Kraks Vejviser 1880

Tillæg til Vejviser

for Kjøbenhavn ogFrederiksberg

•for

imalle- 18 Aa

Udg i v e t og f o r l a g t af T. K rack , Kapitajn og Stadskonduktør.

Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst. Nr. 1 i Stuen.

^

Kjøbenhavn. Jnni 1880. Trykt hos J. H. S c h ul t z.

Made with