Krak Ervhverv Registrerede Selskaber 2005-06

REGISTREREDE SELSKABER

2005 2006

Registrerede selskaber CVR-nr. og registreringsår Bestyrelse og direktion Indehaver Kapital

KrakErhverv.dk

KRAK

REGISTREREDE SELSKABER

Registrerede selskaber CVR-nr. og registreringsår Bestyrelse og direktion Indehaver Kapital

KrakErhverv.dk

KRAK

2

Kolofon A A A KRAK Kraks Forlag AS Virumgårdsvej 21, 2830 Virum Telefon 45 95 65 00, Fax 45 95 65 65 krak@krak.dk , www.krak.dk

KrakErhverv 2005-2006

Kraks Forlag AS

Copyright ©: Satsleverandør:

DES A/S

Fjerritslev Tryk A/S

Trykning:

Indbinding: Chr. Hendriksen & Søn A/S Ansvarlig udgiver: Adm. direktør Ove Leth-Sørensen Forsideillustration: Københavns Fondsbørs Omslagsdesign: Grafiker Stig Langborg

Printed in Denmark 2005 ISBN 87 7225 866 7

54^45^357 Tryksag

Kort, tekst, systematik og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra Krak. Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret form, over ­ sættelse eller omarbejdelse. Krænkelse af eneretten vil medføre retsforfølgelse.

Medlem af:

European Association of Directory and Database Publishers

3

Vejledning Kraks Registrerede selskaber indeholder oplysninger om ca. 150.000 registrerede selskaber i Danmark. Oplysningerne er de officielle registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende sel- ska-ber, personlige firmaer, erhvervsdrivende fonde mv., og er leveret af Dun & Bradstreet Danmark A/S. Optagelsen af et firma sker under det navn, som er blevet registreret ifølge firmaets anmeldelser til de officielle registre.

Følgende oplysninger er medtaget: Registreringsnr. og -år

Bestyrelse Direktion Indehaver Kapital

Redaktionen er afsluttet 1. marts 2005

4

2 Company AS Virksomhedgade 238 • 9820 Stress

Telefon 88 26 87 00 • Telefax 88 26 87 1 1 2&co@2& company.dk • www.2& company.dk

Peter Jensen

snedkermester • marketingchef Salgschef • adm. direktør • kontorassisten . .. indkøbskoordinator • tønmed- sagsbehandler • arkitekt • bogholder • mge . ktlO nschef • IT konst i ent • soci- arbejder • controller • byggekonduktør tra nsportpla r '' æ 99 er * . a i k °^lent alrhef • hi rfikseier • kommunaldirektør tr P ... æiger • medicinalkonsulent «**«. Åbnksbesver • ta*** ,,. w«*« ’ økonomichef • journalist • entreprenør ________ _ __ _ __ ______ _

Uanset, hvad der står på dit visitkort, kan Virk.dk hjælpe - spare tid og give overblik!

Virk.dk er et samarbejde mellem Krak og Staten

5

CVR-nr/Reg.år: 26698596/2002 Best.: Kaj Lennert Scnøldberg, Ken Berlick, Knud Erik Christiansen Direktion: dir. Kaj Lennert Schøldberg, dir. Ken Berlick Indsk.kap.: 125.000 2KfApS CVR-nr/Reg.år: 25650913/2000 Direk ­ tion: dir. Morten Kjeldsen Andersen Indsk.kap.: 1.248.000 2 Krogh A/S CVR-nr/Reg.år: 10810299/1987 Best.: fmd. Poul Halfdan Lauritsen, Klaus Erik Krogh, Liv Sødal Krogh Direktion: dir. Klaus Erik Krogh Akt.kap.: 500.000 2 L International ApS CVR-nr/Reg.år: 25476832/2000 Direk ­ tion: dir. Morten Lave Indsk.kap.: 200.000 2 L Invest Varde ApS do Villy Laurid ­ sen CVR-nr/Reg.år: 25308115/2000 Direk ­ tion: dir. Jesper Lauridsen, dir. Villy Rinddal Lauridsen Indsk.kap.: 125.000 2 Like ApS CVR-nr/Reg.år: 28098243/2004 Direk ­ tion: dir. Anette Hornung Indsk.kap.: 126.000 2 Logistik ApS CVR-nr/Reg.år: 2 7218776/2003 Direk ­ tion: dir. Kenneth Soldal Nielsen Indsk.kap.: 125.000 2MApS CVR-nr/Reg.år: 19926699/1996 Best.: Bo Kristensen, Morten Mortensen, Tommy Kjærsgaard Jensen Direktion: dir. Morten Mortensen Indsk.kap.: 400.000 2 M Byg ApS CVR-nr/Reg.år: 26122023/2001 Direk ­ tion: dir. Michael Johan Svensson, dir. Mor ­ ten Svensson Indsk.kap.: 150.000 2 M Solutions ApS CVR-nr/Reg.år: 27596398/2004 Direk ­ tion: Ar. Mikael Tullip-Jørgensen Indsk.kap.: 125.000 2 M-Textil A/S CVR-nr/Reg.år: 87426416/2000 flest.; Jes ­ per Møller Madsen, Lise Valentin Madsen, Peter Møller Madsen Direktion: dir. Jesper Møller Madsen Akt.kap.: 500.000 2 M-Textil Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 25707044/2000 Direk ­ tion: dir. Jesper Møller Madsen Indsk.kap. : 200.000 2-N Registreret Revisionsanpartssel ­ skab c/o Helle Bolvig Nielsen CVR-nr/Reg.år: 20888334/1998 Direk ­ tion: dir. Helle Bolvig Nielsen Indsk. kap. : 125.000 2 P Klip ApS CVR-nr/Reg.år: 27411258/2003 Direk ­ tion: dir. Per Edelmann Christensen CVR-nr/Reg.år: 25353870/2000 Best.: fmd. Flemming Brahe Jørgensen, Erik Brahe Jør ­ gensen, Jan Erik Weimar, Ove Brahe Jørgen ­ sen Direktion: dir. Ove Brahe Jørgensen Akt.kap.: 500.000 2 plan-Huset Produktion ApS CVR-nr/Reg.år: 80779119/1977 Best.: Jan Erik Weimar, Nanna Birgit Jørgensen, Ove Brahe Jørgensen Direktion: dir. Ove Brahe Jørgensen Indsk.kap.: 525.000 2 R Administration ApS CVR-nr/Reg.år: 25895878/2001 Direk ­ tion: dir. Mette Munck Haubroe indsk.kap.: 125.000 2 Rent Ringsted Autoudlejning ApS CVR-nr/Reg.år: 28102690/2004 Direk ­ tion: dir. Christian Munk Nielsen, dir. Lars Carl Steen Nielsen, dir. Pia Due CVR-nr/Reg.år: 28120583/2004 Best.: fmd. Roshanak Chalambari, Payam Baradaran Sa- limi, Sasja Fischer Direktion: adm.dir. Sasja Fischer Indsk.kap.: 125.000 2 Tal Galten Radio - Tv ApS CVR-nr/Reg.år: 27547540/2004 Direk ­ tion: dir. Henning Ploug Thomsen, dir. Hen ­ rik Gade Indskkap.: 200.000 2 V Invest ApS CVR-nr/Reg.ar. 21326135/1998 Direk ­ tion: Ar. Troels Olivero Indsk.kap.: 125.000 2 X Andersen ApS CVR-nr/Reg.år: 28108877/2004 Direk ­ tion: dir. Carsten Andersen, dir. Torben An ­ dersen Indsk.kap.: 125.000 2 X Per ApS CVR-nr/Reg.år: 28104642/2004 Direk ­ tion: dir. Per Stenfeldt Diirr, dir. Perry Sten- feldt Diirr Indsk.kap.: 125.000 2 X Perch ApS CVR-nr/Reg.år: 27624995/2004 Direk ­ tion: dir. Jacob Perch'-, Nielsen, dir. Lars Perch Nielsen Indsk.kao.: 125.000 2 X Torben ApS CVR-nr/Reg.år: 18018489 Direktion: dir. Torben Morsø, dir. Torben Bech Kristensen Indsk.kap.: 200.000 2 X Torben Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 25815025/2000 Direk ­ Indsk.kap.: 125.000 2-Plan Huset A/S Indsk.kap.: 126.000 2 S Gruppen ApS CVR-nr/Reg.år: 70337517 Direktion: dir. Svend Høgh Sørensen Indsk.kap.: 125.000 2 Steps Down ApS

Robert Neubert-Luckner, Mark Neubert- Luckner, Tove Skaaning Neubert Direk ­ tion: dir. Mark Neubert-Luckner

