Kraks Vejviser 1883

Helso-Sundhedssalt, det bedste og høist anerkjendte diætetiske Middel i Verden, anbefalet af Kongen af Sverrigs første LivmedikllS, mange andre Læger og tusinde Oonsumenter. Firmaet har modtaget 80 Udmærkelser i Form af Guld- og Sølvmedailler, For­ tjenstkors og Hædersdiplomer; blandt andre det belgiske røde Kors.

‘SJO^J øpøj 93[SiSj9q q.op øipue 'jpuejq

iJ9UI0|dipSJ9p9ejJ So SIO^STtøp). ■ jo ^ ‘igprepøiuA^øg So -ppi£) je uno^ •tøsfø^jærapjq 08 jeSejpom xeq ^øeumj;

MøcpløumsaoQ øpmsnq. So løSærj øxpue øSuura ‘sn>|!p3UlAn 8)SJØJ eSmøAg je uøSuo;$[ je ^øp3j9que ‘uøpiøA i loppTH 95[ST^9^øerp øjpuøfepøue jsiøq So ø^spøq jøp

‘ f i e s s p a q p u n s - o s i a i i

• J O ip S O l « * ) ty J 8 | A 0 ^ - IH I I I in { ) ©UStCBJJ So 93[SpSuø (93[S5[IOA l 9^;) 95[SU'83lII9in'B 9^Sæ

‘ l ø j q o i g - mos jeipiqe^ ^øSø je jøAees * ! « } p o j - a u j « g $ - a u i e Q ‘ - a J J a H (jpqos So ^ueSøjø j'e Syuspjq pio^g

I

8881

Made with