . .............. — 251. C. Schleisner, Farveri og Trykkeri, Pile­ stræde 8 .................................................. — 252. S. Børgesen & Ko., Straahattefabrik, Silke­ gade 15 og Pilestræde 19, 21 og 23 . . — — A. Stelling, Farve- og Droguerihandel, GI. Torv 6 . .......... ................................... — —

Pa

Made with