tion: dir. Torben Morsø, dir. Torben Bech Kristensen Indsk.kap.: 200.000 2 Zindel Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 27492983/2003 Direk ­ tion: dir. Knud Zindel Indsk.kap.: 125.000 2A Supply ApS CVR-nr/Reg.år: 26487889/2002 Direk ­ tion: dir. Anders Gadbjerg Indsk.kap.: 125.000 2b ApS CVR-nr/Reg.år: 27746535/2004 Direk ­ tion: dir. Birger Jørgen Rittmeyer Indsk.kap.: 125.000 2B Byg, Rødkærsbro ApS CVR-nr/Reg.år: 10056179/1986 Direk ­ tion: dir. Jørgen Thomsen Birk Indsk.kap.: 200.000 2b-Data ApS CVR-nr/Reg.år: 2 7326935 Direktion: dir. Leslie Holstein Rathlou Indsk.kap.: 125.000 2B-Electronics A/S CVR-nr/Reg.år: 81503818/1986 Best. : fmd. Ulf Roland Almeling, Mattias Sonnenfeld, Mogens Leif Nielsen Direktion: dir. Mogens Leif Nielsen Akt.kap.: 500.000 2b-Electronics Asia ApS CVR-nr/Reg.år: 27960928/2004 Direk ­ tion: dir. Jan Friis Indsk.kap.: 125.000 2b Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 21644145/1998 Direk ­ tion: dir. Benny Jensen, dir. Brian Steen Jen ­ sen Indsk.kap.: 125.000 2b Holding Frederiks ApS CVR-nr/Reg.år: 25370112/2000 Direk ­ tion: At. Bøje Bønsø Indsk.kap.: 600.000 2b Holding Grenaa ApS CVR-nr/Reg.år: 28305664/2004 Direk ­ tion: dir. John Voigt Bertelsen Indsk.kap.: 125.000 2b International ApS CVR-nr/Reg.år: 20739142/1998 Best.: An ­ ders Rosenberg, Leif Skjøttgaard Pedersen, Ole Engdahl Andersen Direktion: At. Inge Hyrup Rosenberg Indsk.kap.: 125.000 2b Løn pak A/S CVR-nr/Reg.år: 10686946/2000 Best.: Bøje Bønsøe, Hanne Borghild Bønsø, Vibeke Ås- min Hansen Direktion: dir. Bøje Bønsøe Akt.kap.: 500.000 2B Networks ApS CVR-nr/Reg.år: 27370578/2003 Direk ­ tion: dir. Gian Piero Barbera Indskkap.: 125.000 2b Networks Group ApS CVR-nr/Reg.år: 27542581/2003 Direk ­ tion: dir. Gian Piero Barbera Indsk.kap.: 125.000 2b Security Systems ApS CVR-nr/Reg.år: 20341785/1997 Direk ­ tion: adm.dir. Morten Bjørneboe Indsk.kap.: 125.000 2b Trading ApS CVR-nr/Reg.år: 2 7128203/2003 Direk ­ tion: Ar. Bøje Bønsø Indsk.kap.: 125.000 2bm A/S CVR-nr/Reg.år: 25627261/2000 Best.: fmd. Hans Pihlkjær Dydensborg Direk ­ tion: adm.dir. Anders Bork Hansen, dir. Christian Wendt, dir. Lars Bork Hansen, dir. Mads Eske Jessen Akt.kap.: 500.000 2by2 Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26424631/2001 Direk ­ tion: dir. Ole Kamp Bauer Indsk.kap.: 125.000 2c A/S CVR-nr/Reg.år: 21443840/1999 Best.: fmd. Hans Egmont-Petersen, Erik Bornhøft, Jør ­ gen Caspersen Direktion: adm.dir. Jørgen Caspersen, dir. Lars Ulrik Nielsen, dir. Tom Hede Markussen Akt.kap.: 500.000 2c Change A/S c/o Udviklingsparken CVR-nr/Reg.år: 26901448/2002 Best.: fmd. Lars Mosdal, Anders Jakobsen, Claus Møller Jensen, Dannie Lynge Havgaard, Henrik Høgh Arve, Jens Kristian Klaaborg, Jeppe Harrit, Lars Olesen, Morten Gram Nielsen, Nicolaj Vang Jessen, Søren Fenger Jørgen ­ sen, Thomas Stig Nielsen, Tommy Jeppesen, Tove Rousing Pilgaard Direktion: adm.dir. Jeppe Harrit, adm.dir. Nicolaj Vang Jessen Akt.kap.: 1.000.000 2C Holding ApS c/o Haidi A/S, CVR-nr/Reg.år: 25989007/2001 Best.: jens- Jørn Østergård Dahl, Lise Gammelgaard Bækgaard, Mogens Buur Bækgaard Direk ­ tion: dir. Mogens Buur Bækgaard Indsk.kap.: 126.000 2c Invest ApS c/o Claus Guldborg CVR-nr/Reg.år: 26624762/2002 Direk ­ tion: dir. Claus Guldborg Indsk.kap.: 125.000 2ce Invest A/S CVR-nr/Reg.år: 25174542/2000 Best.: fmd. Henrik Raunkjær, n.fmd. Michael Hasbo, n.fmd. Torben Kallestrup Direktion: dir. Mi ­ chael Hasbo Akt.kap.: 501.000 2cholding 1 ApS c/o Udviklingsparken CVR-nr/Reg.år: 26896681/2002 Direk ­ tion: adm.dir. Jeppe Harrit, adm.dir. Nicolaj Vang Jessen Indsk.kap.: 300.000 2cholding 2 ApS c/o Udviklingsparken CVR-nr/Reg.år: 26896894/2002 Direk ­ tion: adm^Ar. Jeppe Harrit, adm.dir. Nicolaj Vang Jessen Indsk.kap.: 300.000

Olow Holding ApS c/o Jesper Nielsen CVR-nr/Reg.år: 28106130/2004 Direk ­ tion:^. Jesper Nielsen Indsk.kap.: 125.000 Onudsøhus ApS c/o Per Højmark CVR-nr/Reg.år: 26384478/2002 Direk ­ tion: dvr. Per Højmark Jensen Indsk.kap.: 125.000 1/2/3 Holding ApS c/o Løfvall CVR-nr/Reg.år: 20611189/1997 Direk ­ tion: dir. Jette Lofvall Indsk.kap.: 125.000 1/2 Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 27593593/2003 Direk ­ tion: adm.dir. Per Hald Madsen Indsk.kap. : 125.000 1/5 1972 ApS c/o Nielsen Biler A/S CVR-nr/Reg.år: 25850068/2000 Direk ­ tion: dir. Mikkel Elmer Nielsen Indsk.kap.: 125.000 1/6-2003 ApS c/o Pernille Draxbek, CVR-nr/Reg.år: 27180906/2003 Direk ­ tion: dir. Pernille Bro Draxbek Indsk.kap.: 125.000 1 Auktion A/S CVR-nr/Reg.år: 26786940/2002 Best.: fmd. Hans Nissen Hansen, Gorm Rønnow Lynne- rup, Preben Randløv Direktion: dir. Gorm Rønnow Lynnerup Akt.kap.: 500.000 1. Edition ApS CVR-nr/Reg. år: 10057760/2001 Direk ­ tion: dir. Johannes Holger Olesen Indsk.kap.: 125.000 1-ldeApS c/o Cam-Tech Aps, CVR-nr/Reg.år: 26390486/2001 Best.: Jes ­ per Serve, Nils Egholm Sørensen, Tore Klaus Bredtoft Direktion: dir. Nils Egholm Søren ­ sen, dir. Tore Klaus Bredtoft Indsk.kap.: 130.000 1. Juli ApS c/o LI. Juulsgaard CVR-nr/Reg.år: 27230644/2003 Direk ­ tion: dir. Kristian Bendz Juul Indsk.kap.: 125.000 1. M.R.S. Trading Company (Dk) ApS CVR-nr/Reg.år: 27031528/2003 Direk ­ tion: adm.dir. Michael Meyer Kurland Indsk.kap.: 125.000 1. Op. ApS CVR-nr/Reg.år: 21369136/1999 Direk ­ tion: dir. Kenneth Wentorff Brink Indsk.kap.: 125.000 1-Seal ApS CVR-nr/Reg.år: 49788614/1985 Best. : fmd. Mogens Brent Petersen, Henrik Elith Tiede ­ mann, Nina Elisabeth Remark, Preben Mi ­ chael Remark Direktion: dir. Preben Michael Remark Indsk.kap.: 1.000.000 1. September 2004 ApS CVR-nr/Reg.år: 28111673/2004 Direk ­ tion:^. Mik Leon Luneborg Indsk.kap.: 125.000 1. Th. ApS CVR-nr/Reg.år: 26070368/2001 Direk ­ tion:^. Mettesia Martinussen indsk.kap.: 125.000 1 To 1 Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 28149921/2004 Direk ­ tion: dir. Ashok Kumar Indsk.kap.: 125.000 1 X2 Biler A/S CVR-nr/Reg.år: 13517592 Best.: Henri Gert Jensen, Jørgen Pedersen, Lars Stougård Jen ­ sen Direktion: dir. Lars Stougård Jensen Akt.kap.: 500.000 1 X 2 Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 24233170/1999 Direk ­ tion:^. Lars Stougård Jensen Indsk.kap.: 125.000 1 X Nielsen ApS c/o Kim H. Nielsen CVR-nr/Reg.år: 27091938 Direktion: dir. Kim Herforth Nielsen Indsk.kap.: 125.000 la Biler ApS CVR-nr/Reg.år: 26162408/2001 Direk ­ tion: dir. Martin Boye Madsen Indsk.kap.: 125.000 la Farma A/S CVR-nr/Reg.år: 25538846/2000 Best. : fmd. Andreas Strungmann, Allan Dam Nielsen, Karsten Høilund Skafte Direktion: dir. Peter Lassen Akt.kap.: 2.000.000 li-Tech Signs Production & Sale ApS CVR-nr/Reg.år: 14521798/1990 Direk ­ tion:^. Søren Mikkelsen Indsk.kap.: 200.000 1st Class Communications ApS CVR-nr/Reg.år: 27264824/2003 Direk ­ tion: dir. Faten El-Dib Indsk.kap.: 125.000 The 1st Floor ApS CVR-nr/Reg.år: 27057500/2003 Direk ­ tion: dir. Kasper Andreas Johansen Indsk.kap.: 120.000 1 st Music Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26469880/2002 Direk ­ tion: dir. John Rosenkilde Indsk.kap.: 125.000 1st-Option Model Management ApS CVR-nr/Reg.år: 27313302/2003 Direk ­ tion: dir. Henning Bjørn Johansen Indsk.kap.: 125.000 1st-Retail A/S CVR-nr/Reg.år: 25473280/2000 Best.: fmd. Robert Neubert-Luckner, Mark Neubert- Luckner, Tove Skaaning Neubert Direk ­ tion: dir. Mark Neubert-Luckner Akt.kap.: 1.110.000 Ist-Retail Holding A/S CVR-nr/Reg.år: 25437152/2000 Best.: fmd.

Akt.kap.: 1.110.000 Istfrontstore A/S

CVR-nr/Reg.år: 25139364/2001 Best.: fmd. Jørgen Johansen, Anders Murmann, Carsten Erik Holløse, Jørgen Ole Kjær Direktion: dir. Jørgen Ole Kjær Akt.kap.: 500.000 Iteam ApS CVR-nr/Reg.år: 28478356/2005 Direk ­ tion: dir. Jan Berg Christensen Indsk.kap.: 125.000 1to1 Internet Marketing ApS CVR-nr/Reg.år: 25492285/2000 Direk ­ tion: dir. Mads Frederiksen Indsk.kap.: 125.000 2.-0 Lea Consultants ApS c/o Bo Wei- dema CVR-nr/Reg.år: 2 7243797/2003 Direk ­ tion: dir. Bo Pedersen Weidema Indsk.kap.: 125.000 2 A Company A/S c/oAarup CVR-nr/Reg.år: 14745696/1990 Best.: fmd. Christina Kim Aarup, Claus Søren Almborg, Dewi Shinta Aarup, Poul Aarup Direk ­ tion: adm.dir. Claus Søren Almborg Akt.kap.: 5.951.000 2 Assist ApS CVR-nr/Reg.år: 20333375/1997 Direk ­ tion:^. Allan Jørgensen Indsk.kap.: 125.000 2 B Biogas A/S CVR-nr/Reg.år: 26688396/2002 Best.: fmd. Ole Broholm Andersen, Anni Brun Ander ­ sen, Erik Broholm Andersen, Susanne An ­ dersen Direktion: dir. Erik Broholm Ander ­ sen Akt.kap.: 500.000 2 B-Data A/S CVR-nr/Reg.år: 11679943 Best.: fmd. Poul Nørregaard Laursen, Egon Pleidrup Poulsen, Ivar Helge Dreyer Direktion: dir. Frans Oluf- son Høyer Grundkap.: 300.000 2 B Invest ApS CVR-nr/Reg.ar: 25130642/1999 Direk ­ tion: dir. Finn Bødstrup, dir. Gert Bodstrup Indsk.kap.: 125.000 2 B Silkeborg ApS CVR-nr/Reg.år: 25435400/2000 Direk ­ tion: dir. Kent Villadsen Madsen Indskikap.: 217.000 2 Be Holding ApS CVR-nr/Reg.ar: 2 7308449/2003 Direk ­ tion: dir. Bent Agervold Jensen Indsk.kap.: 125.000 2 Bee ApS CVR-nr/Reg.år: 26400422/2002 Direk ­ tion: dir. Andreas Fergadis, dir. Lone Skovby Fergadis Indsk.kap.: 125.000 2 Big Company A/S CVR-nr/Reg.år: 27492185/2003 Best.: fmd. Irma Sørensen, Carsten Braad Sørensen, Le ­ ne Friis Direktion: Ar. Carsten Braad Søren ­ sen Akt.kap.: 500.000 2-Con ApS CVR-nr/Reg.år: 46441818/1973 Direk ­ tion: dir. Tnomas Henriksen, dir. Ulrik Rug ­ holm Samuelsen Indsk.kap.: 150.000 2-Control ApS CVR-nr/Reg.år: 25293681/2000 Best.: fmd. Torben Ravn Andersen, John Bagterp Jørgen ­ sen, Jørgen Henrik Knudsen, Sten Bay Jør ­ gensen Direktion: dir. John Bagterp Jørgen ­ CVR-nr/Reg.år: 25253949/2000 Best.: fmd. Torben Ravn Andersen, John Bagterp Jørgen ­ sen, Sten Bay Jørgensen Direktion: dir. John Bagterp Jørgensen Indsk.kap.: 125.000 2 Es Holding ApS CVR-nr/Reg.ar: 25652452/2000 Direk ­ tion: Ar. Ulrik Danmark sen Indsk.kap.: 125.000 2-Control Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 87908119/1980 Direk ­ tion: dir. Finn Peter Bach, dir. John Berjn- bjerg Staaling Indsk.kap.: 200.000 2-F Finans A/S CVR-nr/Reg.år: 27400396/2003 Best.: Jes ­ per Klein-Petersen, Kristian Saxtrup Sylvest Direktion: dir. Kristian Saxtrup Sylvest Akt.kap.: 3.600.000 2 Graphic Design A/S Wilders Plads, bygn. P. CVR-nr/Reg.år: 26316332/2001 Best.: fmd. Svend Christian Johansen, Jan Nielsen, Ole Lund Larsen Direktion: dir. Ole Lund Larsen Akt.kap.: 500.000 2 H Pedersen ApS CVR-nr/Reg.år: 19892298/1997 Best.: fmd. Niels Jørgen H. Pedersen, Henrik Haahr Pe ­ dersen Direktion: dir. Henrik Haahr Peder ­ sen Indsk.kap.: 200.000 De 2 Have ApS CVR-nr/Reg.år: 20110171/1997 Direk ­ tion: dir. Ib Helge Jensen Indsk.kap.: 125.000 02 Holding A/S CVR-nr/Reg.år: 14724079/1994 Best.: fmd. Karoly Laszlo Nemeth, Alice Olsen, Jørgen Olsen Direktion: dir. Jørgen Olsen Akt.kap.: 700.000 2 K Trading ApS c/o Knud Erik Christi ­ ansen Indsk.kap.: 125.000 2 F Byg Viborg ApS

