Kjøbenhavnske Efterretninger om lærde sager 1767_II