Kraks Vejviser 1878

Vejviser

for

Kjøbenhavn ogFrederiksberg

for

1878 .

U d g iv e t og f o r la g t af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktor.

H0 LBER6SGADE 14 Kd£j B l I m H A V i\| K .

Kjøbenhavn.

'l'rvkt lios ,1. H. ,s c. h u 1t z.

Trykningen begyndt 4de Decbr., sluttet 18de Oecbr.

Made with