6

2tal Birkerød ApS CVR-nr/Reg.år: 27299369/2003 Direk ­ tion: dir. Jens Rimhoff Indsk.kap.: 125.000 2tal Fredensborg ApS CVR-nr/Reg.år: 26105498/2001 Direk ­ tion: A\r. Torben Bo Ekberg Indsk.kap.: 125.000 . f 2tal Frederikshavn ApS CVR-nr/Reg.år: 26136938/2001 Direk ­ tion: dir. Laust Nielsen Indsk.kap.: 615.000 2tal Gentofte ApS CVR-nr/Reg.år: 27301630/2003 Direk ­ tion: A\r. Marc Ringo Parkel Indsk.kap.: 125.000 2tal Indretning ApS c/o Ruth Johansen CVR-nr/Reg.år: 10961335 Direktion: dir. Ruth Wilhelmsen Indsk.kap.: 200.000 2tal K.P. Radio ApS CVR-nr/Reg.år: 34304017 Best.: Hans Krone Christensen, Niels Friis, Niels-Erik Hansen, Per Friis Direktion: dir. Hans Krone Chri ­ stensen, dir. Niels-Erik Hansen Indsk.kap.: 200.000 2tal Management ApS CVR-nr/Reg.år: 27266185/2003 Direk ­ tion: dir. Jan Ørting Hansen Indsk.kap.: 125.000 2tal Pilshuse Radio ApS CVR-nr/Reg.år: 24240827/1999 Direk ­ tion: dir. Egon Finn Wagner Nielsen, dir. Jyt ­ te Dalum Nielsen, dir. Torben Dalum Niel ­ sen Indsk.kap.: 300.000 2tal Radio/Tv A/S CVR-nr/Reg.år: 15110082/1991 Best.: fmd. Erik Møller Sørensen, Arne Jensby, Henrik Riedel, Leif Stage Andersen, Vagn Olaf Chri ­ stensen Direktion: dir. Mogens Beltner CVR-nr/Reg.år: 25974379/2001 Direk ­ tion: dir. Morten Surland, dir. Per Nielsen lndsk.kap.: 125.000 2tal Toftlund ApS CVR-nr/Reg.år:27748031l2004 Direk ­ tion: dir. Bjarne Ågård Lund, dir. Poul Andre Tandrup Indsk.kap.: 125.000 2tal Tønder Raaio & Tv ApS CVR-nr/Reg.år: 26764041/2002 Direk ­ tion: Ar. Hans Nicolai Nielsen Indsk.kap.: 125.000 2talinvest A/S CVR-nr/Reg.år: 20940735/1998 Best.: fmd. Gry Hafstrøm, Allan Nørager, Kim Hafstrøm Direktion: adm.dir. Kim Hafstrøm Akt.kap.: 500.000 2test ApS c/o Adv. Victor Christoffersen CVR-nr/Reg.år: 27771769/2004 Direk ­ tion: dir. Kim John Nybo Skjoldman Indsk.kap.: 125.000 2u Telecom ApS CVR-nr/Reg.år: 25347080/2000 Direk ­ tion: dir. Mogens Løkke Indsk.kap.: 125.000 2v Århus A/S c/o Lars Vermund Ander ­ sen, CVR-nr/Reg.år: 25497775/2000 Best.: fmd. Lars Vermund Andersen, fmd. Rene Foli-An- dersen, Christian Videbæk Kjer Direk ­ tion: dir. Lars Vermund Andersen Akt.kap.: 500.000 2ways-lt ApS c/o Flemming Kirkegaard CVR-nr/Reg.år: 28291930/2004 Direk ­ tion: dir. Robert Pedersen Buch Indsk.kap.: 125.000 2work ApS CVR-nr/Reg.år: 26988047/2004 Direk ­ tion: dir. Thomas Petersen, dir. Uffe Peter ­ sen Indsk.kap.: 125.000 2xb Consulting ApS CVR-nr/Reg.år: 27232574/2003 Direk ­ tion: dir. Perry Charles Butler Indsk.kap.: 125.000 3-A Invest A/S CVR-nr/Reg.år: 16009733/1992 Best.: fmd. Allan Ingemann Andersen, Henrik Ingemann Andersen, Otto Andersen Direktion: dir. Ot ­ to Andersen Akt.kap.: 500.000 3-A Invest Holding A/S CVR-nr/Reg.år: 21012548/1998 Best.: Allan Ingemann Andersen, Henrik Ingemann An ­ dersen, Otto Andersen Direktion: dir. Otto Andersen Akt.kap.: 991.000 De 3 ApS c/o Advokatgruppen CVR-nr/Reg.år: 28332807/2005 Direk ­ tion: dir. Finn Iver Nielsen, dir. Lars Bille Martens, dir. Sten Thykier Indsk.kap.: 360.000 3 B Holding ApS c/o Ankjær-Jensen & Partnere CVR-nr/Reg.år: 26473772/2002 Direk ­ tion: dir. Birger Kort Madsen, dir. Jens Hen ­ rik Bie, dir. Sean Eric Norn Gornstein, dir. Søren Bie Lillethorup Indsk.kap.: 125.000 3 Bar Automater ApS CVR-nr/Reg.år: 27438636/2003 Direk ­ tion: dir. jan Nielsen Indsk.kap.: 125.000 3 C, Card Club Communication ApS CVR-nr/Reg.år: 26110432/2001 Direk ­ tion: Ar. Per Møller Indsk.kap.: 125.000 3 C Communications A/S CVR-nr/Reg. år: 13640246/1990 Best.: Johnny Ingemar Svedberg Direk ­ tion: dir. Johnny Ingemar Svedberg Akt.kap.: 500.000 Akt.kap.: 2.477.000 2tal Stenløse ApS

2m Holding ApS c/o Martin Meyhoff CVR-nr/Reg. år: 25979559/2001 Direk ­ tion: dir. Martin Meyhoff Indsk.kap.: 125.000 2m Polstring Middelfart ApS CVR-nr/Reg.ar: 27680647 D.004 Direk ­ tion: dir. Heidi Bundgaara Moos Indsk.kap.: 125.000 2m Restaurant ApS c/o Henning Bay, CVR-nr/Reg.år: 24230848/1999 Direk ­ tion: dir. Carsten Møller Indsk.kap.: 126.000 2M Selskaberne A/S c/o Henning Bay CVR-nr/Reg.år: 2 1687405/1999 Best. : Car ­ sten Møller, Poul Møller, Torben Møller Di ­ rektion: dir. Poul Møller Akt.kap.: 500.000 2M Textil Ejendom ApS CVR-nr/Reg.år: 26244927 Direktion: dir. Jesper Møller Madsen Indsk.kap.: 125.000 2management ApS CVR-nr/Reg.år: 25871448/2001 Direk ­ tion: dir. Jesper Palm, dir. Lone Godsk Indsk.kap.: 126.000 2mato Reklame Anpartsselskab CVR-nr/Reg.år: 13687080 Direktion: dir. Hans Peter Gertsen Indsk.kap.: 200.000 2mmy Holding A/S CVR-nr/Reg.år: 21445274/1998 Best.: fmd. Bjarne Weihrauch, Birgit Skjoldli Larsen, Tommy Larsen Direktion: dir. Tommy Lar ­ sen Akt.kap.: 500.000 2nd C Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 25912330/2001 Direk ­ tioner. Jesper Bergstedt, dir. Morten Berg- CVR-nr/Reg.år: 26993458/2004 Best.: Helge Kjerstrup Abrahamso, Kim Gude, Rolf Lavig ­ ne Ussing Direktion: dir. Helge Kjerstrup Abrahamso Akt.kap. : 500.000 2ndC Danmark A/S CVR-nr/Reg.år: 16987735/1993 Best.: Mika ­ el Ernst Jørgensen, Morten Bergstedt, Mor ­ ten Kjær, Steffen Tvede Schleimann Direk ­ tion: adm.dir. Jesper Bergstedt, dir. Morten Bergstedt Akt.kap.: 1.333.000 2p Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26115485/2001 Direk ­ tion: dir. Jørgen Bendsen Poulsen, dir. Mo ­ gens Poulsen Indsk.kap.: 1.000.000 2p Rådgivning ApS CVR-nr/Reg.år: 27414672/2003 Direk ­ tion: dir. Thorvald Pedersen Indsk.kap.: 125.000 2partner A/S CVR-nr/Reg.år: 20215801/1997 Best.: fmd. Jens Terkel Lund-Nielsen, n.fmd. Michael C. Havemann, Steen Bakmann Akt.kap.: 500.000 2pfh A/S c/o H Martinsen, statsaut. rev CVR-nr/Reg.år: 19088073/1996 Best.: Finn Drachmann, Hans Jørgen Jensen Greve, Hans P. Damgaard Hansen, Peter Mads Clausen, Svend Ole Espensen Direktion: dir. Svend Ole Espensen Akt.kap.: 3.000.000 2pg-lnvest ApS CVR-nr/Reg.år: 28154917/2004 Best.: Gorm Erich Jensen, Per Steen Jensen, Peter Fløe Wium Direktion: dir. Gorm Erich Jensen Indsk.kap.: 125.000 2pm ApS CVR-nr/Reg.år: 2 1059439/1998 Direk ­ tion: dir. Michelle Jensen, dir. Peter Damga ­ ard Indsk.kap.: 125.000 2proceed.Com ApS CVR-nr/Reg.år: 27267971 /2003 Direk ­ tion: dir. Anders Riedel Thøgersen, dir. Chri ­ stoffer Munck, dir. Morten Timm Cramer Indsk.kap. : 135.000 2r Byg ApS CVR-nr/Reg.år: 26028833/2001 Direk ­ tion: dir. Christian Michael Remien Indsk.kap. : 125.000 2r Grafisk A/S CVR-nr/Reg.år: 73166314/1983 Best.: fmd. Poul Erik Kesting, Arly Sørensen, Carlo Molgjer Rasmussen, Palle Bech Direk ­ tion: adm.dir. Palle Bech Akt.kap.: 750.000 2R Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 27982646/2004 Direk ­ tion: dir. Rolando Orsi, dir. Romano Fausti ­ no Erculiani Indsk.kap.: 125.000 2ria ApS c/o Troels Dalberg Christen ­ sen CVR-nr/Reg.år: 2 7652921/2004 Direk ­ tion: Ar. Troels Christensen Indsk.kap.: 125.000 2s Consult ApS CVR-nr/Reg.år: 27058973/2003 Direk ­ tion: Ar. Sven Blokager, dir. Søren Christen ­ CVR-nr/Reg.år: 26848652/2002 Direk ­ tion: adm.dir. Hans Gotfred Schmidt, adm.dir. Lars Svensen Indsk.kap.: 125.000 2sky ApS CVR-nr/Reg.år: 26390672/2001 Direk ­ tion: Ar. Bente Kirk-Campbell, dir. David Kirk-Campbell Indsk.kap.: 125.000 2t Trading A/S CVR-nr/Reg.år: 26636191/2002 Best.: fmd. Thomas Tygesen, Claus Tygesen, Peter Ty- gesen Direktion: dir. Peter Tygesen Akt.kap.: 1.000.000 stedt Indsk.kap.: 125.000 2nd Hand Broadcast A/S sen Indsk.kap.: 125.000 2s Ejendomsinvest ApS

tion: dir. Jens Ole Hvid Amstrup, dir. Per Hornum Malmberg Indsk.kap.: 125.000 2hot ApS CVR-nr/Reg.år: 27195741/2003 Direk ­ tion: dir. Jeanne Guldbrandsen Indsk.kap.: 125.000 2HS ApS CVR-nr/Reg.år: 26416914/2002 Direk ­ tion: dir. Henning Højby Sørensen CVR-nr/Reg.ar: 27308376/2003 Direk ­ tion: dir. Henrik Vester Christensen Indsk.kap.: 125.000 2igApS CVR-nr/Reg.år: 10001161/1999 Best.: fmd. Johannes Frederik Bach, Christian Poulsen, Kent Hessellund Jeppesen Direktion: dir. Christian Poulsen Akt.kap.. '500.000. 2invision ApS c/o Rolf Steno Petersen CVR-nr/Reg.år: 25339029/2000 Direk ­ tion: Air. Rolf Steno Petersen Indsk.kap.: 125.000 2j ApS CVR-nr/Reg.år: 25053605/1999 Direk ­ tion: Ar. Leif Jensen, dir. Susanne Sylvest Jensen Indsk.kap.: 125.000 2jeppe Invest ApS CVR-nr/Reg.år: 28129025/2004 Direk ­ tioner. Rene Jeppesen Indsk.kap.: 125.000 2k Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26706300/2002 Direk ­ tion: dir. Kent Krog Indsk.kap.: 125.000 2k-Kirkebjerg Klima ApS CVR-nr/Reg.år: 27546226/2003 Direk ­ tion: dir. Jens Eivind Kirkebjerg Indsk.kap.: 125.000 2kgApS CVR-nr/Reg.år: 26814960/2002 Direk ­ tion: dir. Arne Knudsen Indsk.kap.: 150.000 2kj ApS CVR-nr/Reg.år: 16045209/1992 Best.: fmd. Arne Knudsen, Jannik Lindgren Pedersen, Kasper L. Petersen Direktion: dir. Henning Kruse Stoltenberg Indsk.kap.: 200.000 2klik ApS CVR-nr/Reg. år: 26255244/2001 Direk ­ tion: dir. Finn Bøgeskov Kristiansen Indsk.kap.: 125.000 2komp Industrilakering ApS CVR-nr/Reg.år: 26120470/2001 Direk ­ tion: Ar. Kim Vestergaard Laustsen, dir. Per Rix Indsk.kap.: 125.000 21 Consulting ApS CVR-nr/Reg.år: 2 7507662/2004 Direk ­ tion: dir. Frank Lyhne Hansen, dir. Niels Lehde Pedersen Indsk.kap.: 125.000 2l Development A/S CVR-nr/Reg.år: 25097203/2002 Best.: Lars- Erik Christensen, Lau Sloth Kristensen, Niels Jørgen Kornerup Direktion: dir. Lau Sloth Kristensen Akt.kap.: 601.000 2l Development Holding A/S CVR-nr/Reg.år: 12759843/1989 Best. : Lars Erik H Christensen, Lau H Sloth Kristensen, Niels Jørgen Kornerup Direktion: dir. Lars Erik H Christensen Akt.kap.: 500.000 2I Holding A/S CVR-nr/Reg.år: 21048542/1997 Best.: fmd. Niels Jørgen Kornerup, Lars-Erik H. Chri ­ stensen, Lau H. Sloth Kristensen Direk ­ tion .-dir. Lau H. Sloth Kristensen Akt.kap.: 1.000.000 2L Nr. 3 A/S CVR-nr/Reg.år: 25556925/2000 Best.: fmd. Niels Jørgen Kornerup, Lars-Erik Christen ­ sen, Lau Sloth Kristensen Direktion: dir. Lau Sloth Kristensen Akt.kap.: 500.000 2l Trading ApS CVR-nr/Reg.år: 28104731/2004 Direk ­ tion: dir. Michael Lønfeldt Andersen Indsk.kap.: 125.000 2m Business Applications A/S CVR-nr/Reg.år: 25879570/2001 Best.: fmd. Helen Sylvia Meilsøe, John Lucas, Lasse Meilsøe Direktion: dir. Lasse Meilsøe Akt.kap.: 500.000 2m-Data ApS CVR-nr/Reg.år: 25247086/2000 Direk ­ tion: dir. Henrik Skouboe Kølle CVR-nr/Reg.år: 26079195/2001 Direk ­ tion: dir. Carsten Møller, dir. Poul Møller, dir. Torben Møller Indsk.kap.: 187.000 2m El-Installation ApS CVR-nr/Reg.år: 2 7017746/2003 Direk ­ tion: dir. Martin Kristian Sørensen, dir. Mor ­ ten Vest Christiansen Indsk.kap.: 125.000 2M Electronic A/S CVR-nr/Reg.år: 16227692/1992 BesL. fmd. Niels Jakobsen, Benny Køppen Mieritz, Lars Melvin Scharf, Svend Aage Drelst Hansen Direktion: adm.dir. Benny Køppen Mieritz CVR-nr/Reg.år: 15019387/1991 Best.: Aage Bech, Lone Hansen, Michael Mølgaard Han ­ sen Direktion: dir. Michael Mølgaard Han ­ sen Indsk.kap.: 125.000 2m Handel ApS CVR-nr/Reg.år: 21687480/1999 Direk ­ tion: dir. Carsten Møller Indsk.kap.: 250.000 Indsk.kap.: 125.000 2hv Holding ApS Indsk.kap.: 126.000 2m Ejendom ApS Akt.kap.: 500.000 2M Group ApS

2cholding 3 ApS c/o Udviklingsparken CVR-nr/Reg.år: 26898226/2002 Direk ­ tion: adm.dir. Jeppe Harrit, adm.dir. Nicolaj Vang Jessen Indsk.kap.: 400.000 2cholding 4 ApS c/o Udviklingsparken CVR-nr/Reg.år: 26898447/2002 Direk ­ tion: adm.dir. Jeppe Harrit, adm.dir. Nicolaj Vang Jessen indsk.kap.: 400.000 2chubby ApS CVR-nr/Reg. år: 27645097 2cnet A/S c/o Udviklingsparken CVR-nr/Reg.år: 26900689/2002 Best.: fmd. Thomas Stig Nielsen, Anders Jakobsen, Claus Møller Jensen, Dannie Lynge Havga- ard, Henrik Høgh Arve, Jens Kristian Klaa- borg, Jeppe Harrit, Lars Olesen, Lars Mos ­ dal, Morten Gram Nielsen, Nicolaj Vang Jes ­ sen, Søren Fenger Jørgensen, Tommy Jeppe ­ sen, Tove Rousing Pilgaard Direk ­ tion: adm.dir. Jeppe Harrit, adm.dir. Nicolaj Vang Jessen Akt.kap.: 1.330.000 2com Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26998379/2003 Direk ­ tion: dir. Daniel Johannsen Indsk.kap.: 125.000 2d Holding A/S c/o Axcel II A.S CVR-nr/Reg.år: 26441870/2002 Best.: fmd. Per Christensen, Henrik Hostrup Folkersen, Nikolaj Vejlsgaard, Steen Helde Hemmings- ensen Direktion: Ar. Nikolaj Vejlsgaard Akt.kap.: 1.375.000 2d Security ApS CVR-nr/Reg.år: 27518591 /2004 Direk ­ tion: dir. Rene Daugaard CVR-nr/Reg.år: 20295805/1997 Best.: Gitte Kritstiansen, Jesper S. Kristensen, Jette Kri ­ stensen Direktion: dir. Jesper S. Kristensen Akt.kap.: 510.000 2e Ejendomme Norge A/S CVR-nr/Reg.år: 27780075/2004 Best.: fmd. Gitte Kristiansen, Jesper Kristensen, Jette Kristensen Direktion: dir. Jesper Kristensen Akt.kap.: 500.000 2e Ejendomsinvest ApS CVR-nr/Reg.år: 20295783/1997 Direk ­ tion: Ar. Jesper S. Kristensen Indsk.kap.: 125.000 2e Ejendomsinvestering ApS CVR-nr/Reg.år: 28110383/2004 Direk ­ tion: dir. Jesper Kristensen Indsk.kap.: 125.000 2E Ellgard Equipment A/S CVR-nr/Reg.år: 17232878/1993 Best.: fmd. Dan Børge Larsen, Jesper Fogtmann, Preben Fogtmann Direktion: dir. Mogens Kristensen CVR-nr/Reg. år: 26158680/2001 Best.: fmd. Kirsten Kristiansen, Ejnar Kristiansen, Per Holdgaard Pedersen Direktion: dir. Ejnar Kristiansen Akt.kap.: 500.000 2e Finans A/S CVR-nr/Reg.år: 26409756/2002 Best.: fmd. Jette Kristensen, Gitte Kritstiansen, Jesper Kristensen Direktion: dir. Jesper Kristensen, dir. Oluf Bagge Hjortlund Akt.kap.: 500.000 2eazy ApS CVR-nr/Reg.år: 26853990/2002 Direk ­ tion: dir. Ebbe Horak Indsk.kap.: 125.000 2eyesApS c/o Lett CVR-nr/Reg.år: 26991641/2004 Direk ­ tion: dir. Christina Borup Sjøstrøm, dir. Pia Toft Johansen Indsk.kap.: 125.000 2fast Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26665671/2002 Direk ­ tion: dir. Richard Byrdal, dir. Thomas Byrdal Indsk.kap.: 126.000 2fast K/S CVR-nr/Reg. år: 26665728 Ansv.delt.: fmd. Richard Byrdal Direktion: dir. Thomas Byr ­ dal Indsk.kap.: 600.000 2g Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26156890/2001 Direk ­ tion: dir. Tanja Sørdal Lorentzen, dir. Tue Mortens Lorentzen lndsk.kap.: 125.000 2g Software ApS CVR-nr/Reg.år: 21316784/1998 Direk ­ tion: dir. Lars Gjørlund Indsk.kap.: 150.000 2gtours ApS CVR-nr/Reg.år: 10088429/2002 Direk ­ tion: dir. Peter Grinsted Indsk.kap.: 125.000 2h Engineering ApS c/o Hemy Madsen CVR-nr/Reg.år: 27241727/2003 Best.: Hen ­ rik Olsen, Henry Madsen Indsk.kap.: 125.000 2H Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 2626618112001 Best.: Hen ­ rik Puggaard, Kasper Holst, Morten Holst Direktion: Ar. Morten Holst Indsk.kap.: 125.000 2hands ApS CVR-nr/Reg.år: 27492827/2003 Direk ­ tion: dir. Bo Høj Jensen, dir. Nicolai Holme Bulgin, dir. Sandy Jensen Indsk.kap.: 126.000 2have A/S CVR-nr/Reg.år: 26869641/2002 Best.: fmd. Flemming Tønner Andersen, Inge Thomsen, Jacob Meulengracht Direktion: dir. Jacob Meulengracht Akt.kap.: 500.000 2holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26752000/2002 Direk ­ Indsk.kap.: 125.000 2e Ejendomme A/S Akt.kap.: 2.000.000 2E Equipment A/S

7

holt, Anders Sørensen Bundgaard, Jens Peter Ravn, Peter Mølgaard Akt.kap.: 1.500.000 3 S Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 25169034/1999 Direk ­ tion: dir. Jens-Christian B Winther Indsk.kap.: 125.000 3 Sigma ApS CVR-nr/Reg.år: 21075779/1998 Direk ­ tion: dir. Bo Christensen Indsk.kap.: 125.000 3 Step It A/S CVR-nr/Reg.år: 26106427/2002 Best. : fmd. Aurasmaa Eljas Henrikki, Sjoman Marko Pe ­ ter, Veijlainen Jarkko Armas Direktion: dir. Veijlainen Jarkko Armas Akt.kap.: 700.000 De 3 Stiftstidender & JydskeVestkysten CVR-nr/Reg.år: 67090713 Best.:!md. Erik Frodelund, Leif Gindesgaard, Mette Bock, Troels Olesen Muller Direktion: dir. Leif Gindesgaard lndsk.kap.r200.000 3-Stjernet A/S CVR-nr/Reg.år: 12483589/1989 Best. : fmd. Ragnar Bringert, n.fmd. Henrik Ljung, Allan Hudecek, Lars Goran Ohlin, Steen Lindvig Kramer, m.repr. Lillian Larsen Direk ­ tion: adm.dir. Harley Clausen Akt.kap.: 40.000.000 3 T Invest ApS CVR-nr/Reg.ar: 25808193/2000 Direk ­ tion: dir. Lars Ternholt-Pedersen Indsk.kap.: 125.000 3 U Handel ApS CVR-nr/Reg.år: 16189901/1992 Direk ­ tion: dir. Jørgen Ludvig Simonsen Indsk.kap.: 200.000 3 W Engineering ApS CVR-nr/Reg.år: 21467138/1999 Direk ­ tion: dir. Michael Østergård Nielsen Indsk.kap.: 125.000 3Way.DkApS CVR-nr/Reg.ar: 2 7705405/2004 Direk ­ tion: dir. Charlotte Møller Indsk.kap.: 125.000 3X34 Citykurer A/S CVR-nr/Reg.år: 53738214/1999 Sest..-Jes ­ per S. Frederiksen, Knud Olin, Poul Ole Vil ­ helmsen Direktion: Poul Ole Vilhelmsen CVR-nr/Reg.år: 31713528/1995 Best.: fmd. Poul William Vilhelmsen, Henrik Sørensen, Henrik Arnoldi, Jesper Frederiksen, Knud Olin, Ove West Thrane, Peter Johansen, Sven Hansen Andelskap.: 739.000 3 X 41 Industriservice ApS CVR-nr/Reg.år: 20242000/1997 Direk ­ tion: dir. Berit Anne Svensson Indsk.kap.: 125.000 3 X 65 Rengøring Danmark ApS CVR-nr/Reg.år: 19528405/1996 Direk ­ tion: dir. Kim Arne Hoffmann Indsk.kap.: 125.000 3 X A. + n. Invest ApS CVR-nr/Reg.år: 15206330/1991 Best.: Niels Johannes Dideriksen Direktion: dir. Niels Jo ­ hannes Dideriksen Indsk.kap.: 125.000 3 X Boye Consulting S.M.B.A CVR-nr/Reg.år: 28102313/2004 Direk ­ tion: dir. Danny Bo Petersen 3 X Filii ApS CVR-nr/Reg.år: 26402875/2002 Direk ­ tion: dir. Annette Nielsen Indsk.kap.: 200.000 3 X T Invest A/S c/o E. Thygesen CVR-nr/Reg.år: 69775810/1985 Best.: Eskild Georg Thygesen, Niels Bruun Thygesen, Ni ­ els Laurits Thygesen Direktion: dir. Eskild Georg Thygesen Akt.kap.: 500.000 3A Business Consulting ApS CVR-nr/Reg.år: 70628619 Direktion: dir. Ta ­ ge Affersholt-Allan Indsk.kap.: 125.000 3b A/S CVR-nr/Reg.år: 15685093/1991 Best.:}es H. Viborg Schmidt, Kaj Fritz Hansen, Niels-Jørn Hansen Schmidt Direktion: dir. Kaj Fritz Hansen Akt.kap.: 500.000 3b Biler ApS CVR-nr/Reg.år: 13612498 Direktion: dir. Bo Krogså, dir. Ove Thomas Christensen Indsk.kap.: 200.000 3b Development Group ApS c/o Ken ­ neth Madsen, CVR-nr/Reg.år: 17150898/1993 Best.: fmd. General Mathson Hansen, Jens Henrik Bie, Kenneth Kort Madsen, Mikkel Berg Bjerre, Robert Olaf Christiansen, Sean Eric Nom Gornstein Direktion: adm.dir. Kenneth Kort Madsen Indsk.kap.: 400.000 3b Finans ApS CVR-nr/Reg.ar: 26676363/2002 Best. : Anne Karstoft Møller, Klavs Breckling, Lars Jørgen ­ sen, Lasse Christensen Indsk.kap.: 135.000 3B Holding ApS c/o Haidi A/S, CVR-nr/Reg.år: 26024048/2001 Best. : Bir ­ gitte Brounbjerg Bach, Jens-Jørn Østergård Dahl, Mogens Buur Bækgaard Direk ­ tion: dir. Mogens Buur Bækgaard Indsk.kap.: 126.000 Akt.kap.: 500.000 3 X 34 Lager ApS CVR-nr/Reg.år: 89493919 Best.: Jesper S. Frederiksen, Knud Olin, Poul William Vil ­ helmsen Direktion: dir. Poul William Vil ­ helmsen Indsk.kap.: 320.000 3 X 34 Transport A.M.B.A.

3 D - Danish Diagnostic Development A/S CVR-nr/Reg.år: 11296645/1988 Best. : fmd. Johan Schrøder, n.fmd. Per Christensen, Kai Lange Direktion: dir. John Mountjoy Arn ­ berg Akt.kap.: 1.100.000 3. Division ApS c/o Skandinavisk Film Komp. CVR-nr/Reg.år: 19470687/1996 Direk ­ tion: d\r. Erik Westphal Stephensen, dir. Jør ­ gen Rohde Koldbæk Indsk.kap.: 200.000 3 El-Teknik ApS c/o Dan Bauerfeind CVR-nr/Reg.år: 76564213 Direktion: dir. Dan Bauerfeind tndsk.kap.: 125.000 3 Falke Audio/Video ApS CVR-nr/Reg.år: 10822947/1998 Direk ­ tion: dir. Jørgen Rathsach tndsk.kap.: 200.000 3HApS CVR-nr/Reg.år: 18507196/1995 Best. : fmd. Cerda Henriksen Direktion: adm.dir. Holger H. Hansen indsk.kap.: 200.000 3 H Hadsund ApS CVR-nr/Reg.år: 21160636/1998 Direk ­ tion: d\r. Hans Hvilsted Indsk.kap.: 125.000 3 H Holding ApS CVR-nr/Reg. år: 21286036/1998 Direk ­ tion: dir. Henrik Højgaard Hermansen Indsk.kap.: 125.000 3 H Holding-Byggeri ApS c/o H.B.N. Christiansen CVR-nr/Reg.år: 20634006/1997 Best.: Hans B. N. Christiansen, Hans Henrik Thygesen, Henning Klaaborg Jensen Direktion: dir. Hans B. N. Christiansen Indsk.kap. .-126.000 3 H Invest ApS CVR-nr/Reg. år: 25446402/2000 Direk ­ tion: dir. Berit Overvad Hansen Indsk.kap.: 125.000 3 H Partners ApS c/o Frovin Vinduer & Døre A/S CVR-nr/Reg.år: 20032987/1997 Best. : Finn Kruhøffer Larsen, John V. Hesselholt, Miro- ma Øager Hesselholt, Thorvald H. Hessel ­ holt Direktion: dir. Finn Kruhøffer Larsen, dir. John V. Hesselholt Indsk.kap.: 125.000 3HcApS CVR-nr/Reg.år: 26893291/2002 Best.: fmd. Hans Højer Christensen, Christian Bring Lar ­ sen, Henrik Bring Larsen, Hermann Valur Haraldsson Direktion: dir. Henrik Bring Lar ­ sen Indsk.kap.: 520.000 3 J - Byg ApS CVR-nr/Reg.år: 26680735/2002 Direk ­ tion: dir. Jan Alex Larsen, dir. John Aalborg Nielsen, dir. John Thordal Jensen Indsk.kap.: 125.000 3 K Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 25774469/2000 Direk ­ tion: dir. Finn Højmann Hansen Indsk.kap.: 125.000 3-Kubik Technic ApS CVR-nr/Reg.år: 13895902/1990 Direk ­ tion: dir. Arne Hansen Indsk.kap.: 125.000 3 Liebst ApS CVR-nr/Reg.år: 25322878/2000 Direk ­ tion: dir. Mads Liebst Gunnersen Indsk.kap.: 125.000 3MA/S CVR-nr/Reg.år: 43335316/1961 Best.: fmd. Peter Hickmann, Benny Kanter, Jan Wenner, Timothy Allen Koenig Direktion: adm.dir. Ti ­ mothy Allen Koenig Akt.kap.: 17.000.000 3 M - Byg ApS CVR-nr/Reg.år: 21236136/1998 Best. : John G. Daugaard-Jensen Direktion: dir. John G. Daugaard-Jensen Indsk.kap.: 125.000 3 M Holding ApS c/o Morten Ingemann Andersen CVR-nr/Reg.år: 27708250/2004 Direk ­ tion: d\r. Morten Ingemann Andersen Indsk.kap.: 125.000 3 Med Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26793734/2002 Direk ­ tion: dir. Henning Rahbek Indsk.kap.: 135.000 3 Ml Holding ApS c/o Michael Larsen CVR-nr/Reg.år: 26926998/2002 Direk ­ tion: dir. Michael Larsen Indsk.kap.: 125.000 3 Ml Invest & Design ApS c/o Michael Larsen CVR-nr/Reg.år: 10128056/2003 Direk ­ tion: dir. Michael Larsen Indsk.kap.: 125.000 3-0 ApS CVR-nr/Reg.år: 25053699/1999 Direk ­ tion: d\r. Niels Ottosen, dir. Niels Osteriand, dir. Orla Nissen Indsk.kap.: 150.000 3PApS CVR-nr/Reg.år: 25829115/2001 Direk ­ tion: dir. Peer Pihl Petersen Indsk.kap.: 125.000 3 People Invest ApS CVR-nr/Reg.år: 27555241/2004 3 R Holding ApS c/o Lars Ravnsbeck CVR-nr/Reg.år: 27097944/2003 Direk ­ tion: dir. Lars Kruse Ravnsbeck Indsk.kap.: 125.000 3-S Danske Svineproducenters Service ­ selskab A/S CVR-nr/Reg.år: 12101449/1988 Best.: fmd. Per Bach Laursen, n.fmd. Erik Michael Bred-

3b Teknik ApS CVR-nr/Reg.år: 26630770/2002 Best.: fmd. Bendt Brandsen Jensen, Bjørn Brandsen Jen ­ sen, Søren Daniel Sørensen Direktion: dir. Bjørn Brandsen Jensen Indsk.kap.: 125.000 3b Undervisning og Rådgivning ApS CVR-nr/Reg.år: 26915333/2002 Direk ­ tion: dir. Michael Bense Indsk.kap.: 125.000 3blondes ApS CVR-nr/Reg.år: 27725759/2004 Direk ­ tion: adm.dir. Gitte Corfitzen Indsk.kap.: 172.000 3:BoA/S CVR-nr/Reg.år: 14240799/1990 SesG-fmd. Jytte Overgaard, Jan Overgaard, Søren An ­ ders Overgaard Direktion: dir. Jan Overga ­ CVR-nr/Reg.år: 2120166911006 Direk ­ tion: divr. Jan Overgaard, dir. Søren Anders Overgaard Indsk.kap. .-125.000 3:Bo Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 21577448/1998 Direk ­ tion: dir. Jan Overgaard, dir. Søren Anders Overgaard Indsk.kap.: 125.000 3bs Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26930863/2002 Best.: Mar ­ tin Bech Sørensen, Niels Peter Bech Søren ­ sen, Thomas Bech Sørensen Direktion: dir. Niels Peter Bech Sørensen Indsk. kap. : 125.000 3C Chips ApS CVR-nr/Reg.år: 24243567/1999 Direk ­ tion: dir. Claus Andresen Moltrup, dir. Niels Thorborg Indsk.kap.: 125.000 3c Ejendomme ApS CVR-nr/Reg.år: 17693786 Direktion: dir. Ni ­ els Thorborg Indsk.kap.: 200.000 3c - Ejendoms Invest ApS CVR-nr/Reg.år: 21500488/1999 Direk ­ tion: dir. Cemal Yigen Indsk.kap.: 125.000 3c Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 25247191/2000 Direk ­ tion: dir. Niels Thorborg CVR-nr/Reg.år: 25288971/2000 Best.: Dan Saugstrup, Kjeld Christensen, Peder Chri ­ stensen Direktion: dir. Dan Saugstrup Indsk. kap. : 220.000 3c Invest ApS c/o Løeasy A/S, CVR-nr/Reg.år: 12499647/1988 Direk ­ tion: dir. Niels Thorborg Indsk.kap.: 2.000.000 3c Plus ApS CVR-nr/Reg.år: 27045103/2003 Direk ­ tion:^. Niels Thorborg Indsk.kap.: 125.000 3c Telecom ApS CVR-nr/Reg.år: 26717485/2002 Direk ­ tion: dir. Jørgen Bertram Indsk. kap. : 500.000 3cab Holding ApS c/o Carsten Nøkleby CVR-nr/Reg.år: 28099789/2004 Direk ­ tion: dir. Carsten Nøkleby Indsk.kap. : 125.000 3cab Technology ApS c/o Carsten Nøk ­ leby CVR-nr/Reg.år: 28099800/2004 Direk ­ tion: dir. Carsten Nøkleby CVR-nr/Reg.år: 20894490/1998 Best.: Lars Henrik Berggren, Maria Susanna Grahn, Ne ­ al David Goldman, Steven Thomas Camp ­ bell Direktion: dir. Maria Susanna Grahn Akt.kap.: 500.000 3d - Danish Dermatologic Develop ­ ment A/S CVR-nr/Reg.år: 20560673/1997 Best.: fmd. Johan Schrøder, n.fmd. Per Christensen, Kai Lange Direktion: dir. Gert Toftkjær Akt.kap.: 679.000 3d Dental ApS CVR-nr/Reg.år: 28159439/2004 Direk ­ tion: dir. Charlotte Jensen Indsk.kap. : 125.000 3d Derma Holding A/S CVR-nr/Reg.år: 25793293/2000 Best.: fmd. Arne Knudsen, Gert Toftkjær, Kai Lange Di ­ rektion: dir. John Mountjoy Arnberg Akt.kap.: 540.000 3d Form ApS CVR-nr/Reg.år. 25094506/1999 Direk ­ tion: dir. Bente Volquards Hansen Indsk. kap.: 125.000 3d Holding A/S CVR-nr/Reg.år: 19502783/1996 Best.: fmd. Arne Knudsen, Gert Toftkjær, Kai Lange Di ­ rektion: dir. John Mountjoy Arnberg Akt.kap.: 9.000.090 3d Huset ApS c/o Ubc Group Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 28282478/2004 Best.: Rene Mogens Broløs Direktion: divr. Rene Mogens Broføs, dir. Rohan Noah Bertelsen Indsk.kap.: 125.000' 3dfacto A/S CVR-nr/Reg.år: 26104068/2001 Best.: n.fmd. Niels Frederik Holm, Jesper Schierbeck-Hansen, Nis Juhl Lorenzen, Ralf Egede Andersen, Søren Friis, Venture Søren Friis Direktion: dir. Knud Andreas Binzer, dir. Thomas Randrup Akt.kap.: 610.000 Indsk.kap.: 125.000 3c Innovation ApS Indsk.kap.: 125.000 3com Denmark A/S ard Akt.kap. : 510.000 3:Bo Flensborg ApS

3dp - Steka Reklame A/S CVR-nr/Reg.år: 63905410/2003 Best.: fmd. Kirsten Arve Høgfeldt, Erik Møller Sørensen, Steen Høgfeldt Direktion: dir. Kirsten Arve Høgfeldt, dir. Steen Høgfeldt CVR-nr/Reg.år: 21730246/1999 Direk ­ tion: dir. Jacob Raoul Søtvin Honoré Indsk.kap.: 125.000 3dt Europe ApS CVR-nr/Reg.år: 27605575/2004 Direk ­ tion: dir. Morten Jørgensen, dir. Svend Erik Kiel Indsk.kap.: 125.000 3dunivers.Dk ApS c/o Ulrik Merrild, CVR-nr/Reg.år: 26832128/2002 Best.: fmd. Ulrik Merrild Nielsen, Inge Kristensen, Jack Fridthjof Direktion: dir. Jack Fridthjof Indsk.kap. : 125.000 3e Consulting ApS c/o Claus Bøgh CVR-nr/Reg.år: 27956955/2004 Direk ­ tion: dir. Claus Bøgh Indsk.kap.: 125.000 3e El-Firma Keld Nielsen, Næsby ApS CVR-nr/Reg.år: 27917747/2004 Direk ­ tion: dir. Johannes Keld Nielsen, dir. Ole Krogh Lambrecht Indsk.kap.: 125.000 3e Invest ApS CVR-nr/Reg.år: 27204996/2003 Direk ­ tion: dir. Esben Emil Elmøe Indsk.kap.: 125.000 3G - Good Guys' Graphics ApS CVR-nr/Reg.år: 21623296/1999 Direk ­ tion: dir. Michael Henneke Indsk.kap.: 125.000 3g Logistics A/S CVR-nr/Reg.år: 10074193/1999 Best.: fmd. Steen Folmer Pedersen, Hans Peter Alnor, Michael Køehn Milland Direktion: dir. Jørn Husted Akt.kap.: 500.000 3h Finans og Invest ApS CVR-nr/Reg.år: 25370538/2000 Direk- x f/on.-dir. Gert Hvarregaard Indsk.kap.: 125.000 3h llulissat ApS Best.: Jens Peter Hansen, Tom Hjort Andersen Direktion: dir. Tom Hjort Andersen Indsk.kap.: 125.000 3H Inventors ApS c/o Henrik Stang CVR-nr/Reg.år: 25258983/2000 Best.: fmd. Henrik Stang, Helge Fredslund-Hansen Di ­ rektion: dir. Henrik Stang Indsk.kap.: 126.000 3h Invest ApS c/o Knud Hermansen CVR-nr/Reg.år: 2 7493742/2003 Direk ­ tion: dir. Henrik Højgaard Hermansen, dir. Knud Hermand Hermansen Indsk.kap.: 125.000 3h Marketing Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 27149510/2003 Direk ­ tion: d\r. Hans Hvidbjerg Hansen Indsk.kap.: 125.000 3h Teknisk Service ApS CVR-nr/Reg.år: 27046401/2003 Direk ­ tion: dir. Hans Henrik Hansen Indsk.kap.: 125.000 3h Trading ApS CVR-nr/Reg.år: 18938448/1995 Direk ­ tion: dir. Hans-Henrik Hagelund, dir. Mari ­ anne Ruth Hagelund lndsk.kap.:200.000 3hc ApS CVR-nr/Reg.år: 28130597/2004 Direk ­ tion: dir. Henrik Holst Hansen Indsk.kap.: 125.000 3i-lnformaton ApS CVR-nr/Reg.år: 20311797/1997 Direk ­ tion: dir. Anders Kofod Pedersen, dir. Jørgen Axel Nielsen Indsk.kap.: 300.000 03invest ApS CVR-nr/Reg.år: 26160081/2001 Best.: Erik Wihlborg, Hans Nissen Hansen, Henrik Lumbye Bock, Jens Palle Neistskov, John Steen Nielsen, Peter Reimer Sindberg Direk ­ tion: dir. Jens Palle Neistskov Indsk.kap.: 1.182.000 3j Holding ApS c/o John Juul Jensen CVR-nr/Reg.år: 27592201/2004 Direk ­ tion: dir. John Juul Jensen Indsk.kap.: 125.000 3j-lnvest ApS CVR-nr/Reg.år: 25652614/2000 Best.: Jan Robert Christoffersen, Jesper Rasmussen, Jørn Ove Jensen Direktion: dir. Jan Robert Christoffersen Indsk.kap.: 126.000 3jendomsselskabet Merit A/S CVR-nr/Reg.år: 26165075/2001 Best. : An ­ ders Juncker, Claus Petersen, Kai Juul Direk ­ tion: adm.dir. Anders Juncker, dir. Peter Svarre Jacobsen Akt.kap.: 500.000 3K Hestetransportere A/S CVR-nr/Reg.år: 282 78195/2004 Best.: fmd. Allan Kronborg Nielsen, Kim Kjærgaard, Lars Kramer Direktion: adm.dir. Kim Kjærgaard Akt.kap.: 500.000 3k Invest ApS CVR-nr/Reg.år: 27685897/2004 Direk ­ tion: dir. Kent Krogh Kristensen Indsk.kap.: 125.000 3 kt Holding A/S CVR-nr/Reg.år: 2 7565034/2004 Best. . fmd. Jane Nyboe Degn Jensen, Kamilla Degn Høgh, Karina Degn Jensen, Kristina Degn Jensen, Tina Nielsen Direktion: dir. Kurt Lunde Jensen Akt.kap. : 500.000 31 ApS CVR-nr/Reg.år: 27959520/2004 Direk- Akt.kap.: 500.000 3dsee Grafik ApS

8

4-What ApS CVR-nr/Reg.år: 2 7388957/2003 Direk ­ tion: dir. Jan Sinnbeck, dir. Peter Jakob Lund Jensen Indsk.kap.: 150.000 "4 Winds Aps" c/o Lavendelgården CVR-nr/Reg.år: 27296882/2003 Direk ­ tion: dir. Lene Rikke Bresson Indsk.kap.: 125.000 4 X L Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 27739490/2004 Direk ­ tion: dir. Lars Søgaard, dir. Lotte Birch Søga- ard Indsk.kap.: 125.000 4 X Yde, Skive ApS CVR-nr/Reg.år: 12693907 Direktion: dir. Erik Yde Indsk.kap.: 125.000 4-You A/S CVR-nr/Reg.år: 33408919/1972 Best.: Jens Iversen, Karsten Søholm, Max Schaumann Thomsen Direktion: adm.dir. Mikael Han ­ sen Akt.kap.:2.000.000 4 Zindel Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 27492975/2003 Direk ­ tion: dir. Jesper Zindel Indsk.kap.: 125.000 4a Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 10089328/2002 Direk ­ tion: adm.dir. Søren Bo Andersen Indsk.kap.: 125.000 4am ApS CVR-nr/Reg.år: 26367913/2001 Direk ­ tion: dir. Lars Krogsgaard CVR-nr/Reg.år: 27627595/2004 Best.: Frede Frederiksen, Lone Engberg, Peter Frederik ­ sen Direktion: dir. Peter Frederiksen Akt.kap.: 500.000 4b ApS c/o Restaurant Altopalato Aps, CVR-nr/Reg.år: 20204400/1997 Direk ­ tion: d\r. Rolando Orsi Indsk.kap.: 125.000 4B Byggemontering A/S CVR-nr/Reg.år: 21753033/1999 Best.: fmd. Jesper Bjerre, Anders Hemmet Nielsen, Erik Yngve Burman, Ernst Carl Peter Scheibel Di ­ rektion: dir. Erik Yngve Burman CVR-nr/Reg.år: 28478704/2005 Direk ­ tion: dir. Benno Hauvar Carlsen, dir. Bent Hauvar Carlsen, dir. Bente Hauvar Carlsen, dir. Bo Hauvar Carlsen Indsk.kap.: 125.000 4c-HoldingApS CVR-nr/Reg.år: 28114249/2004 Direk ­ tion: dir. Lars Feldager Hansen Indsk.kap.: 125.000 4c Management Consulting ApS CVR-nr/Reg.år: 28122675/2004 Direk ­ tion: dir. Henrik Muller, dir. Søren Leopold Indsk.kap.: 125.000 4c-Technologies ApS CVR-nr/Reg.år: 28115598/2004 Direk ­ tion: dir. Lars Feldager Hansen Indsk.kap.: 125.000 4cubes ApS CVR-nr/Reg.år: 25204999/2000 Direk ­ tion: dir. Jan Graversen Indsk.kap.: 125.000 4D Konsulenterne A/S CVR-nr/Reg.år: 14994335/1996 Best.: fmd. Anne Mie Osted, Morten Baron, Peter Wal- lenius, Peter N. Kallin Direktion: adm.dir. Peter N. Kallin Akt.kap.: 500.000 4dimens ApS CVR-nr/Reg.år: 24225674/1999 Direk ­ tion: dir. Michael Miravet Sorribes Indsk.kap.: 125.000 4fitness ApS CVR-nr/Reg.år: 28282591/2004 Best.: fmd. Martin Lavesen, Allan Borgstrøm, Charlotte Phister Nordø, Jesper William Nordo, Natas- za Marta Deren Direktion: dir. Martin Lund Deren Indsk.kap.: 125.000 4g Distribution ApS CVR-nr/Reg.år: 27542611/2004 Direk ­ tion: dir. Mads Dahl-Larsen Indsk.kap.: 125.000 4H Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 26407524/2002 Direk ­ tion: dir. Johnny Werther Henriksen Indsk.kap.: 125.000 4h Leasing ApS c/o Haaning Automobi ­ ler l/S CVR-nr/Reg.år: 27466710/2003 Best.: fmd. Henrik Larsen, Christen Alfred Haaning, Hans Martin Haaning, Torben Haaning Di ­ rektion: dir. Christen Alfred Haaning Indsk.kap.: 200.000 4i-Group Denmark ApS CVR-nr/Reg.år: 2 7930328/2004 Direk ­ tion: dir. Bjarne Bilenberg Pihl Indsk.kap.: 125.000 4i-Group S.M.B.A. c/o Heidi Bilenberg Pihl CVR-nr/Reg.år: 27177387/2003 Direk ­ tion: d\r. Bjarne Bilenberg Pihl Indsk.kap.: 1.000 41-Vision ApS CVR-nr/Reg.år: 10042828/2000 Direk ­ tion: dir. Fleming Hilskov Indsk.kap.: 125.000 4 IV ApS CVR-nr/Reg.år: 25836375/2001 Direk ­ tion: dvr. Thorkil Sten Hansen Indsk.kap.: 125.000 4J Holding A/S CVR-nr/Reg.år: 10053919/2000 Best. : Bo Indsk.kap.: 125.000 4ap-Geoteknik A/S Akt.kap.: 500.000 4b Gruppen ApS

hon Peter Graversen, Erik Kuhr Sørensen, Jens Pontoppidan Pedersen, Ole Skovsager Ibsen Direktion: dir. Erik Kuhr Sørensen Indsk.kap.: 200.000 4-Connections I/S do Carsten Beese CVR-nr/Reg.år: 27605419/2004 Direk ­ tion: adm.dir. Carsten B«ese, dir. Jørn Erik ­ sen Ahn 4. December 1996 ApS CVR-nr/Reg.år: 20030372/1997 Direk ­ tion: dir. Henrik Axel Rask Pedersen, dir. Mikael Lange Loldrup Indsk.kap.: 125.000 4-Design A/S CVR-nr/Reg.år: 14790977/1990 Best.: Ervin Keldorff, Henning Birkemose, Olav Birke ­ mose Direktion: dir. Ervin Keldorff Akt.kap. : 500.000 4. Division A/S CVR-nr/Reg.år: 19470806/1996 Best.: fmd. .Jørgen Rohde Koldbæk, Anne Frøkjær-Jen- sén, Erik Westphal Stephensen, Jarl Friis- Mikkelsen, Ole Westphal Stephensen, Stu ­ dievært Meyerheim Direktion: dir. Erik Westphal Stephensen Akt.kap.: 500.000 4 Ever Living ApS CVR-nr/Reg.år: 27623352/2004 Direk ­ tion: dir. Elin Jeppesen Indsk.kap.: 130.000 4-Ex Trans Log Consult ApS CVR-nr/Reg.år: 26110645/2001 Best.: fmd. Jan Aagaard Dyrberg, Angelika Doring, Bernd Rudolf Doring, Lissi Aagaard Dyrberg Direktion: dir. Bernd Rudolf Doring, air. Jan Aagaard Dyrberg Indsk.kap.: 125.000 4FApS CVR-nr/Reg.år: 16266485/1992 Best.: Inga Fogtmann, Jesper Fogtmann, Per Fogtmann, Preben Fogtmann Direktion: dir. Preben Fogtmann Indsk.kap.: 512.000 4-F Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 25606078/2000 Direk ­ tion: dir. Helle Flarup Indsk.kap.: 125.000 4-F Viborg A/S CVR-nr/Reg.år: 2 7250017/1970 Best. : fmd. Kim Søren Flarup, Helle Flarup, Inger Marg ­ rethe Flarup Direktion: dir. Helle Flarup Akt.kap.: 550.000 4 Fiction ApS CVR-nr/Reg.år: 14730575/1990 Direk ­ tion: dir. Hans-Ole Bornedal Indsk.kap.: 125.000 4-lmprove ApS CVR-nr/Reg.år: 26895529/2002 Direk ­ tion: dir. Bo Dencker Sørensen, dir. John Johansen, dir. Jørgen Nørmølle Anderasen, dir. Jørgen Østergaard Vejvad Indsk.kap.: 125.000 4J ApS CVR-nr/Reg.år: 17993232/1994 Direk ­ tion: adm.dir. Johnny Lyngo Jensen Indsk.kap.: 200.000 4 J Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 27928196/2004 Direk ­ tion: dir. Preben Bang Henriksen, dir. Tom ­ my Christensen Indsk.kap.: 125.000 4-Jan Consolidated A/S CVR-nr/Reg.år: 10631335 Best. : fmd. Jørgen Stæhr Johansen, Henrik Kjerulf Jørgensen, Lars Bolvig Larsen, Per Pagh Direktion: dir. Jan Martin Frøhlke Akt.kap.: 500.000 4-Jans Smart Frog ApS CVR-nr/Reg.år: 26417864/2002 Direk ­ tion:^. Jan Martin Frøhlke Indsk.kap.: 125.000 4. Juli 1993 ApS c/o Vagn Classen CVR-nr/Reg.år: 10028612 Direktion: dir. Olav Classen Indsk.kap.: 200.000 4 M Erhverv ApS CVR-nr/Reg.år: 24238075/1999 Direk ­ tion: dir. Jens Peder Mølund Indsk. kap. : 200.000 4-Mation ApS CVR-nr/Reg.år: 26601169/2002 Best.: Per Verner Larsen, Thomas Kruse Jensen Direk ­ tion: dir. Thomas Kruse Jensen tndsk.kap.: 125.000 4 Me Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 2 7423221/2003 Direk ­ tion: dir. Helje Sørensen Indsk.kap.: 125.000 4 Motion ApS CVR-nr/Reg.år: 28129246/2004 Direk ­ tion: divr. Lasse Lund Indsk.kap.: 125.000 4 Oz ApS c/o Malene Gantzler CVR-nr/Reg.år: 27979238/2004 Direk ­ tion: dir. Malene Gantzler Indsk.kap.: 125.000 4 R - Consult ApS CVR-nr/Reg.år: 21015180/1998 Direk ­ tion: dir. Jørn Ingemann Iversen Indsk.kap.: 200.000 4-S ApS CVR-nr/Reg.år: 24V2b3'\5 Direktion:dir. S. Aa. Sørensen Indsk.kap.: 125.000 4 Solutions ApS CVR-nr/Reg.år: 19433331/1996 fiesf.. Katja Jerichau Hansen, Klaus Hansen, Thomas Højlund Direktion: dir. Klaus Hansen Indsk.kap.: 150.000 4-Tune Invest ApS c/o Kirsten Milert Lundby CVR-nr/Reg.år: 26891965/2002 Direk ­ tion: dir. Kirsten Milert Lundby Indsk.kap.: 925.000

tion: dir. John Winther Rasmussen Akt.kap.: 500.000 3rd Dimension ApS CVR-nr/Reg.år: 21203890/1998 Direk ­ tion: dir. Claus Ferrall Sneppen, dir. Jens Ørnbo Indsk.kap.: 125.000 3s ApS • CVR-nr/Reg.år: 27180140 Direktion: dir. Jens Christian Hansen, dir. Marius-Ole Sø ­ rensen Indsk.kap.: 125.000 3s-Biler ApS CVR-nr/Reg.år: 67026128 Direktion: dir. Steen Skipper Svendsen Indsk.kap.: 125.000 3s Data ApS CVR-nr/Reg.år: 25385160/2000 Direk ­ tion: d\r. Søren Poulsen Indsk.kap.: 125.000 3shape A/S CVR-nr/Reg. år: 25553489/2000 Best.: n.fmd. Tais Clausen, Nikolaj Deich ­ mann Direktion: dir. Flemming Cad Thorup Akt.kap.: 502.000 3T Byggeentreprise A/S CVR-nr/Reg.år: 17208578/1998 Best.: Lars Hans Jensen, Peter Kenneth Dam, Vicki Elise Jensen Direktion: dir. Lars Hans Jensen Akt.kap.: 500.000 3t Consulting ApS CVR-nr/Reg.år: 26645026/2002 Direk ­ tion: dir. Bo Tarnø Indsk.kap.: 125.000 3tech Automation A/S CVR-nr/Reg.år: 26111587/2001 Best.: fmd. Søren Krogh Pedersen, Bo Rubæk Hansen, Henrik Jiirgensen Direktion: dir. Henrik Jur ­ gensen, dir. Stig Kejser Nielsen Akt.kap.: 500.000 3u-3ning A/S CVR-nr/Reg.år: 26661072/2002 Best.: Chris Falke Daimo, Claus Rasmussen, Jørgen Han ­ sen Direktion: dir. Jørgen Hansen Akt.kap.: 500.000 3V Ejendomme A/S CVR-nr/Reg.år: 11972381/1998 Best.: Car ­ sten Skovsted Iversen, Mads Reffstrup Pe ­ dersen, Torben Helge Huss Direk ­ tion: adm.dir. Steen Overgaard CVR-nr/Reg.år: 26478472/2002 Best.: fmd. Torben Helge Huss, Carsten Skovsted Iver ­ sen, Mads Reffstrup Pedersen Direktion: dir. Steen Overgaard, air. Tom Christensen CVR-nr/Reg.år: 15609532/1991 Best.: fmd. Torben Helge Huss, Carsten Skovsted Iver ­ sen, Mads Reffstrup Pedersen Direk ­ tion: adm.dir. Steen Overgaard, dir. Tom Christensen Akt.kap.: 500.000 3w Invest ApS CVR-nr/Reg.år: 25337611/2000 Direk ­ tion: d\t. Anders Lassen Indsk.kap.: 125.000 3xh Byggemarked A/S CVR-nr/Reg.år: 17244787/1994 Best.: Erik Østergaard Larsen, Jakob Østérgaard Lar ­ sen, Jane Sohn 0. Larsen Direktion: dir. Erik Østergaard Larsen Akt.kap.: 500.000 3xh Holding ApS c/o Holger Henriksen Hansen, CVR-nr/Reg.år: 27478875/2003 Best.: Ger ­ da Henriksen, Holger Henriksen Hansen Di ­ rektion: dir. Holger Henriksen Hansen CVR-nr/Reg.år: 10162718/2004 Best.: fmd. Jan Snogdal, Lars Lykke Andersen, Lise Laier Direktion: dir. Lars Lykke Andersen Indsk.kap.: 1.500.000 3xnielsen A/S CVR-nr/Reg.år: 14277137/1996 Best.: fmd. Torben Winnerskjold, Bo Boje Larsen, Caro ­ line Søeborg Ohlsen, Kim Christiansen, Kim Herforth Nielsen, Lars Frederiksen Direk ­ tion: adm.dir. Kim Christiansen, dir. Bo Boje CVR-nr/Reg.år: 26555906/2002 Best.: fmd. Torben Winnerskjold, Kim Christiansen, Kim Herforth Nielsen Direktion: dir. Bo Boje Larsen, dir. Kim Christiansen Akt.kap.: 835.000 3xu ApS CVR-nr/Reg.år: 26922585/2002 Direk ­ tion: adrn.d\r. Thomas Ulrik Christiansen Indsk.kap.: 125.000 4-4-2 A/S c/o Cafe Diamanten CVR-nr/Reg.år: 24211495/1999 Best.: fmd. Kristian Odorico Gormsen, Holger Kristian ­ sen, Jan Duckert Direktion: dir. Kristian Odorico Gormsen Akt.kap.: 500.000 4-4-2 Holding ApS c/o Cafe Diamanten CVR-nr/Reg.år: 24211487/1999 Best.: fmd. Kristian Odorico Gormsen, Carsten Malby, Holger Kristiansen, Thomas Rydberg Direk ­ tion: dir. Holger Kristiansen, air. Kristian Odorico Gormsen Indsk.kap.: 500.000 4/5-1994 Sønderborg ApS CVR-nr/Reg.år: 17907093 Direktion: dir. Anton Johan Hundtofte Indsk.kap.: 200.000 4 Arkitekter ApS CVR-nr/Reg.år: 27033482/2003 Best.: fmd. Birgitte Frølund, Bjarke Christensen, Klaus Maar, Mette Kyed Direktion: adm.dir. Bjar ­ ke Christensen Indsk.kap.: 132.000 4 B Invest ApS CVR-nr/Reg.år: 26295459/2001 Best.: Ant ­ Akt.kap.: 500.000 3V Holding A/S Akt.kap.: 1.500.000 3V Transport A/S Indsk.kap.: 125.000 3XL Holding ApS Larsen Akt.kap.: 500.000 3xnielsen Holding A/S

tion: dir. Lanying Johansen Indsk.kap.: 125.000 3I Consumer Products A/S

CVR-nr/Reg.år: 45719510/1988 Best. : fmd. Carsten Nielsen, fmd. Jens P. Bruun Ludvig- sen, Erik Bjarne B. Ludvigsen, Jørgen Bruun Ludvigsen, Poul F. Bruun Ludvigsen Direk ­ tion: adm.dir. Michael Nielsen CVR-nr/Reg.år: 26152690/2001 Best.: fmd. Jens Bruun Ludvigsen, Erik Bruun Ludvigsen, Jørgen Bruun Ludvigsen, Poul Bruun Ludvig ­ sen Direktion: dir. Hans Arne Lyhr Akt.kap.: 511.000 3l Livslang Læring ApS CVR-nr/Reg.år: 27411770/2003 Best.: fmd. Gert Bruus Pedersen, Evald Zacho, Hans- Jurgen Pahlke, Henning Lajgaard Troelsen, Karl Henning Pedersen, Kirsten Møller, Ma ­ rit Møller Nielsen, Pia Maul Andersen, Poul Hansen, Rita Andreasen Direktion: dir. Egon Nissen Indsk.kap.: 1.804.000 3I-Ludvigsen A/S CVR-nr/Reg.år: 16314005/1993 Best.: n.fmd. Jens Bruun Ludvigsen, Erik B. Bruun Ludvigsen, Jørgen Bruun Ludvigsen, Poul F. Bruun Ludvigsen Direktion: adm.dir. Erik B. Bruun Ludvigsen Akt.kap.: 500.000 3l Office Products A/S CVR-nr/Reg.år: 26664888 Best.: fmd. Jens Bruun Ludvigsen, Erik Bruun Ludvigsen, Jør ­ gen Bruun Ludvigsen, Poul Bruun Ludvigsen Direktion: adm.dir. Hans Arne Lyhr Akt.kap.: 2.000.000 31 Teknik A/S CVR-nr/Reg.år: 11101194/1988 Best. : fmd. Erik Bruun Ludvigsen, Jens P. Bruun Ludvig ­ sen, Jørgen Bruun Ludvigsen, Poul Frits Lud ­ vigsen Direktion: dir. Hans Arne Lyhr Akt.kap.: 500.000 3mc Holding ApS CVR-nr/Reg.ar: 26877237/2002 Direk ­ tion: dir. Martin Mortensen Indsk.kap.: 125.000 3mf Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 27767826/2004 Direk ­ tion: dir. Preben Vestergaard Indsk.kap.: 125.000 3motion ApS CVR-nr/Reg.år: 27639550/2004 Direk ­ tion: dir. Morten Tersby Indsk.kap.: 125.000 3n Management ApS c/o Direktør Gert Nielsen CVR-nr/Reg.år: 26551951/2002 Direk ­ tion: dir. Gert Nielsen Indsk.kap.: 125.000 3net ApS CVR-nr/Reg. år: 26162394/2001 Direk ­ tion: dir. Leif Andersen Indsk.kap.: 125.000 3P Development ApS c/o Jens Rytter Petersen, CVR-nr/Reg.år: 24221113/1999 Direk ­ tion: dir. Jens Rytter Petersen, dir. Ole Ro ­ senkilde Lambertsen Indsk.kap.: 126.000 3p Holding ApS CVR-nr/Reg.år: 27287697/2003 Direk ­ tion: dir. Lars Bøje Pedersen Indsk.kap.: 125.000 3p Invest 1 ApS CVR-nr/Reg.år: 27768350/2004 Best.: fmd. Johan Pedersen, Kate Eiberg Pedersen, Klaus Steen Pedersen Direktion:dir. Klaus Steen Pedersen Indsk.kap.: 125.000 3p Invest II ApS CVR-nr/Reg.år: 28324634/2005 Direk ­ tion: dir. Klaus Steen Pedersen Indsk.kap.: 1.500.000 3P Third Party Testing ApS CVR-nr/Reg.år: 18408945/1995 Direk ­ tion: dir. Jens Rytter Petersen CVR-nr/Reg.år: 26103991/2001 Direk ­ tion: dir. Henning Therkelsen, dir. Simon Skafdrup Indsk.kap.: 125.000 3parts A/S CVR-nr/Reg.år: 10139317/2003 Best.: fmd. Henning Therkelsen, fmd. Jørgen Bruhn, Ole Madsbøll, Ole Brøkner, Simon Skafdrup Direktion: dir. Henning Therkelsen, dir. Si ­ mon Skafdrup Akt.kap.: 596.000 3pas ApS CVR-nr/Reg.år: 26438195/2002 Direk ­ tion: dir. Henrik Nielsen, dir. Mads Christian Fosselius Indsk.kap.: 125.000 3pi ApS CVR-nr/Reg.år: 26211220/2001 Direk ­ tion: dir. Preben Mosgaard Jensen Indsk.kap.: 125.000 3R-lnvest ApS CVR-nr/Reg.år: 63957011 Direktion: dir. Hanna C. H. Christensen Indsk. kap. : 200.000 3R-Revision Holding ApS c/o John W. Rasmussen CVR-nr/Reg.år: 33234112 Direktion: dir. John Winther Rasmussen Indsk.kap.: 200.000 3r-Revision Registreret Revisionsaktie ­ selskab CVR-nr/Reg.år: 51573617/1975 Best.: An ­ nette L. Rasmussen, Hans Winther Rasmus ­ sen, John Winther Rasmussen Direk ­ Akt.kap.: 5.000.000 31 Innovation A/S Indsk.kap. : 200.000 3part Holding ApS

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker